Magyar elsősök Zoboralján

Magyar elsősök Zoboralján

Tisztelt Megjelentek,

a házigazda Nyitra és Vidéke Célalap elnökeként köszöntöm a Szülőket, gyermekeiket, a Rákóczi Szövetség jelenlevő képviselőit és Lévai Anikó Miniszterelnökné Asszonyt!
Szeretnék röviden megemlékezni arról, miért találkozunk idén is a magyar iskolába iratkozott gyermekekkel és szüleikkel. A Rákóczi Szövetség ösztöndíj /és ajándékcsomag/ formájában minden évben átadja a magyar kisiskolásoknak, illetve szüleiknek a magyarországi civil társadalom jelképes adományát. Ez az odafigyelés, a ránk figyelés kifejezi az együvé tartozásunkat az anyaországgal; egyúttal ez az ösztöndíj szerény, de határozott elismerés is a szülők felé döntésük helyességét illetően. Mert bár itt Zoboralján, úgy tűnik, feltartóztathatatlanul és a tömb magyar területekhez képest hatványozottan divatozik a magyar nyelv továbbörökítésének mellőzése, fontosságának semmibe vétele, ennek ellenére, a divatos döntések ellenére Önök a hűség mellett tették le voksukat. Az Önök hűsége a magyar nyelv mellett Önöket kiemel sok embertársunk közül. Görbe utak helyett Önök az egyenes, a nagyobb eséllyel célba vezető utat választották, amikor elhatározták, hogy gyermeküket magyarul taníttatják – ezzel valóban megalapozva egy fiatal emberélet érvényesülésének esélyeit. Ennek alátámasztására sok érv áll rendelkezésre, amelyeket Önök tizennégyen bizonyára ismernek: vegyes – szlovák-magyar – házasságban is egy nyelv helyett minimum még egy nyelvvel többet tanul meg igényesen a gyermek, a szlovák mellett a magyar nyelv színvonalas birtoklásával min. két ország munkaerőpiacára építhet felnőttként stb. A sok tévhit közül is most csak egyet emelnék ki: szlovákul csak szlovák iskolában lehet megtanulni. Lehet, régebben ennek volt valóságalapja. Ma azonban ez már nem igaz: jól felkészült magyar iskoláink legalább olyan jól átadják a szlovák nyelvtudást, mint a nem magyar tannyelvűek, mert bizonyított tény, hogy az anyanyelv korai elsajátítása a szükséges alap az idegen – így a szlovák – nyelvek megtanulásához.
Aki nagyot akar markolni, nem egyszer keveset fog. Ezzel szemben Önök most természetes döntést hoztak, amiért elismerés jár és köszönet. Elsősorban gyermekeik részéről a jövőben, akiknek az életesélyeit most alapozták meg egy okos, európai döntéssel.
Kevesen vannak azonban olyan bölcsek, mint Önök. Zoboralja a mi szempontunkból erősebb lenne, ha például a nagymamák a saját nyelvükön szólnának unokáikhoz vagy ha minden, gyermekét magyar iskolába írató szülő „hozna magával még egy embert”.
Lehet azt mondani, a zoboralji magyarságnak vége van. Ez így elég könnyű és kényelmes.
Lehet viszont jó példával élen járva – amint ezt teszik Önök is – másokat buzdítani és az általunk helyesnek gondolt irányba ösztönözni. Magunkért vagyunk elsősorban felelősek, de ezen túlmenően „minden magyar felelős minden magyarért”.
Egy biztató példa, talán nem a legmegfelelőbb, de tekintettel arra, mely vidéken vagyunk, nos, a borászatból merítve: általában divat – volt – a közelmúltig legyinteni, és azt mondani, a borászatnak vége Zoboralján, nincs, aki foglalkozzon a szőlővel, a fiatalokat nem érdekli a munka, divatosabb, könnyebb a boltban vásárolni. Mára ez már nem egészen igaz: például Kolonban – a település kiemelése nem szándékos, mindössze az itteni borászokat jobban ismerem – jó irányba mozdulnak el a dolgok, és a fiatalok kezdik újra felfedezni a minőségi borászat szépségét, munkájuk révén pedig az elődök öröksége sem válik minden esetben az enyészet martalékává. Tehát van alapja a zoboralji magyar jövőbe vetett hitünknek, ha odafigyelünk egymásra, biztatjuk ismerőseinket, és a silányságot, a spekulációt a minőség váltja fel.

Köszönöm szépen a türelmet, és gratulálok Önöknek, gyermekeiknek pedig szép eredményeket kívánva maradok üdvözlettel:

Zilizi Zoltán                                          

Elhangzott 2013-09-24-én Csehin, a Nyitra-vidéki magyar iskolákba iratkozott gyermekeknek szervezett ösztöndíjátadó ünnepségen.

Tóth Klára facebook albuma