Megyei választások Zoboralján

Megyei választások Zoboralján

Megyei választások Zoboralján

Az első megyei választások a 2000-es nyitrai puccs után voltak, ekkor már minden járási szervezet a Ladányi-Paulis páros ellenőrzése alatt volt, de még mint a koloni MKP alapszervezet elnöke ott lehettem a listaállításon. De előbb a „győztesek“ tartottak zártkörű ülést Bugár Bélával, – Balkó Imre-Kolon polgármestere, Vrabec Mária, járási csemadokosok és célalaposok, többen közülük nem is voltak az MKP tagjai, mégis megváratták az alapszervezetek elnökeit. A „járási elit“ zárt ajtók mögött  megegyezett a jelölteken, aztán Ladányi Lajos két nevet javasolt nekünk, Finta Rudolfot, Nyitragerencsér polgármesterét és saját magát, azzal az indokkal, hogy két személynek esélye van a bejutásra, az alapszervezetek elnökei pedig csak hallgattak, így ezek ketten lettek az MKP jelöltjei. Csakhogy Lajos állítása szemenszedett hazugság volt, mert a nyitrai járásban az összes magyar szavazat, beleértve a csecsemőket, nem elég a bejutásra, s ha kettőnek van esélye, akkor 12-nek is van! A valóság az, hogy a nyitrai járásban szólóban magyar pártnak nem volt és nem lesz esélye, csakis szlovákokkal koalícióban vagy csendestársként, erre 2001-ben megvolt a lehetőség, hiszen az 1998-as parlamenti választásokat a későbbi szlovák kormánypártokkal közösen szerveztük, így valamelyik szlovák párttal megegyezésre juthattunk volna, hogy egy emberünk befutóhelyet kap a listájukon, cserébe felajánljuk Zoboralja magyar szavazatait.
S hogy miért nem éltek ezzel a lehetőséggel? Az egyik ok, hogy az 1998-as parlamenti választások szervezésekor Ladányiék a kisujjukat sem mozdították a siker érdekében, így a szlovák pártokkal nem volt esélyük a megegyezésre, a másik pedig az, hogy Lajosnak a megyei választás csak a nevének futtatását szolgálta, csak ugródeszkának kellett a 2002-es parlamenti választásokhoz! Tehát a 2001-es megyei választások Zoboralján nem a közösség érdekében történtek, csakis a  parlamenti bársonyszék megszerzésének előkészítése volt félrevezető hazug propagandával!
A következő évben, a 2002-es parlamenti választások MKP jelöltlistáján Ladányi olyan helyet kapott, hogy nem volt kétséges a képviselősége.
A második megyei választásokon (2005) már mint parlamenti képviselő egyedüli jelöltként indult, nem merte megkockáztatni a fiaskót, mivel 2001-ben alulmaradt Fintával szemben.
Mint már említettem, anyitari járásban egyetlen magyar pártnak sincs esélye egyedül indulva bejuttatni jelöltet a megyei parlamentbe, csakis szlovák segítséggel.
A járási MKP-ból kiszorítottaknak ill. kizártaknak évek múltán is jó a kapcsolatunk a járás szlovák demokratáival, ezt bizonyítja az a tiltakozó akció, melyet 2006.aug.30-án közösen szerveztünk Nyitrán Malina Hedvig mellett, melyet az MKP ignorált, azért a napokban tett Csáky kijelentés, melyben a szlovák Konzervatív Intézet petíciós kezdeményezésének támogatására szólította fel az MKP tagokat, nem más, mint populista kampánypropaganda. Vajon Gímesen a Csemadok 60-as MKP kampányon hány aláírást gyűjtöttek?!
Az MKP idén 5 jelöltet indít a nyitrai járásban /Balkó Róbert-Kolon polgármestere, Kupeček Róbert-koordinátor, Ladányi Lajos-informatikus, Molnár Zoltán-vállakozó, Varga György-pedagógus/, tehát mégsem igaz, hogy csak két jelöltnek van esélye, mint 2001-ben? Az MKP jelöltjeinek az előző választásokhoz képest tovább csökkent az esélyük, akkor mit szolgál a jelölésük, ismét nevek futtatását a parlamenti választások előtt?!
Ladányi Lajos néhány évig Duray Miklós főállású asszisztense volt, 4 évig parlamenti képviselő, árulja már el valaki, hogy a rendszerváltás óta mit tett Lajos Zoboralja magyarságáért?!
Az MKP kampányjelszava „Együtt, szülőföldünkért“, de mi a valóság Zoboralján?
1998 nyarán egyesültek az elődpártok, de már 1999 januárjában lemond az MKP járási elnöke, a közgyűlés újraválasztja, de egy év múlva ismét lemond, én pedig a törtetők miatt 1999 tavaszán akartam kilépni az MKP-ból, lebeszéltek, aztán 2002. febr. 11-én Ladányi kezdeményezésére megszüntették a koloni MKP-t, – mivel Lajos az egyedüli kizárásomra nem kapott engedélyt, belerúgtak majd félszáz koloni magyarba, ez a Ladányi-féle „együtt-élés“! Tehát Kolonban lecserélték az eredeti MKP-t, helyünkbe azok léptek, akiknek a megszüntetésünkig nem hiányzott, egyikük sem kérte felvételét a pártba, besegítettek Ladányinak a tisztogatásba, így született Ladányi koloni MKP-ja.
„Oszd meg és uralkodj“, eltaposni mindenkit, aki nem hódol be és nem szolgálja a lovagokat, ez jellemzi Ladányi együtt-élését!
S mit jelent a jelszó másik szava, „szülőföldünkért“? Eladni a templomot és iskolát, lásd Kolon!
Az MKP kampánya erősen Híd ellenes, árulóznak, vágóhídaznak, ezeknek csak azt ajánlom, nézzenek a tükörbe, meglátják a böllért.
Csak tegnap este értesültem arról, hogy 3 polgármesterünk indul a Híd, Szabad Fórum, Liga, Zöldek és Polgári Konzervatív Párt koalíció listáján, Mészáros Ferenc Nagycétény, Púchovsky László Gímes és Száraz Vendel Csehi polgármestere.
Ha mérlegre teszem Ladányi MKP-ját és a 3 polgármestert az „együtt-élést“ illetően egyértelműen a polgármesterek jönnek ki győztesen.
Aki Zoboralján az „együtt-élést“ Ladányi MKP-jában látja, azt nagyon megtévesztették, mert ezek másfél évtizeden át a magyarság összekovácsolása helyett olyan rombolást végeztek, hogy a szlovák nacionalisták 50 év alatt nem lennének képesek ilyen pusztításra! Míg 1989 decemberében kitörölték az alkotmányból a CsKP vezetőszerepét, 2000-ben Ladányi visszaállította.
A Híd koalíció egyik tagja a Polgári Konzervatív Párt (OKS), akik egyenrangú polgárnak tartják a szlovákiai magyarokat, többször kiálltak mellettünk, a napokban indítottak petíciós akciót Malina Hedvig ügyében, a tiszteletbeli elnökük Fedor Gál nov.17-e kapcsán  kiemeli a szlovákiai magyarok szerepét a rendszerváltásban, mint legfontosabb láncszemet a novemberi eseményekben.
Megyei elnökjelöltek:
Az MKP jelöltjéről, Bíró Ágnesről az újságokban bőven van jellemzés, ezért csak a Híd támogatottjáról röviden:
Okenka Imre professzor, a nyitrai Mezőgazdasági Főiskola illetve Egyetem tanára, dékánja és rektora, az egyetem első embereként sok 100 milliót biztosított fejlesztésekre és beruházásokra, igazi közgazdász-menedzser csúcsvezető. Tökéletesen beszél magyarul.
Mivel a Híd nem kampányolt Zoboralján, legalább nincs tudomásom erről, az MKP pedig kampánycélra használta a koloni Bórosban a Zoboralji lakodalmast ill. az elsőseink ajándékozását (bővebben az előző írásomban), legutóbb pedig Gímesen a Csemadok 60-ast a lakodalmassal, ezért gondoltam megírni véleményem. Nem tartom szerencsésnek, hogy a Csemadok szerepet vállalt az MKP kampányában, ez további megosztottságot jelent. Abban pedig biztos vagyok, hogy a hagyományőrzők közül sokan nem tudtak a kampányról, mert ha tudják, valószínű többen nem vesznek részt a Csemadok 60-as MKP kampányán.
Nincs szándékomban a választópolgárok kezét irányítani, csak annyi, hogy lássák az érem másik oldalát.
Tehát van az MKP és a Híd, én örülök, hogy megszűnt a szlovákiai magyar egypártrendszer, ez segíthet a  magyarság közéletének megtisztulásában, eddig nem választottunk, csak szavaztunk, most már adott a lehetőség választani, éljünk vele.

Balkó Gábor
Kolon, 2009.11.10.