Miért kellett megszüntetni a koloni MKP-t?

Miért kellett megszüntetni a koloni MKP-t?

Egy mondattal, mert Ladányi Lajos Zoboralján minden hatalmat a kezében akar tartani, s ennek érdekében semmitől sem riad (nak) vissza.

A koloniak voltak azok, akik ki merték mondani, hogy ellenzik az olyan MKP-t, ahol az alapszervezetek csakis statisztáknak vannak használva, ahol az országos és járási szervek döntenek mindenben, még abban is, hogy helyi szinten kik lehetnek a párt vezetői – ez utóbbira bizonyíték a szervezetünk megszüntetése!!!. Ladányi és csapata a hatalomátvételt véghezvihette, nekik nem kellett betartani a szabályokat, mivel befolyásos támogatóik voltak úgy Szlovákiában, mint Magyarországon. Az MKP-n kívül a Nyitra és Vidéke Célalapnál, az Illyés KA – Helyi és Regionális Projektek Tanácsadó Tesületénél, s néhány évvel előtte a Csemadoknál is végbevitték, most a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége következik.

Oszd meg és uralkodj!

Az 1998-as pártegyesítés – az MKP létrejötte – Zoboralján nem hozta magával a közös munkát, mindjárt éreztették az elődmozgalmak, hogy kik hivatottak irányítani a zoboralji magyarságot. Az 1998-as parlamenti választások sikeréért, a választási bizottságok kialakításánál, a két alelnök az ujját sem mozdította, habár komoly tétje volt, a Mečiar kormány megdöntése! Ekkor volt lehetőség mobilizálni Zoboralja magyarságát, minden választóbizottságba magyar tagot delegálni úgy a nyitrai, mint aranyosmaróti járásban – de Ők már a hatalomátvételre készültek!

1999 tavaszán lemondásra kényszerítették az MKP járási elnökét, így néhány hónapig járási elnök nélkül volt az MKP, akkor, amikor a választások után fontos lett volna az eredmények kamatoztatása. A járási konferencia újra egyhangúan megválasztotta – még azok is, akik lemondásra kényszerítették! A voksolás a járási elnökség megválasztására bizonyítja, hogy már ekkor ki szerették volna szorítani a "részükre nem megfelelő" jelölteket – ez ekkor legitím úton nem sikerült!

1999 novemberében új alapszabály lett elfogadva, melynek egyik paragrafusa kimondja, hogy a párt fizetett alkalmazottja nem lehet választott funkcióban – ezt Ladányi Lajos nem volt hajlandó respektálni, egy személyben Ő járási titkár, járási alelnök és az Országos Tanács tagja volt, s nem mondott le egyik funkciójáról sem! Valakiknek be kell tartani az alapszabályt és a Szervezési és Működési Szabályzatot (lásd a koloniak esetét!), de vannak "kiválasztottak", akik azt tehetnek, amit csak akarnak!!!

2000-ben tovább folyt a megosztás, a járási MKP napokat a járási titkár a járási elnökség tudta nélkül szervezte (két nappal előtte tudtuk meg) – elég sajnos, hogy az MKP országos vezérkara nem is volt kiváncsi a nyitrai járási elnökségre!!!

2000. 7. 30-án Duray Miklós egy rádiónyilatkozatban megemlítette a koloni MKP-t, természetesen negatív értelemben – vajon miért épp minket kellett említeni az 500 alapszervezet közül, s milyen információk alapján, mert az 1998-as választások óta senki sem volt hajlandó meghallgatni az alapszervezetünket! Az egyetlen működő szervezet voltunk a járáson belül. De az olyan szervezet és párttagok, akiknek más véleményük is van a párt működését illetően, az ilyenekkel be kell fogatni szájukatt, s ha másképp nem megy kizárni, megszűntetni!

2000 nyarán Ladányi Nyitrán létrehoz egy párhuzamos MKP alapszervezetet – kezdete a hatalomátvételnek! Ekkor is sikerült félrevezetni az Országos Tanácsot, mivel az OT olyan határozatot fogadott el, hogy "feladatul adta az Országios Elnökségnek a két nyitrai alapszervezet egyesítését"! Két alapszervezet nem lehet egy településen belül, azt kellett volna kivizsgálni, Nyitrán hogy lehetett?!

Az intrikák és az Új Szóban megjelent rágalomhadjárat következménye, hogy 2000. októberében másodszor is lemond a járási elnök, az országos szervek semmi érdeklődést nem tanúsítanak a zoboralji események iránt. A járási elnökségből kilép egy MKP-s polgármester, de senkinek sem hiányzik!!!

2000 nov. 11-ére alapszabályellenesen összehívták a járási konferenciát. Ez ellen beadvánnyal fordultam az MKP Országor Etikai Bizottságához, melyre az OEB elnökétől azt a választ kaptam, hogy kérésemet a "leendő konferencián" megválasztott Járási Etikai Bizottsághoz címezzem!!! A konferencián 3 küldöttünket kihúztak a névsorból, elmondtuk, hogy nem tartjuk legitimnek a közgyűlést. Többszöri kérésünk ellenére máig nem kaptuk meg a konferencia jegyzőkönyvét! A konferencia után újabb beadvánnyal fordultunk az OEB-hoz, s 2001-ben a Járási Etikai Bizottsághoz, s ismét az OEB-hez, de válaszra sem méltattak.

A 2001-es megyei választások előkészítése is bizonyítja, hogy az alapszervezetek csak statiszta szerepre vannak használva:

  1. Három nappal a járási elnökség kibővített ülése előtt kaptak meghívót az alapszervezetekelnökei, így az alapszervezetnek nem volt lehetősége érdemben megvitatni a jelöléseket.
  2. Ladányi állítása, hogy 0, 98 emberre van esély a nyitrai járásban, s ha jól kampányolunk, akkor ketten is bejuthatnak, finoman mondva a helyi szervezetek, s egyben a zoboralji magyar választók félrevezetése volt:
    • mert ha már egy-kettő bejut, akkor 12 is bejuthat
    • csakhogy a nyitrai járásban külön indulva semmi esélye nem volt és nem is lesz a magyar jelölteknek, mivel olyan kevesen vagyunk. Csakis koalícióban szlovák párttal, vagy ebben az esetben "csendestársként" valamely szlovák párt listáján lett volna lehetőség valakit bejuttatni a megyei parlamentbe.
    • a kampányt nem tartották fontosnak, mert a szervezetünk sem kapott semmilyen propagációs anyagot, illetve utasítást ezzel kapcsolatban.

Az, hogy a rosszabb megoldás mellett döntött a járási elnökség (külön indulni – a másik lehetőségről szó sem esett) is bizonyítja, hogy a 2001-es megyei választások a nyitrai járásban nem a szlovákiai illetve zoboralji magyarság érdekeiért folytak, hanem csakis Ladányi Lajos futtatását szolgálták, s most már parlamenti képviselő szeretne lenni!

2001. okt. 4-i keltezéssel pecsét és aláírás nélküli levelet kaptam az MKP nyitrai járási elnökségétől, melyben először felszólítanak, hogy mondjak le a koloni MKP szervezetének elnöki posztjáról, a következő mondatban kérik, hogy vegyem fontolóra a pártból való kilépésemet, amennyiben nem teszek eleget ennek a felszólításnak, párttagságom megszüntetése ügyében eljárást kezdeményeznek a járási etikai bizottságnál. Vártam a vizsgálatot – hisz bizonyíthattam volna igazunkat – vizsgálat nem volt, hanem Ladányi kezdeményezésére a járási elnökség hozott egy határozatot, melyben 2002. január 31-i ülésén tudomásul vette a koloni MKP megszűnését, arra hivatkozva, hogy a tagok két éven át nem fizettek tagdíjat! A tagdíj meg volt fizetve, a könyvelésről másolatot is kapott az Országos Etikai Bizottság, ennek ellenére 2002. febr. 11-én döntött a szervezetünk megszűnéséről. Az igaz, hogy bizonyos része a tagdíjnak nem volt átutalva a járás részére, de mint írtam, máig nem kaptuk kézhez annak a konferenciának a jegyxzőkönyvét, amelyen "megválasztatták magukat", továbbá csak többszöri követelésre 2002. jan. 8-án adta oda Ladányi a Szervezési és Működési Szabályzat I. részét, így valójában az alapszabályon kívül semmi "utasításom" nem volt a párt működését illetően. A szabálysértésért felelősségre kellett volna vonni az elnököt, vagy az alelnököt, de nem kollektívan büntetni az alapszervezetet – csakhogy ezt azért nem lehetett megtenni, mivel kiderült volna a nyitrai valóság, hogy semmi sem működik, de a fontos, hogy mindent Ő irányít!

2002. január 8-án Bencz Zoltán jelenlétében megegyezés született a Nyitrai Járási Elnökséggel, hogy a Járási Etikai Bizottság foglalkozik a beadványainkkal, s a tagdíjjal kapcsolatban is,. ennek ellenére 2002. febr. 5-én levélben értesítenek a megszűnésünkről!

Egyszóval Ladányi Lajosnak sikerült félrevezetni az MKP összes szervét, s a meghallgatásunk nélkül 2002. febr. 11-én megszüntté nyilvánították a koloni 48 tagú MKP alapszervezetet – a kollektív bűnösség elve alapján – az olyan szervezetet, melynek tagjai között három SzMSzSz, Nagycsaládosok, Keresztény Ifjúsági Közösség, Vegyeskar, Ifjúsági Szervezet vezetője és vezetőségi tagja, s további aktív tagok vannak, akik több éve a magyar iskoláink megmentésén s a helyi és régióbeli magyarság fennmaradásáért tevékenykednek! Akkor, mikor 50 ezres veszteségünk volt a népszámláláskor, Duray Miklós asszisztense minden szabályt felrúgva félreállít "48 koloni magyart", mert nem úgy táncolnak, ahogy szeretné!!!

Még az OEB ki sem mondta a megszünésünket, egy héttel előtte Ladányi létrehozott egy másik koloni alapszervezetet új tagsággal!!! S ami a legnagyobb probléma, hogy megosztotta a koloni magyarságot, s nemcsak a kolonit, hanem Zoboralja magyarságát!!!

Az MKP országos szervei lezártnak tekintik az ügyet – mi nem! Az igazunkért további lépéseket teszünk, habár kilátástalan helyzetben vagyunk, de folytatjuk az igazságkeresést.

2002-05-05

Balkó Gábor, Kolon

Több az Új Szó fórumon:
Újra itt van…