Néhány észrevétel a XXV. Komáromi Imanaphoz

Néhány észrevétel a XXV. Komáromi Imanaphoz

Néhány észrevétel a XXV. Komáromi Imanaphoz

Huszonötödször imádkoztak a magyar főpásztorért Komáromban, de már magyar papokért is, hisz ezek hiánya nagyobb probléma, mint a magyar püspök.
Szép jubileum, de mi az eredménye a 25 év imáinak, továbbra sincs elég magyar papunk, talán lenne, de szlovák falvakban vagy Magyarországon szolgálnak.
A magyar püspök hiánya pedig eléggé bonyolult kérdés, a magyar püspöknek magyar egyházmegyére van szüksége, ezt területileg nem tudom elképzelni, mikor a magyar katolikusok Ágcsernyőtől Pozsonyig széthúzott területen élnek, az asszimiláció következtében mind jobban felhígulva szlovák hívekkel.
Még ha sikerülne is a magyar püspökség és püspök megszerzése, a magyar püspök akkor is a Szlovák Püspöki Kar alárendeltje lenne, tehát a SzPK nevezi ki és váltja le, elsősorban az SzKP-t kellene neki szolgálni, s csak másodlagosan a magyar híveket, tehát hasonló helyzetben lennénk, mint a szlovák kormánnyal és parlamenttel.

A megoldás különálló Szlovákiai Magyar Katolikus Egyház!

Ha Szlovákiában nem lehetséges teljesíteni a magyar katolikus hívek kéréseit, mert szlovák részről nincs akarat, akkor létre kell hozni a Szlovákiai Magyarok Katolikusok Egyházát, ez a hír biztosan eljut a pápához, oldják meg Rómában a különválásunkat!
Ez egyelőre utópia, mert ezt a magyar híveknek kellene véghezvinni, mivel a papjainkat, akik támogatnák a különválást, az SzPK biztosan „száműzné“! De ehhez nincs kellő szervezettség, nincs olyan civil szervezet, mely összefogná a magyar híveket, mint a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala, habár ebben is még nagyon sok problémát kell megoldani a szervezettségben, hogy ütőképes magyar érdekvédő civil szervezet legyen, elsősorban a tagszervezeteknek kell pártoktól függetleníteni magukat!!!
A különálló SzMKE-t 6 éve említettem, mikor Kolonban megtörtént az első papcsere, melyet 5 évvel később a 2. papcsere követett. Bővebben:
http://www.zoboralja.sk/index.php?t=&p=&xp=&MId=&Lev=&Ind=16&MId=&P=index,hu,&Ind=566
Hála a Teremtőnek, egy fiatal, agilis, a híveket és a fiatalságot összefogó, rendezvények sokaságát szervező atyát kaptunk Ďurás Márk személyében, akit gyorsan elfogadtak és megszerettek a magyar és szlovák hívek. DE fennáll annak a veszélye, hogy ha túllépi az SzKP által megtűrt határt – a magyar hívek és ifjúság szolgálására gondolok -, bekövetkezhet a 3. papcsere, amit remélem a magyar és szlovák hívek közös erővel megakadályoznánk.
A szervezőktől kérdezem, Mons. Orosch János püspök celebrálta az Imanapot, eszerint valószínűleg elfogadhatónak tartják a „magyar püspökség” élére?!
Pedig elég furcsa dolgok történtek a Nagyszombati Egyházmegyében, a Bezák ügyre gondolok, azokat a magyar papokat, akik nyíltan kiálltak Bezák érsek mellett, lecserélte Orosch püspök úr, és a Matica Slovenskás kapcsolata sem ébreszt bennem bizalmat …!
Csak úgy mellékesen említem, hogy az MKP politikusok első sorokba ültetése politikai kicsengést ad az egyházi rendezvénynek, kampányízt, az egyházi rendezvényeknek politikamentesnek illene lenni, nem csak illene, hanem a politikát nem szabad bevinni a templomba, s ha már valamiképp beférkőzött, nem szabad megtűrni, a szervezőknek pedig apolitikusoknak KELL lenni!
Balkó Gábor
Kolon,  2014-05-14
www.zoboralja.sk


Hírek.sk: Huszonötödször a magyar főpásztorért – videó