Könyvbemutató – Kolon, 2010. márc. 19.

Könyvbemutató – Kolon, 2010. márc. 19.

Hármas könyvbemutató volt Kolonban.
Balkó Róbert polgármester fogadta:
-Nagy Myrtilt és Tóth Károlyt a Fórum Intézetből, akik közreműködtek Arany A. László elveszettnek hitt gyűjtésének kiadásában, melyet Liszka József szerkesztett /Nyitra vidéki népballadák/.
-Simek Viktor saját festői munkáit bemutató könyvét ismertette:
Zoboralji színek – A zsérei népviselet Simek Viktor festészetében.
-Fehér Sándor és Pindes Ivett szerzőpáros kiadványukkal sétára hívnak bennünket a nyitrai temetőbe /Nyitrai sírkövek/.
Személyesen nem lehettem a bemutatón, de fontosak az ilyen találkozók, hiszen zoboralji értékeket ismerhetünk meg, melyeket a szerzők és kiadók ily módon mentenek át a jövő nemzedéknek, csak legyen ez a nemzedék!
A jelenlévők közül Sándor Anna, a Konstantín Egyetem Hungarisztika tanszékének vezetője méltatta a kiadványokat.
A zoboralji érdekeltségű könyveknek minden zoboralji magyar család könyvespolcán helyet kell szorítani, ezzel megtiszteljük a szerzőket és egyben az identitásunk is erősbödik, s nemcsak egy példány, hanem 1-1 példány a gyerekeinknek, útravaló, ha majd saját családot alapítanak.

BG

MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ