Már Kárpátalján is beindult Ladányi Lajos glorifikálása?

Már Kárpátalján is beindult Ladányi Lajos glorifikálása?

A Felvidék-Ma internetes portálon olvasható a kárpátaljai Élet-jel folyóirat interjúja Ladányi Lajossal:

Ladányi Lajos: A nemzetet nem lehet felelőssé tenni

Ebből az interjúból idézek néhány mondatot és elmondom véleményem:

Ladányi Lajos volt parlamenti képviselő, szervezett iskolát, a szlovákiai szórványgondozó program egyik összeállítója. Ő képviseli a felvidéki magyarságot a Szülőföld Alap Kulturális, Egyházi és Média Kollégiumában. Életrehívója és fő szervezője szűkebb pátriája egyetlen olyan rock-fesztiváljának, mely egyben a műfaj versenyszerű seregszemléje. Mellesleg amatőr színjátszó és „szelíd” motoros. Végzettsége szerint informatikus. Nős, három egyetemista gyermek édesapja.

Hát igen, az iskolaalapító titulus már eléggé megkopott, a parlamenti választásokhoz más dicsőséget kell felmutatni Lajosnak, ezért Duray Miklós kinevezi szórványszakértőnek, majd a nemzeti média elvégzi a glorifikálást, mit érdekli "Felvidék legmagyarabb magyarját", az MKP-t és a szórványszakértőnket, hogy Zoboralja /nekik köszönhetően/ az utolsókat rúgja!!!

Politikai elfoglaltságai mellett van úgynevezett civil állása is?

– Van. Szerencsére lényegében egybeesik közösségszolgáló tevékenységemmel. Nyitrán létesítettünk egy kulturális és információs központot. Annak vagyok a vezetője. Ez a központ a Felvidék egyik szórványszigetének magyarságát segíti. Mintegy tízezer szétszórtan, főként kis településeken, többszörösen hátrányos körülmények közt élő ember megmaradását, kulturális igényeinek kielégítését szolgálja

Lajos, akkor segítenéd Zoboralja magyarságát, ha Te és Boldizsár összecsomagolnátok az összeharácsolt sokmilliós ingót-ingatlanokat és elmennétek Komáromba, Nagymegyerre, Pozsonyba vagy a keleti barátaitokhoz "nemzetet menteni", ezzel elindulhatna a felébredésünk! De mivel ez lehetetlen és az "oszd meg és uralkodj" megtette hatását, sajnos mindenki hallgat Zoboralján, sokan félnek megszólalni és soknak jutott a 30 ezüstből, még mindig sok a szövetségesed és még több a cinkos, akik némán nézik Zoboralja pusztulását, én mást nem tehetek, figyelmeztetek! Nagyon gyorsan közeleg a letagadhatatlan, ami épp az ellenkezője annak, amire Ti milliókat csaltatok ki, végórájukat élik az iskoláink, az iskolahálózatunkat a teljes megsemmisülés fenyegeti a "szórványszakértelmeteknek" köszönhetően!
Zoboralja magyarjai, értelmisége, pedagógusok, polgármesterek és képviselők ébredjetek, mert már most késő, de még mindig van remény!

Szervezett iskolát
ez igaz, de ha jól tudom saját falujában Kálazon 3 évvel ezelőtt megszűnt, mert nem volt magyar beíratott. Ez is az "Oszd meg és uralkodj"-nak köszönhető, mert nem csak a győztesek gyerekei részére kellett indítani a kisiskolát, hanem a Verebély környékén élő több mint 2000 magyar részére, ezt kellett volna Lajosnak végigcsinálni, akkor még most is lenne magyar iskola Kálazon, csak akkor mással volt elfoglalva, a parlamentbe vezető út megtisztításával!
Az Alsóbodoki középiskola alapítása pedig a legnagyobb szélhámosság a Kárpát-medencében, melyet még díjaztak is, a "szórványszakértő lovagok" ezzel ütötték a legnagyobb szöget koporsónkba!!!

A szlovákiai szórványgondozó program egyik összeállítója

2000-ben megnyílt az alsóbodoki középiskola első osztálya, TV, rádió, sajtó, a magasztos szavak, ez az intézmény majd emeli a beíratottak számát, Ezüst-plakett, parlamenti képviselői hely, glória zengett mindenhol, és mi van most Zoboralján? Az iskolahálózatunk az összeomlás határán, de Duray Miklós szórványszakértőt csinált Lajosból, aki büszkén nyilatkozgat a médiának, hisz "jó és helyes úton haladunk"!

Kidolgoztuk a szórványkezelő programot. Úgy ítélem meg, hogy az elméleti megalapozáson túlvagyunk, most a gyakorlati munkának kell következnie. Első lépésként vasárnapi iskolákat szervezünk. Újvár, Nyitra és Léva környékén létesítettük az első gyűjtőiskolát.

A vasárnapi iskolák gondolom hasonló szervezettségűek, mint a nyugati diaszpóra hétvégi iskolái, melyet azok a közösségek hoztak létre, kiknek nem voltak oktatási intézményeik, nem volt államilag fenntartott kiépített iskolahálózatuk. De nálunk más a helyzet, vagy Lajosék ezért hagyják összeomolni az iskolahálózatot Zoboralján, hogy majd a vasárnapi iskolákkal feltámadunk?!

Idézek Duray Miklós a komáromi nagygyűlés 15. évfordulóján elhangzott beszédéből:

A döntésre alkalmatlan emberek mindig rossz döntéseket hoznak. És a rossz döntések sorozatának csak akkor lesz vége, ha kiiktatjuk a döntésre alkalmatlan embereket a döntéshozatalból.

Ezzel teljes mértékben egyetértek, de hogy is van ez a valóságban?

Emlékeztetem Duray Miklóst, hogy Zoboralján a választottjai uralkodnak lassan 10 éve, sőt Ladányit nemrég szórványszakértővé nevezte ki! Nem elég hogy Zoboralját a szakadékba irányították, következhet Szlovákia sőt Kárpát-medence magyarsága?! Akkor miről is beszélt Duray Miklós Komáromban, hogy kell értelmezni ezeket a mondatait?!

Védd meg Uram, Teremtőm maradéknyi népem – ezektől a szórványszakértőktől!

Balkó Gábor
2009. jan. 26.