Magyar Kultúra Lovagja (2002.01.22.)

Magyar Kultúra Lovagja (2002.01.22.)

FALVAK KULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY
1134 Budapest, Gidófalvi út 29 V/3

A Falvak Kultúrájáért 6/1998. számú határozatával alapított
Magyar Kultúra Lovagja
cím adományozása

A magyar államiság millenniuma alkalmából alapított „Magyar Kultúra Lovagja” cím adományozására vonatkozó szabályzat és a magyar államalapítás millenniumának évében meghirdetett pályázatra a kulturális szervezetek, alapítványok és a Tanácsadó testület javaslatai alapján a „Magyar Kultúra Lovagja” címre jelöli:

Dr. Simek Viktor
igazgatóhelyettest

Indoklás:
A szlovákiai magyar kórusmozgalom fennmaradásának és fejlesztésének segtője, több kórus karnagya. Pedagógusként és amatőr festőként a néphagyományok éltetője. A Gímesi Alapiskola tagozatának igazgatóhelyettese, a gyermekkar létrehozója és 30 év óta vezetője, néhány zenemű szerzője.
„A határon túli magyar kulturális örökség megmentéséért”.

Budapest, 2001. december 10.

Tisztelettel.
Nick Ferenc
kuratóriumi elnök


A cím ünnepélyes átadására 2002. január 22-én a „Magyar Kultúra Napja” alkalmából rendezett egésznapos rendezvény keretében, a 16.00-kor kezdődő kulturális gálán a Magyar Honvédség Művelődési Háza Stefánia Palota Oval termében került sor. (Kölcsey Ferenc 179 éve, 1823. január 22-én szerezte nemzeti imánkat, a magyar Himnuszt. A költemény eredetileg A magyar nép zivataros századaiból címmel jelent meg.)
Immár második alkalommal, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány jóvoltából lovaggá ütik azokat az egyéniségeket, akik ugyan nem karddal, hanem sok-sok cselekedettel, kitartással védik, óvják és művelik a kultúra valamely típusát.
Felemelő ünnep volt. A Honvéd Férfikar csodálatos koncertet adott. Díszkiséretben behozták a magyar királyi koronát, mely előtt felolvasták a címre jelölt érdemeit, s ezt követően az Alaptvány elnöke karddal lovaggá ütotte.
Szlovákiából Dr. Simek Viktor volt az egyike a három kitüntetettnek.

Mottó:
Hazánkat és népünket csak akkor szerethetjük igazán, ha jól ismerjük múltját, és ennek fontos részét, a néphagyományt. Szülőföldem, Zoboralja megragadó tája, színpompás népviselete nem merülhet feledésbe”.
Dr. Simek Viktor

Dr. Simek Viktor a kórusmozgalom fennmaradásáért és fejlesztéséért ettt, majd négy évtizedes fáradságot és szabadidőt nem kímélő munkája példaértékű úgy szűk hazánkban Zoboralján, mint a határain kívül. Ha lovagiasságról beszélünk, akkor az Ő tevékenységét ezzel is jellemezhetnénk, hiszen egy fél emberöltőn keresztül rendszeresen és odaadóan, a szabadidejének nem kis részét szentelte próbákra, fellépésekre. A sikertelenségek sem hátráltatták meg, az áldozatos munkájának köszönhetően jelenleg is több kórus működik Zoboralján.
Karnagyi tevékenységének állomásai:
1963 – 1961 — Nagykéri Gyermekkar
1965 – 1971 — Nagykéri Férfikar és Vegyeskar
1971 – 1986 — Zsérei Vegyeskar és Női Kar (Galántai Kodály Napok – 1 ezüst, 3 aranykoszorú)
1974 – 1978 és 1990 – 1993 — Nyitrai Pedagógiai Főiskola Vegyeskara, majd Női Kara – ezüst
1982 – 1990 — Koloni Vegyeskar – aranykoszorú
1971 — Gímesi Alapiskola Gyerekkara – bronz és 4 aranykoszorú
1991 — ZOBORALJA Zsérei Női Kar – bronz és aranykoszorú
1999 — ZOBOR HANGJA Koloni Vegyeskar
1999 — Gímesi Menyecskekórus
Dr. Simek Viktor több évtizede, mint műkedvelő képzőművész is ismert. Festészetének témája a zoboralji népviselet. Az akvarell, olaj, tempera és szén a kedvencei. 1976-tól több mint 70 kiállításon voltak láthatók képei úgy idehaza, mint külföldön.
Eredményes karnagyi és festői tevékenységéről számos cikk és riport jelent meg a magyar és szlovák újságokban, illetve hangzott el a rádióban. Legutóbb 2000-ben a Duna TV járt a Gímesi Alapiskolában, illetve a szlovák TV magyar adása forgatott a Millenniumi Énekkari Fesztiválon Gímesen.
Ezeket az eredményeket és az énekkarokkal elért sikereket csakis fáradhatatlan és szorgalmas munkával lehetett elérni. S ezt teszi Simek Viktor Zoboralján lassan négy évtizede közösen az énekkarok tagjaival.
Ezen túl még egy nagyon fontos feladata van, kinevelni karnagyokat a fiatalabb generációból.

Balkó Gábor, Tóth Attila