Ne mi legyünk Benešék tervének végrehajtói!

Ne mi legyünk Benešék tervének végrehajtói!

http://www.bumm.sk/archivum/2008/02/27/16622_52-eve-irtak-ala-a-lakossagcsere-egyezmenyt
Néhány hete Popély Gyula történészszel közölt beszélgetést az Új Szó:
Előkerült az áttelepítésre kijelölt magyarok listája
itt olvasom:
Megemlíthetem azt a négy zoboralji települést is, amelyek az akkori Aranyosmaróti járáshoz tartoztak. Magyar lakosaikat szinte kivétel nélkül felvették a háborús bűnösség címén áttelepítendők listájára, míg a Zoboralja Nyitrai járáshoz tartozó települései a paritásos és a nyolcadik cikkely alapján zajló kitelepítést is elkerülték volna.
Tehát Gímes, Kolon, Lédec és Zsére magyarsága kitelepítésre volt ítélve, – ha befejezik a lakosságcserét, akkor az aranyosmaróti járásból színtiszta szlovák járás lett volna.
Azóta eltelt 60 év és lakosságcsere sem kell ahhoz, hogy teljesen elszlovákosodjanak falvaink! Idén 19 gyereket írattak be Zoboralja magyar iskoláiba, 10-et Gímes körzetébe. Ez örömre ad(hat) okot, hiszen épp a 60 éve halálraítélt 4(3) településből van egy osztályra való diák, ami az iskola túléléséhez szükséges, de a zoboralji magyarság túléléséhez minden magyar iskolát meg kell menteni. A hatalom és a néma tömeg még most sem tudatosítja, milyen katasztrófa fenyegeti Zoboralját, régóta füstöl a gyújtózsinór, de már nagyon közel a puskaporos hordó, bumm és összeomlik Zoboralja magyar iskolahálózata!
Ha azt akarjuk, hogy a következő honfoglalási évfordulón éljenek magyarok Zoboralján, akik a millenniumi emlékmű csonkjánál megemlékeznek Huba vezérről, akkor radikális változásoknak kell bekövetkezni, elsősorban a járási közéleti vezetésben.
Egyetlen napot sem szabadna tovább eltűrni funkcióikban az olyan vezetőket, kik szerint „jó és helyes úton haladunk“, de a valóságban a megsemmisülés határára vezették Zoboralja magyarságát!
Sürgősen ki kell dolgozni egy válságstratégiát, aminek egyetlen célja lehet, minden magyar gyereket megnyerni a magyar iskolák részére, meg kell győzni a szlovák iskolákba íratott gyerekek szüleit, nagyszüleit, nélkülük lehetetlen megmenteni a magyar iskolákat, az ősi magyar Zobor-vidéket.
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot és az iskolát.

A magyar iskolák a színvonal tekintetében semmiben nem rosszabbak a szlovákoknál, sőt tavaly a nemzetközi PISA felmérőben jobb eredményeket értek el. A gímesi magyar részleg diákjai az idei Monitor 9 felmérő szlovák tesztfeladatainak megoldásában szintén jobbak voltak szlovák diáktársaiknál – nem hivatalos eredmény (a másik két felsőtagozatos magyar iskola eredményeiről egyelőre nem tudok). Tehát színvonal tekintetében nemhogy szégyenkeznünk kellene, hanem büszkék lehetünk magyar iskoláinkra. A magyar iskolákon kapott szlovák nyelvtudás sem okoz nagyobb gondot, hiszen sok diákunk probléma nélkül elvégezte a szlovák középiskolát, sokan kitüntetéssel, s mind több főiskolásunk és egyetemistánk van. 
De van egy nagyon lényeges dolog, amit csak a magyar iskolák adnak, az őseink nyelvének tökéletes elsajátítását, a magyar kultúra, irodalom, történelem ismeretét.
Gondolom mindenki tiszteli szüleit, nagyszüleit, az ősöket, mire kötelez a IV. parancsolat?
ATYÁDAT ÉS ANYÁDAT TISZTELJED!
S mi az egyik legnagyobb tisztelet irántuk, ha gyerekeinkben és unokáinkban tovább élnek szüleink, nagyszüleink, őseink?!  Próbáljuk meggyőzni szlovák férjünket, feleségünket, vejünket, menyünket, barátainkat, ismerőseinket, a magyar iskola semmit nem vesz el abból, amit a szlovák iskola nyújtana, épphogy többet ad, lehetőséget két kultúra megismerésére és elsajátítására!
Balkó Gábor
2008. febr. 27.


Az igazságot ki kell mondani mindig, még akkor is, ha kedvezőtlen visszhangra talál, és az igazságot minden kínálkozó alkalommal annyiszor kell hangsúlyoznunk, amíg azt mindenki tudomásul veszi.
Esterházy János