Nyílt levél az MKP komáromi kongresszusához

Nyílt levél az MKP komáromi kongresszusához

Tisztelt Országos Kongresszus!
Tisztelt Küldöttek!

Szombaton Önökön múlik, milyen irányt vesz az MKP, csak kisebb kozmetikázásra lesz akarat, vagy valóban a MEGÚJULÁS útját választja a 300 küldött. Mert ami az egyesülés óta történt, az nem nevezhető magyar érdekvédelemnek, legalábbis Zoboralján nem! A 2000-es nyitrai puccs megszervezésével és ezt követően gyalázatosan viselkedett a Nyitrai Járási MKP néhány vezetője, tehették, mert volt olyan „országos vezető”, akinek érdekében állt mely elődpárt emberei kaparintsák meg a hatalmat a járási MKP-ban és minden járási szervben, s ezáltal kisajátítsák Zoboralját. Ehhez szabadkezet kaptak, s mivel az „országos vezető” védelmét élvezték nem válogattak a módszerekben, féligazságok, intrika, hazugság, csalás, alapszabálysértés, megfélemlítés, zsarolás, ezt mindet bevetették a hatalom érdekében. Az ilyen légkör miatt 1999-ben először mond le a járási elnök, újraválasztását követően minden maradt a régiben, a „kiválasztottaknak” nem sikerült többségbe kerülni a járási elnökségben, s érdekes módon egyhangúlag lett megválasztva a régi-új elnök, tehát még azok is rászavaztak, akik belekényszerítették a lemondásba! És érdekesen zajlott a járási közgyűlés, a 15 tagú járási elnökségbe 16 jelölt volt, a küldöttek elfogadták a jelenlévő „országos vezető” javaslatát, mely szerint azokat kell bekarikázni, akiket nem akarunk az elnökségbe,  aki a legtöbb karikát kapja, az nem lesz elnökségi tag. Ezzel a módszerrel könnyen kiszavazható a jelölt, egy szavazaton múlott, hogy nem én lettem az áldozat, mert ez volt a céljuk.
Javaslom a küldötteknek, hogy az Országos Kongresszuson próbálják ki ezt a módszert, matematikailag ugyanaz, csak az eredménye más a pro és kontra szavazásnak. 
A 99-es közgyűlést követően sem változott a helyzet, a „kiválasztott káderek” minden eszközzel az MKP eluralására törekedtek, a járási titkár egyben alelnök is, ami alapszabályellenes, ő tartja a kapcsolatot a központtal, tőle jutnak információhoz az országos vezetők, csakhogy nem a valós helyzetről, s ha mégis eljutott Pozsonyba a mi panaszunk a tarthatatlan helyzetről, akkor ott volt az országos vezető, aki mindent helyrerakott, elsimított, eltussolt!
2000-ben a járási elnököt választás elé állították, ha melléjük áll szemben velem, akkor maradhat funkciójában, ő inkább másodszor is lemondott, de még ezt követően sem eszméltek az országos szervek, hogy valami nincs rendjén Zoboralján, mivel az „országos vezető” mindent megmagyarázott.
Járási elnök nélkül maradtunk, a kiválasztott káderek összehívták a járási elnökséget, az ülés szabályellenes menete miatt tiltakozásul többen kivonultunk, így határozatképtelen volt a gyűlés, de mindez nem zavarta a maradékot, sőt az elnökségbe új tagot kooptáltak, hogy így többségbe kerüljenek, de szabályellenesen, hiszen a járási elnökség tagságát a közgyűlés választja! És mindez az országos védelmezőjük jelenlétében, mondhatom szervezésében történt!
A kiválasztott, a járási alelnök-titkár két nyitrai egyetemistával létrehoz egy párhuzamos nyitrai alapszervezetet, ismét szabályellenesen, de az „országos vezető” elmagyarázza, hogy Nyitrán félreértés történt, az Országos Tanács ezután javasolja a két nyitrai szervezet egyesülését, ez szükséges volt a nyitrai szervezet eluralásához, s így saját küldöttek megválasztásához. Ezt követte a 2000. novemberi közgyűlés – puccs – melyen csalást követően hatalmukba vették a járási MKP-t, a küldötteink közül hármat kizártak, ugyanazon indokkal ki kellett volna zárni az egyetemistát is, de ő maradt!
Eddig is és ezt követően még erőteljesebben az „oszd meg és uralkodj” jellemzi a már minden járási szervezetet eluraló kiválasztottak tevékenységét. Az „országos vezető” képviselő felfogadja asszisztensének a puccsot előkészítő és ezáltal járási elnökké választott kádert, hogy beletanuljon a képviselői szakmába, aztán 2002-ben beülhessen a parlamentbe, de ehhez még meg kellett tisztítani az utat. Az „országos vezető” 2001 nyarán egy értékelő rádióriportban célba vette a koloni alapszervezetet, a több mint 500 alapszervezetből minket hoz fel rossz példaként, ez már a kizárásunk előkészítése! A járási elnök megpróbál a helyi szervezetben megbuktatni, de mivel a tagság közül senkit nem tud megvásárolni és a jelenlétében egyhangúlag bizalmat szavaznak nekem, az egyedülikénti kizáratásomra pedig nem kap engedélyt (elég volt egy mártír), így nem marad más hátra, mint megszüntetni a 48 tagú koloni alapszervezetet, ami 2002. febr. 11-én megtörtént.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nem a sértődöttség, irigység vagy a bosszú miatt fordulok Önökhöz, hanem mert megaláztak minket, egy törtető karrierista érdekében a pártból kirúgtak 48 koloni magyart, esélyt sem adva az igazunk megvédésére. Az alapszabályt kijátszva az Országos Etikai Bizottság elnökének hathatós segítségével az OEB megszüntette szervezetünket, mert megakadályozhattuk volna a kiválasztott parlamentbe jutását – alapszervezet megszüntetéséről többlépcsős kivizsgálás után az országos kongresszusnak kellett volna dönteni, csakhogy nem volt semilyen kivizsgálás! Hiába fordultunk panasszal az országos szervekhez a 2000-es puccs miatt, hiába tiltakoztunk a kizárásunk miatt, a nyitrai járási kiválasztott és az „országos védelmezője”  mindent megmagyaráztak, meggyőzték az országos szerveket, mi nem kaptunk lehetőséget védekezni! Olyan indokkal szüntették meg a szervezetünket, amiért Zoboralján minden MKP alapszervezetet meg kellett volna szüntetni és országos szinten sem maradt volna túl sok, ha az OEB ugyanúgy jár el, mint velünk szemben!
És mit értek el a puccsisták?
Zoboralján valóságos személyi kultusz lett, a kiválasztott engedélye nélkül majdhogy semmit sem lehet tenni, mert esetleg leesne a korona a fejéről, ha mások bizonyítanák, hogy rajta kívül is vannak rétermett, tehetséges személyek, akik nélküle is képesek tenni a zoboralji magyarok érdekében és önzetlenül! Korlátlan ura lett mindennek, a támogatási források döntő része az ő érdekeltségeikbe folyt, a maradékot a hűségesek vagy hűbéresek kapták.
1999-től a magyar óvodai foglalkozások hivatalosítását próbáltam megszervezni, nem lehetett megvalósítani, a nyitracsehi szülőktől hallottam, hogy a kiválasztott hülyeségnek tartotta!
Gímesen háromszorra sem sikerült különválasztani a közös igazgatóságú iskola magyar részlegét, még a helyi MKP képviselői is ellene szavaztak a magyar igazgatóságnak, annak ellenére, hogy a járási közgyűlés határozatban támogatta a különválást, annak ellenére, hogy a győztes járási elnök megpróbálta megakadályozni, hogy a küldöttek ne fogadják el a határozatot!
De mindez rendben volt, az országos szervek nem foglalkoztak a gímesi árulással és ez annál szomorúbb, hogy az MKP kormánytagként segíthette volna a gímesi magyar igazgatóság létrehozását, de nem tette, ellene annál többet!
A kiválasztottak középiskolát alapítottak, mikor alig van zoboralji gyerek. Nem középiskolára volt és van szüksége Zoboraljának, hanem magyar óvodásokra és alapiskolásokra, az alapiskoláink megmentésébe kellett volna befektetni a sok tíz milliót, a középiskolásainkat segíteni, hogy magyar szakmunkásképzőben, szakközépiskolában vagy gimnáziumban folytassák tanulmányaikat. Az mit sem zavarja a zoboralji nemzetmentőket és a pártfogóikat, hogy így sok magyar alapiskolás elveszik, s ezt még növeli a megosztottság következtében a magyarságtól elfordulók száma! De „érdemeikért” sorozatban kapják a díjakat, hiszen el kell hitetni, hogy jó befektetés a középiskola, többszörös lovagok, legutóbb Esterházi díjat vett át a két iskolaalapító.
A volt parlamenti képviselő, az iskola egyik alapítója beszédében kiemelte:
az, hogy most az iskola megkapta az emlékdíjat, azt jelenti, hogy jó és helyes úton haladnak. A magyar középiskolával tudják ösztönözni a magyar szülőket arra, hogy magyar alapiskolába írassák gyermeküket.
 Jellemző rá, nincs szégyenérzete kiállni a hallgatóság elé akkor, mikor saját falujában már harmadik éve nincs magyar beíratott és idén volt a legkevesebb beíratottunk Zoboralján!
Tisztelt Küldöttek!
Ha mégis a MEGÚJULÁS mellett döntenek, akkor ne feledjék, hogy az első lépés a megtisztulás, amihez nem biztos hogy az elnökcsere vezet, esetleg néhány helycsere az országos szervekben, hanem egy igazi tavaszi takarítás kell, meg kell szabadulni a hamis nemzetmentőktől, akik a hatalom és vagyonszerzés érdekében megosztják a magyarokat, képesek feláldozni egy régiót és nemzetet! Ha MEGÚJULNI akar a párt, akkor a nyitrai puccs kivizsgálásával kell kezdeni!
S hogy tudják kiről szól  mindez:
Ladányi és Paulisz urakról, akik egyedül nem voltak képesek eluralni Zoboralját, ehhez kellett az ügyvezető alelnök Duray Miklós és az OEB elnökének, Pallya Gábornak hathatós segítsége! Kellett a két volt nyitrai egyetemista Dohányos Róbert és Zupkó Tamás, akik később jutalomban részesültek, úgy mint sokan mások, akik koncért a „győztesek” mellé álltak.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Lehetséges, hogy most is kapnak magyarázatot erre a levélre, és most sem lesz lehetőségem megvédeni az IGAZSÁGOT, Önökön múlik, hogy visszakerül az „I” a szó elejére, vagy marad minden a régiben, ezért jól gondolják meg, mire teszik fel a kezüket!

Meri vállalni valaki Önök közül e „Nyílt levél” felolvasását a közgyűlésen?

Balkó Gábor
Kolon, 2007. 03. 29.        


Az igazságot ki kell mondani mindig, még akkor is, ha kedvezőtlen visszhangra talál, és az igazságot minden kínálkozó alkalommal annyiszor kell hangsúlyoznunk, amíg azt mindenki tudomásul veszi.
Esterházy János