Németországi vendégek Zoboralján (2002.április)

Németországi vendégek Zoboralján (2002.április)

Németországi vendégek Zoboralján (2002.április)

Az internetnek köszönhetően könnyen kapcsolatot teremthetünk a Földünk bármely részén élő emberekkel – természetesen, ha megfelelő technikai eszközzel rendelkezünk, s a másik fél is úgy akarja.
Sok levél érkezett címemre külföldön élő magyaroktól, hasznos információkkal főleg az identitásuk megőrzésével kapcsolatban, többükkel baráti kapcsolatba kerültem. Levelezésem eddigi legláthatóbb eredménye a Die Schmiede civil szervezettel kialakult baráti kapcsolat.
2002. január 6-án a postámban találtam Fényes Sándor levelét, melyben felveti a lehetőségét az általuk szervezett ifjúsági Nyári Csúcstalálkozón való részvételre Polkauban 2002. július 5 – 20-án. Néhány levélváltás után 5 fiatal s esetleg egy felnőtt vezető kapott meghívást, de a további egyeztetéseknek köszönhetően úgy a létszám, mint a kedvezmények bővültek.
Áprílis 17-én Bakonycsernye-i kitérő után látogatást tettek Zoboralján a Die Schmiede képviselői – Lothar Zahn, a szervezet vezetője, Melanie – Dézy, Fényes Sándor és Éva. A három nap alatt voltunk Komáromban, meglátogatták a Gímesi Alapiskolát és a koloni Gyerekotthont. Találkoztak Puchovszky László és Zsebi József polgármesterekkel, Laczika István járási elöljáróhelyettessel, valamint László Béla egyetemi tanárral, s több fiatallal. A látogatásuk részünkre eredményes volt, mivel ezekután már 12 fiatal és 1 felnőtt teljes időtartamra (16 nap), s további 4 felnőtt mint előadó egy hétvégére kapott meghívást, s a részvétellel kapcsolatos összes kiadást vállalták, beleértve az utiköltséget is.
Köszönet a Die Schmiedenek.

Balkó Gábor