Ladányi Lajos és Tóth Klára magyar óvoda alapítási kezdeményezése

Ladányi Lajos és Tóth Klára magyar óvoda alapítási kezdeményezése

Ladányi Lajos 2014 áprílisában központi iskola alapításán ügyködött, még Pék Lászlót, az országos Pedagógus Szövetség elnökét és Balla Istvánt, a járási Pedagógus Szövetség elnökét is „megnyerte” az ügynek, erről bővebben itt: Ladányi Lajos felhívása központi iskolára ,
ezen a linken már a nagycétényi magyar óvoda alapításával is foglalkozom.
De itt van a friss Pátria Rádió riport, Vasík János az óvoda alapításáról érdeklődött Mészáros Ferenc polgármesternél, és megszólaltatta az „alapítókat” is:

Pátria Rádió: Iskolatáska – Hoztam is meg nem is, volt is meg nem is…2017. jún. 3.

Mészáros Ferenctől megtudhattuk, hogy a nagycétényi óvodában nem hivatalosan kétnyelvű foglalkozás folyik, és tavaly az önkormányzat elfogadta a magyar óvodai csoport létrehozását, az ügyintézés eléggé hosszadalmas, de már az iskolaügyi minisztériumban a kérvény.
Tehát Nagycétényben jelenleg kétféle magyar óvoda alapítási kezdeményezés van életben…

Ladányi Lajos nem árulta el, hogy a Bethlen Alaptól lenne a támogatás, s hogy kinek vannak ilyen jó kapcsolatai, ha biztosra mennek a támogatás elnyerésében, és védte a Video Alapítványt (ennek a tulajdona lenne az óvoda épülete), mert a Video Alapítvány kisbuszos projektje segítette a kálazi gyerekek utaztatását Nagycéténybe.

Tóth Klára is védte a Video Alapítványt, „ők már bizonyítottak”, szintén a kisbuszos diákutaztatást említette.
A Video Alapítvány kisbuszos projektjéhez:
– elsősorban öncélú projekt, mert a kisbuszok az alapítvány tulajdonai, nem pedig az iskola mellett működő szülői szövetségé vagy más erre a célra létrehozott helyi civil szervezet-alapítvány tulajdona. Azt nem tudom megítélni, milyen „üzlet” ez a Video számára, de mindenképp valami érdek van mögötte, hogy nem a „felhasználók” a tulajdonosok, és mint hallhattuk (a médiában), dicsőséges magyar iskolamentők a forint milliókból, miközben semmi egyebet nem kell tenniük az iskolák megmaradásáért, mint jó kapcsolatokat ápolni a forint milliós pénztárnokokkal!!!
– másodsorban nem Kálazról kellett Nagycéténybe utaztatni a diákokat, hanem Kálazra a Verebély környéki gyerekeket, akkor még talán most is működne a magyar iskola. De ez kemény és hosszadalmas munka lett volna, mert könnyebb volt Duray Miklós „oszd meg és uralkodj” programjának a megvalósítása a „keresztapa” gyámkodása mellett, könnyebb volt „iskolaalapítóként” beülni a szlovák parlamentbe, az Illyés Közalapítvány, Apáczay Alapítvány, vagy utóbb a Bethlen Alap támogatásain élősködni, valami morzsákat elszórni az iskolák, hagyományőrzők és más csoportoknak, mint keményen, őszintén és önzetlenül dolgozni Zoboralja magyar iskoláinak megmaradásáért!
A Zoboralja közhasznú társaság, melynek alapítói Ladányi Lajos és a Video Alapítvány, az utóbbi 5-6 évben 56 millió forint támogatást kapott a Bethlen Alaptól, tavaly 17,6 milliót. Ez a társaság szerezte meg az Amerikába emigrált tulajdonostól Nyitrán a Farská 44-es ingatlan felét, évente mennyi bevételük lehet az épület bérleti díjaiból, 20 év óta milyen summa lehet, melyből mondhatom semmi sem jutott a zoboralji iskolák megmentésére?!

Idézem Tóth Klárát: „Mivel 1 év eltelt anélkül, hogy megalakuljon a magyar nevelési csoport, sőt évtizedek teltek úgy el, hogy megalakuljon a magyar óvodai csoport a nagycétényi óvodában…!”

De épp a durayista Ladányi társaság, melynek Tóth Klára is oszlopos tagja, akadályozta meg az 1985-ös évben megszüntetett magyar óvodák beindítását. Kezdeményezésemre László Béla tanár úrral 1999-ben Nyitracsehin szerveztük a magyar csoport beindítását, ekkor hangzott el Ladányi Lajostól, a “hülyeség magyar óvodát kezdeményezni” kijelentés, az eredmény ismert, az iskolahálózatunk végveszélyben, Nagycétényban is, idén a 3 beíratottból csak 1 nagycétényi!!!
De sokan védelmezik Ladányit a kijelentéséért, mint Fibi Sándor, aki tavaly a Nyitra és Vidéke Célalap iskolamentő fórumán belém fojtotta a szót, pedig csak válaszoltam Pék Lászlónak, aki a zoboralji magyar óvodák hiányát emelte ki az iskoláink megmaradásának legnagyobb problémájaként. Mert az okokat és okozókat nem szabad megismertetni, mert hagyjuk a múltat, a szennyest a szőnyeg alá kell söpörni és ott tartani, hagy fertőzze a közösséget!
Néhány védelmező szerint lehetetlen, hogy ilyet kijelentett Ladányi Lajos, milyen érdekből tette? Zoboralja 2000-es leigázása után az MKP központi utasítása, hogy Zoboralján semmi sem történhet Ladányi nélkül, vagyis minden más kezdeményezést meg kell akadályozni, mert ezzel elhalványul a koronájának fénye, a durayista média pedig az ezredforduló óta elvégzi a fényezést, glorifikálást.
Néhány védelmező pedig bizonyítékot kér, az értelmesek részére elég bizonyíték, hogy csak Kolonban van magyar óvodai osztály, épp ezért vannak az iskoláink és Zoboralja a szakadékban, amiért épp a Duray Miklós – Halzl József – Ladányi Lajos – Paulisz Boldizsár társaság a felelős, de a hithű szolgák még a videós bizonyítékot sem ismernék el!
1999 óta eltelt 18 év, az óvodák hiányára régóta figyelmeztetek, példaként említem a koloni magyar óvodai osztályt az alapiskola megmaradását biztosító tényezőként, ha 1985-ben nem mentik meg a koloni szülők, már rég nem lenne Kolonban, de Gímesen sem magyar alapiskola!
Tehát ezek azok a tények, amiért a Ladányi-Tóth Klára-Video Alapítvány nagycétényi magyar óvoda alapítása csakis a bizniszről szól, néhány év múlva elfogynak a magyar óvodások, az épület megmarad a Video Alapítvány tulajdonában, ez az utolsó lehetőség ingatlan szerzésre!
Kálazon, Ladányi Lajos szülőfalujában jó pár éve nincs magyar beíratott, ez is az MKP által a Fidesz kormány Máértjába delegált állandó szórvány szakértő „bizonyítványa”, és ez a személy akar magyar óvodát Nagycétényben!

Balkó Gábor
Kolon, 2017. jún. 4.