Nyílt levél az MKP országos elnökének, Menyhárt Józsefnek

Nyílt levél az MKP országos elnökének, Menyhárt Józsefnek

Tisztelt Menyhárt József elnök úr!
Ígértem, hogy nyílt levélben ismertetem nem tetszésemet az MKP koloni kampánybulijával kapcsolatban, eddig nem volt időm összerakni, most hirtelenjében néhány ténnyel szembesítem, azt már olvasta a facebook oldalán, hogy pofátlanságnak tartom jövetelüket!
Olvasva a mai üzenetét, még rátettek egy lapáttal a pofátlanságra!
Idézem: Emlékezni és a magyar szórványt erősíteni megyünk Kolonba. Azzal az üzenettel, hogy voltunk, vagyunk, leszünk! Szent István ünnepén is rámutatunk, milyen lehetőségei vannak a Zoborvidéknek, hogy megtartsa magyarságát.
Elnök úr, mire jönnek emlékezni?! Felsorolok néhány dicső tettüket, melyekkel megásták a sírunkat:
-1999 – belekezdtünk a magyar óvodai foglalkozások hivatalosításába, Pogrányban probléma mentes volt, de Nyitracsehin már belekavart a durayista társaság, ekkor mondta Ladányi, hogy „hülyeség magyar óvodát kezdeményezni”, és nem csak mondta, hanem úgy is lett, jelenleg is, mint 1999-ben csak egyetlen magyar óvodai csoport van Zoboralján, Kolonban. Elnök úr, erre is fognak emlékezni?!
-2000-ben Zsérén szerveztük a magyar óvodai foglalkozás hivatalosítását, minden kész volt, csak pecsét kellett a kérvényre és a szülők vihették a járási iskolaügyre, a helyi MKP elnök vállalta ennek a lebonyolítását, de épp az MKP elnöknél akadt el a kérvényezés, a „hülyeség magyar óvodát kezdeményezni” kijelentésnek nagyobb súlya volt, mint a magyar óvodák hiánya. És tudja mi a következménye az óvodai kezdeményezésünk megfúrásának, hogy idén szeptemberben már nem nyitja meg kapuját a zsérei alapiskola magyar részlege!!! Elnök úr, erre is fognak emlékezni?!
A „hülyeség magyar óvodát kezdeményezni” kijelentés és e szerinti cselekvés nemzetárulás, és ezt a nemzetárulót nevezte az MKP a Máértba állandó szórvány szakértőnek!!! Elnök úr, erre is fognak emlékezni?!
-1998 – a Gímesi Alapiskola magyar részlegén megalakult a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, első határozatuk különálló magyar igazgatóság, amit az MKP fúrt meg, ezzel belerúgtak 4 település magyarságába, miközben Szigeti László oktatási államtitkár volt! Elnök úr, erre is fognak emlékezni?!
-1998 – Kolonban szeptembertől megnyílt az alapiskola szlovák 1-4-es részlegének 5. osztálya, 16. éve sanyargatja a magyar 1-4-et, már az első évben 3 gyereket veszítettünk, azóta hány magyar gyerek veszett el a szlovák iskolában, amit a durayista MKP-nak köszönhetünk?!
Gímesen nem lehetett különálló magyar igazgatóságú iskolánk, pedig csak egy tábla és egy igazgatói fizetés kellett, de Kolonban a szlovák 1-4-ből lehetett 1-9!!! Elnök úr, erre is fognak emlékezni?!
-2002 – Duray Miklós szervezésében Kolonban megszüntették az MKP alapszervezetet, csak azért, hogy a pártfogoltja Ladányi Lajos beülhessen a szlovák parlamentbe és teljhatalmú ura lehessen Zoboraljának. Belerúgtak majd félszáz vétlen koloni magyarba, akiknek csak az volt a vétkük, hogy annak az alapszervezetnek voltak a tagjai, melynek az elnöke szálka volt a durayisták szemében, s mivel más módon nem tudták eltávolítani, alávaló gazemberséget követtek el ellenük! Mert az elnök egyedüli kizárására nem kaptak engedélyt, belső puccsra nem tudták megvásárolni a tagságot, így beléjük rúgtak! Elnök úr, erre is fognak emlékezni?!
-2003 – Zsérén a magyar kisiskola diákjai Csáky Pál miniszterelnök-helyettestől vették át a félévi bizonyítványt. A bizonyítványosztáson részt vett Szigeti László oktatási államtitkár, valamint a régió parlamenti képviselői…
Csáky Pált idézem, Új Szó 2003.2.1.: „Szeretnénk átfogó képet kapni a zoboraljai helyzetről, az elemzés két-három héten belül megvalósulhatna, és márciusban találkozót hívnánk össze. A kormánytagok, államtitkárok, parlamenti képviselők, valamint az érintett községek polgármesterei és pedagógusai vitatnák meg, mi lehet a zoboralji iskolák számára az optimális megoldás…“
Elnök úr tudja mi lett az optimális megoldás?
Hogy 4 hónap múlva, június 2-án a gímesi MKP önkormányzati képviselői sem támogatták a magyar részleg önállósulását, nem szavaztak 135 magyar diák szülei mellett! És ezért a nemzetárulásért senki sem lett megróva, sem kizárva, mint a koloniak!!! Elnök úr, erre is fognak emlékezni?!

A Gímesi Alapiskola magyar részlegén jelenleg kb. 30-35 diák van, a különálló magyar igazgatóságú iskolák mindenképp életképesebbek, és ezt nem tudta az MKP?! De tudta, csak Zoboralján az MKP mindent megfúrt, ami mögött nem Duray kegyeltjei voltak! Elnök úr, erre is fognak emlékezni?!
Magyar óvodákban születnek a magyar alapiskolások, de az MKP szakértői szerint „hülyeség magyar óvodát kezdeményezni”, szeptemberben már nem nyílik magyar osztály Zsérén, további magyar iskola zárta be kapuit!!! És mindezekért Önök a felelősök, az MKP, akkor milyen magyarság megmaradási lehetőségekről akar üzenni nekünk Kolonban?!
Néhány éve Ladányi Lajos az egyik Via Novás vezérrel a svédországi magyaroknál jártak, a beszámolójukban olvastam a „meséjüket”, hogy ők ismerik az asszimiláció problémáját és tudják a megoldást, az MKP tudósai tudásának eredménye 2 népszámlálás 110000-es vesztesége és 110 alapiskolánkat a bezárás fenyegeti, mert minden érdekvédő szervezet az MKP felügyelete alatt van! Elnök úr, erre is fognak emlékezni?!
Néhány éve Ladányi Lajos állandó szórvány szakértő buszt adott át a pozbai magyar iskolának, a következő évben bezárt az iskola, ezt a mesemondó elszórványosító szakértőt nevezték a Máértba!
Még ami említésre méltó az MKP-val kapcsolatban, néhány hete Pallya Gábor, aki 2002-ben az MKP Országos Etikai Bizottsága elnökeként, jó Duray szolgaként aláírta a koloni MKP alapszervezet megszüntetését, felajánlotta a facebookon, hogy megfizeti nekem a kötelet, tehát ilyen mélyre süllyedtek a durayista MKP-s szolgák, hogy a halálomat kívánják, és ez az MKP jön Kolonba!!!
Elnök úr, de egy dátumot mindenképp javasolok az emlékezetébe vésni, 2008. aug. 31., ekkor hozta a Kormorán együttes ajándékba Zoboralja Himnuszát, Kolonban volt a premierje a Makovecz amfiteátrumban, azóta sem volt énekelve ezen a színpadon, pedig 8 év alatt nagyon sok rendezvény volt itt és Zoboralján. Orisko Norbert azonnal lecsapott a himnuszunkra, MKP és Felvidék.Ma feliratú klippeket csinált, vagyis MKP és Felvidék.Ma propagandájára használta Zoboralja Himnuszát. Koltay Gergellyel is csinált interjút, melyben hazudott a himnuszunk születését illetően, mert MKP tagot tett meg kezdeményezőnek, pedig Koltay Gergely a premieren nyilvánosan bemondta a valódi kezdeményező nevét. Mikor kitudódott Orisko Norbert hazugsága, már nem volt szükséges propagálni a himnuszunkat és beindult a himnuszunk elleni intrika. A durayista bojkott hatalmas károkat okozott Zoboraljának, mert identitás erősítés céljából született, de mivel nincs énekelve, így az identitáserősítésben eredménytelen a Zoboralja Himnusza projekt!
Elnök úr, ha 2008-tól minden kulturális rendezvényen énekelve van a himnuszunk, ha imáinkba foglaljuk a „Ne hagyd veszni Istenem, Ne hagyd Zobor-vidéket!“, biztosan meghallgattatik az imánk és nem lennénk a szakadék mélyén. Ezt is a durayista MKP-nak köszönhetjük!!!
Az ezredfordulón a durayista MKP-s társaság teljesen leigázta Zoboralját, az eredmény, hogy idén csak 9 család íratta gyerekeit magyar iskolába!!! Felperzselték Zoboralját, mely már lassan teljesen leég, és Önök jönnek tüzet oltani? Nincs egy fikarcnyi szégyenérzetük?!
Balkó Gábor
2016. aug. 16.