Nyilatkozat

Nyilatkozat

Nyilatkozat

 

            Amikor ez év novemberében a Szülőföld Alap Oktatási, kulturális, szociális, egyházügyi és média kollégiumának 2. számú pályázati felhívása a szlovákiai pályázók számára megjelent és benne a szlovákiai magyar nyelvű egyetemi képzés infrastrukturális és működési támogatás céljaira 30 millió HUF összeget különítettek el, nagyra értékeltük ezt és bizakodóan kezdtünk pályázatunk kidolgozásába azzal a céllal, hogy az elnyert támogatással az oktatási intézményeinkben folyó, magyar nyelvű, sok évtizedes hagyományra visszatekintő egyetemi képzést magasabb szintre emelhessük. Közösen fogalmaztuk meg célkitűzéseinket, hogy ez a támogatás ne aprózódjon el, hanem célzottan hasson. A hazai magyar nyelvű felsőoktatás összefogásának szükségességét szem előtt tartva előzetesen konzultáltunk a Selye Egyetem rektorával is erről a pályázatról. A rektor úr mindenfajta egyeztetést elutasítva ekkor a tudomásunkra hozta, hogy már politikai döntés született, és hogy ennek a döntésnek az értelmében a támogatást a Selye Egyetem fogja megkapni. Mi ennek ellenére és abban bizakodva, hogy szakmailag megalapozott és korrekt döntést egy kuratórium csakis a pályázati anyagok elbírálása után hozhat, benyújtottuk pályázati anyagunkat.
            Ezen a helyen és most nem kívánjuk bemutatni oktatási intézményeinket, csupán a realitások kedvéért szögezzük le, hogy tudományos teljesítmények, akkreditációk és a szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatásban játszott hagyományos szerepünk szempontjából biztosan több, de legalább annyi figyelmet érdemel e három felsőoktatási intézmény, mint bármely más szlovákiai magyar nyelvű oktatást folytató intézmény. Ide kívánkozik Bugár Béla pártelnök nyilvános tévébeszélgetésben elhangzott kijelentése, hogy minden támogatást, amit ki tudnak harcolni, a komáromi intézménynek adnak. Ennek bizonyítéka az is, hogy a jövő évi szlovák költségvetés 20 millió többletfinanszírozást irányoz elő a Selye Egyetem számára.
            Visszatérve a pályázatra: döntés született, hogy a Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének, a Bél Mátyás Egyetem Hungarisztika Tanszékének és Konstantin Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának közös pályázata a 30 millió HUF-ból 1,5 millió HUF támogatást kapott, holott az igényelt támogatás 12,3 millió volt. A többi 28,5 millió támogatást lényegében a Selye Egyetem kapta. Meggyőződésünk, hogy ez olyan politikai döntés volt, amely nem szolgálja a szlovákiai magyar felsőoktatás egészének ügyét. Ez nagyon súlyos üzenetet hordoz minden szlovákiai magyar egyetemista és nem egyetemista számára, hogy a szlovákiai magyar politikai képviseletet nem érdekli ezen intézmények oktatási szintje és a szlovákiai magyar egyetemisták túlnyomó részét ignorálva csak azokat az egyetemi hallgatókat tartja támogatásra érdemesnek, akik Komáromban tanulnak. Ezzel tovább növelik a szlovákiai magyarság megosztottságát.
            Nagyra értékeljük és hálásak vagyunk minden Magyarországról jövő támogatásért. Ennek ellenére azonban a pályázó intézmények támogatásáról hozott döntést aránytalannak és igazságtalannak tartjuk, amellyel észrevehető infrastrukturális fejlesztést nem igen lehet megvalósítani. Ezért határozottan tiltakozunk a jószándékú támogatások nem szakmai, hanem politikai érdekek szerinti elosztása, az intézményeinket ért diszkriminatív döntések miatt, amelyekkel minket, egyetemi oktatókat, akik évtizedeken keresztül kizárólagosan képviseltük a szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás ügyét, minden diákunkat és azok szüleit is megsértették.
            Állásfoglalásunkkal azt szeretnénk elérni, hogy végre nyílt és minden politikai demagógiát nélkülöző vita indulhasson a szlovákiai magyar felsőoktatásról és annak támogatási rendszeréről. 

Besztercebánya, Pozsony, Nyitra  

2005. decembere                          


Alabán Ferenc

a besztercebányai

Hungarisztika Tanszék

vezetője

 

Dusik Anikó

a pozsonyi

Magyar Nyelv és Irodalom

Tanszék vezetője 

 

László Béla

a nyitrai

Közép-európai Tanulmányok Kara

dékánja