Négy Esterházy egy hullása – Gímesi Alapiskola, 2009.11.24.

Négy Esterházy egy hullása – Gímesi Alapiskola, 2009.11.24.

Négy Esterházy egy hullása a vezekényi csatában

Az „Isten magyarnak teremtett“ identitáserősítő program újabb állomása a Gímesi Alapiskola magyar részlege volt, ahol Csámpai Ottó egyetemi docens mutatta be a vezekényi csata 355. évfordulójára összeállított emlékfüzetét.
A vetítéssel egybekötött történelmi előadásában végigvezetett a török uralom 150 évén, a győztes Nándorfehérvári csata, a Mohácsi vész, majd a győztes vezekényi csata, mikor is a négyszeres török túlerővel szemben a csata másnapján (1652.aug.26.) Forgách Ádám serege győztesként hagyta el  a csatamezőt. A törökök vesztesége 500-800 fő, míg a magyaroké 48, köztük a négy Esterházy, László, Ferenc, Tamás és Gáspár. A főúri temetés 3 hónappal később 1652. nov. 26-án volt a nagyszombati Szent János katedrálisban, a sokezer gyászoló kíséretében a katedrális oltára előtti családi kriptába helyezték a négy hősi halott Esterházy koporsóját.
A csata emlékét a millenniumi évben, 1896-ban emelt vezekényi oroszlán őrzi. 
Csámpai tanár úr minden diákot és pedagógust megajándékozott az emlékfüzetével, hangsúlyozva, hogy akkor jó volt magyarnak lenni, mert egész Európa felnézett ránk, de most is büszkének kell lennünk magyarságunkra!
Köszönöm a tanár úrnak az előadását és az ajándékozást és a Gímesi Alapiskola magyar részlegének a lehetőséget a történelmi előadás megvalósulására.

Balkó Gábor

Mellékletek:

Csámpai Ottó: Négy Esterházy egy hullása – A vezekényi csata 1652
Csámpai Ottó
"Mondottam ember: küzdj és bízva bízzál"