Nyitra – Nitra

Nyitra – Nitra

A város a Nyitra folyó két partján, és a történelmi emlékekben gazdag Zobor hegy déli oldalán terül el, közel 90 ezer lakossal. A Nyitrai vár kősziklára épült torony szimbólumaként fogadja az embert.

Előzsör Pribinát mint szláv fejedelmet említik Nyitrával kapcsolatban. Adalram salzburgi érsek – 833-ban itt szentelte fel a messzi környék első keresztény templomát. Az Árpád házi uralkodók életében Nyitra fontos helyet töltött be, mert a hercegeket itt tanították, képezték az uralkodásra. A dukátust mindig a trónörökösök irányították. Szt. István és felesége Gizella a házasságkötésük után néhány évig a Nyitrai várban laktak. A királynét Regensburgból népes kíséret követte az új hazába, köztük jeles tudósok, szerzetesek, papok, akik Istvánt az európai kultúrával ismertették meg és felkészítették az uralkodásra. Gizella királyné Szt. Emmerám tiszteletére templomot építtetett. A nyitrai várral szemközti hegyen a regensburgi szerzetesek számára épült a Szent Ipoly-monostor, apátjuk Fülöp volt. Az ő apátsága idején érkezett a monostorba a bencés Zoerárd /Szt. András/ és tanítványa Benedek. A Zoborhegyi bencés apátságot Szt. István alapította. A Vazul torony az itt raboskodó pogány vezérről – István unokabátyjáról kapta a nevét. Szent László – Vazul unokája – is itt tanulta a kormányzás mesterségét. Az ő nagyságát erősítette, hogy mint egykori nyitrai herceg a bencés Zoerard és Benedek személyiségének kisugárzása hatására István, Imre és Gellért szentté avatását kérelmezte. Lászlóban a Nyitrán töltött években megerősödött a keresztény lelkiség, bölcs uralkodói magatartás, ami egész életére döntő befolyással volt.

IV. Béla király 1248-ban Nyitrát szabad királyi város rangra emelte, hasonló kiváltságokkal, mint Székesfehérvár. A 11. századtól Nyitra megyei székhely.

Nyitra diákváros. Több középiskola és gimnázium mellett, itt működik a Szlovák Mezőgazdasági Egyetem, és a Kostantín Filozófus Egyetem (pedagógusképző).

Az Agrokomplex kiállítási területnek köszönhetően Nyitra kiállítások városa.

A városban sok történelmi emlék található.

A bástyákkal körülvett vár legmagasabb része a püspöki székesegyház, amely három templom együttese:

A román stílusú Szt. Emmerám, a 11. – 12. században épült

A gótikus Felső templom – 1333 – 1355

A korai barokk Alsó templom – Telegdy püspök építette -1621 – 1642

A vár előtt található a Pestisoszlop – Szt. István, Imre és László szobraival – a szoborcsoportot 1750-ben állíttatta Esterházy püspök, az 1710- és 1739-es pestisjárványok emlékére.

A Nagy szeminárium – jelenleg Szt. Gorázd papi szeminárium – 1768 – 1770-ben építették. A homlokzatán és a kápolna oltárképén is Szt. László látható. Az épület északkeleti részében van a könyvtár, amelyet 1877-ben az osztrák császár jelenlétében nyitottak meg.

A Ferencesek kolostora és temploma 1630-ban épült. Az 1724, 1733 és főleg az 1763-as felújítások után kapta a jelenlegi formáját.

A Pár – utcán áll a román stílusú Szt. István templom – 11. – 12. század.

Az egykori megyeház 1823-ban épült – itt található a Múzeum.

A Zsinagóga 1910 -11-ben épült – felújítás alatt.