Nincs Monitor botrány nélkül

Nincs Monitor botrány nélkül

NINCS MONITOR BOTRÁNY NÉLKÜL

ÚJ SZÓ
BUMM
PARAMÉTER
BUMM – 2
PARAMÉTER – 2

Meddig tűrjük?!

Valahol meg kell húzni a határt, eddig elnézőek voltunk, de most már elég. Nálam a Monitor-9 a határ, elég volt, nem tűröm, hogy az SNS-es hivatalnokok tovább keserítsék életünket, a gyerekeinkét, ott rúgjanak belénk, ahol csak akarnak, lassan már köszönetet kell mondanunk a „gondoskodásukért”!  Ezért javaslom:    
1. A Monitor-9 tesztfeladatai  a magyar iskolák és diákjaink elleni támadás az SNS részéről,  az MKP minden lehetséges hazai és külföldi fórumon tiltakozzon ez ellen, követelve az oktatási miniszter és az Állami Pedagógiai Intézet (ÁPI) igazgatójának leváltását és hogy semmiképpen nem lehet az oktatási miniszter az SNS jelöltje!
2. A magyar iskolákat és oktatást érintő dolgokban az Oktatási Minisztériumnak és az ÁPI-nek minden esetben egyeztetni kelljen a szlovákiai magyar oktatási szakemberekkel, ezek belegyezése nélkül nem adhatnak ki  magyar oktatást érintő rendeleteket, nem módosíthatják a magyar iskolák tanterveit, nem adhatnak ki felmérőket magyar diákok részére!
3. A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége petícióban követelje:
– az oktatási miniszter és az ÁPI igazgatójának a leváltását,
– az új miniszter nem lehet az SNS jelöltje,
– 2. pontban foglaltakat.
4. A csak szlovák földrajzi megnevezésekkel kiadott földrajzkönyvet nem vagyunk hajlandók elfogadni, követeljük a bezúzását és új tankönyv kiadását, melyben a magyar földrajzi megnevezések is szerepelnek.
5. A petíciót minden szlovákiai magyar köteles aláírni!
6. Az SZMSZSZ vasárnapig fogalmazza meg a petíció szövegét és hétfőtől indulhat az aláírásgyűjtés!
7. Ha a petíció nem hoz eredményt, a következő lépés, hogy a magyar alapiskolás diákok nem vesznek részt az oktatásban mindaddig, míg ezeket a követeléseket a kormány nem teljesíti! (a diákok megjelennek az iskolában, de a tanítás szünetel a szülők felügyelete alatt)
8. Amíg a kormány nem teljesíti ezeket a követeléseket, az MKP nem szavazza meg a Lisszaboni Szerződést…

Balkó Gábor
2008. febr. 7.


Az egyik válaszból a Felvidék Fórumon:

fölösleges volt ilyen felhívást közölni

Lehetséges, de reménykedek, hogy néhányan elgondolkoznak az esetről és általánosságban a helyzetünkről.
A Kukac Fórumra átmásolták a javaslatomat, de már rég elsüllyedt a téma, válasz nélkül.
http://www.kukac.sk/portal/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=148&start=75
Az Új Szóról nem tudok, hogy lehozták volna.
A BUMM-on néhány "érdekes" választ csatoltak a javaslatomhoz
http://www.bumm.sk/nezopont/6/16056/balko-gabor-meddig-turjuk.html
ezekre a válaszoltam:
A semmi is valami!
Ezek a válaszok már nem semmi! Például a Paraméteren és a Kukac Fórumon még ennyire sem "méltatták" próbálkozásomat, ez pedig annyit jelent, hogy az SNS-es nemzetieket továbbra sem fogja gátolni semmi és senki magyarellenes cselekedeteikben!
Emlékezzünk Hedvigre, pénteken történt az inzultus ellene, a következő szerdára a szlovákokkal közösen tiltakozó felvonulást szerveztünk Nyitrán, a magyar média nem verte nagydobra, hogy megteljen a színház előtti tér, talán ha 50-en voltunk, de ha néhány ezres tömeg tiltakozik, akkor Kalinákék meggondolták volna, hogy később a TV-ben lejárassák Hedviget, de látva az érdektelenséget még rátettek néhány lapáttal, hisz ez a birka népség mindent elnéz! S a Hedvig ügy kivizsgálásának felújítása sem a magyaroknak, hanem szlovákoknak köszönhető (Plus 7 dní, Satka, Fair play)!
A Lisszaboni Szerződés rossz választás volt részemről, de az MKP feladata ill. kötelessége az érdekvédelmünk, az eddigi érdekvédelmi stratégiájuknak semmi eredményét nem tapasztalom – Slota már annyiszor meggyalázott bennünket és hányszor tiltakoztunk ellene?! Az MKP 8 éven át kormánytag volt, ez idő alatt kellett volna elérni az oktatási és kultúrális autonómiát, akkor az SNS nem szólhatna bele az "iskoláink életébe".
Senkit nem kötelezhetünk semmire, mindenkinek jogában áll saját belátása szerint dönteni úgy az iskolaválasztásnál, mint a petíció aláírásában stb.! De mivelhogy kritikus helyzetben vagyunk, a létszámunk rohamosan csökken(400 ezer?), az asszimilációt ezidáig nem tudtuk megfékezni, ezért az egyénnek a közösség érdekében le kellene mondani erről a jogáról. Mert minden magyar felelős minden magyarért, s ez a felelőség kötelességgel jár!
Aki nem érez felelőséget a szlovákiai magyarság iránt, az nem köteles aláírni a petíciót, nem köteles tiltakozni, maradjon továbbra néma!
Egy jól megszervezett tömeges tiltakozás mindenképp figyelmeztetés lenne a kormánynak és az EU felé, minthogy megelégeltük a magyarellenességet, vagyis komoly problámák vannak a kormány kisebbségpolitikájában.
Tisztelettel
Balkó Gábor
2008. febr. 9.


Csapjunk az asztalra!

A hétvégi TV vitában Mikolaj beismerte, hogy céljuk a szlovák órák emelése a magyar iskolákban, erre kellett bizonyíték, ami a Monitoros gyenge szlovák tudás!
Az eredeti felhívásomban az MKP érdekvédelmi stratégiájába a Lisszaboni Szerződés meg nem szavazását javasoltam, majd az egyik válaszra reagálva „rossz tárgyalási alapnak” ismertem el, de Mikolaj beismerő vallomása után ismét ezt tartom a legjobb tárgyalási alapnak az oktatási miniszter és az MKP között a magyar iskolai tanterv és tankönyvek ügyében, ha van jobb javaslat, kivele.
Ez legalább olyan fajsúlyú probléma, mint a sajtótörvény, az MKP feladata erről meggyőzni koalíciós partnereit, s ha ebben nem segítik őt, akkor nincs miért tovább partnerként viselkedni a parlamentben!
A civil tiltakozásra pedig jogunk van, a szülői szövetségek, a szülők, mi magyarok,  az iskoláink és gyerkeink érdekében csapjunk egy nagyot az asztalra, hogy meghallják a kormánypalotában de Brüsszelben is! Akadályozzuk meg Mikolaj törvénytervezetének az elfogadtatását – több a febr. 7-i felhívásomban.
Ezt gyorsan kell szervezni, hogy a szlovák ellenzék és a kormány felfogja, Mikolaj az iskoláink létét veszélyezteti, ezért nem hátrálunk meg!

Balkó Gábor
2008. febr. 11.


Nos hányan gondolkoztak el az esetről és általánosságban a helyzetünkről.????!!!!
A Kukacon egyetlen nemzetmentő nem reagált, a Felvidék Fórumon velem együtt hárman szóltunk hozzá, A Paraméteren kemény vita indult, csak nem ehhez a témához kapcsolódó, a Bummon sem indította be a fórumozókat, az Új Szóban is megjelent, de válasz nélkül.
A felvidékfórumos előző válaszomban fölöslegesnek tartottam ezt a felhívást, de azt kell mondjam, egyáltalán nem volt fölösleges, a felhívás utáni reakciók és vita képet ad a szlovákiai magyarokról, a hozzáállásukról az őket érintő ügyekben!!!!
Szlopa Jani és bandája nyugodtan garázdálkodhatnak, s most hogy a Smert visszavették az EU szocialista frakciójába, teli szájjal röhöghetnek rajtunk!!!!
S miért ne vették volna vissza őket, hiszen semmi panasz nincs a magyarok részéről az SNS és a ficokormány ellen, ja hogy néha Duray fasisztáz, vagy Csáky visszavág Slotának, ez édeskevés ahhoz, hogy komolyan vegyék a szlovákiai magyarokat Szlovákiában és az EUban!!!!!
ELKÚRTUK!!!!!
Bezony barátaim, mert ha az EUban tudomást szereznek arról, hogy a szlovákiai magyarok aláírást gyűjtenek az SNS-es oktatási miniszter + még a többi sérelem ellen, gondolom, hogy ez visszafogta volna az EUszocikat!!!!!!

MH a Felvidék Fórumról

2008. febr. 14.


A felhívásom nem fogta meg a magyarságot!
Pedig azt már tudhatnánk, hogy Szlovákiában összmagyar tiltakozás nélkül semmit nem érünk el!
Biztos vagyok abban, hogy előbb-utóbb lesz tiltakozás, majd a megfelelő helyről, megfelelő személyek szólnak mikor mit kell és szabad tennünk!

Balkó Gábor
2008. febr. 15.


Az igazságot ki kell mondani mindig, még akkor is, ha kedvezőtlen visszhangra talál, és az igazságot minden kínálkozó alkalommal annyiszor kell hangsúlyoznunk, amíg azt mindenki tudomásul veszi.
Esterházy János