Kolonyi népzenei diáktábor (2005. júl. 25. – júl. 30.)

Kolonyi népzenei diáktábor (2005. júl. 25. – júl. 30.)

Kolonyi népzenei diáktábor (2005. júl. 25. – júl. 30.)

Megvalósult az álmunk, lezajlott a „Kolonyi népzenei diáktábor”. Piliscsabai egyetemistákként és a Rákóczi Szövetség piliscsabai szervezeteként fogtunk neki a tábor szervezésének. Helyismerettel is rendelkeztünk, hiszen közülünk többen visszatérő kirándulói vagyunk a vidéknek.

Zoboralja Felvidék hagyományokban leggazdagabb és asszimilációnak legjobban kitett vidéke. Szomorúan tapasztaltuk kirándulásaink során, hogy a magyar iskolahálózat mind anyagilag, mind gyermekszámban gyengélkedik és, hogy ez utóbbi jobbára csak a szülők rossz döntésén múlik. Kolonban viszont sokkal erősebb magyar identitással találkoztunk

A 25 táborban részt vevő gyermek Alsócsitárról, Nyitragerencsérről, Nyitracsehiből, Nagycétényből és a távolabbi Nagysallóból érkezett, és természetesen csatlakoztak a kolonyi fiatalok is. A diákokat a cétényi, gímesi, sallói iskolákon és személyes kapcsolatainkon keresztül gyűjtöttük össze. Javarészt 12-13 éves gyerekek jöttek népzenét, néptáncot tanulni.

A tábor első két napján, miután a gyerekek csoportosan megérkeztek a kolonyi sportházhoz, csángó táncot tanultunk. A tánctanítás végig élőzenére történt. Kovács Márton piliscsabai zenetanár dobolt, Keresztes Nagy Árpád énekmondó kobzázott, furulyázott, kavalozott, tilinkózott, dudált, Szirtes Zsófia egyetemista furulyázott, Csíky Edit néptáncos, egyetemista csángó táncokat tanított. A táncok mellett énekeket is tanultunk, melyeket nagy örömünkre később a gyerekek maguktól is énekeltek. Árpi bemutatta a hangszereket és mesélt a gyerekeknek. Szabad foglalkozásként fociztunk, métáztunk, néhányan megmászták a Zsibricét, gyermekjátékokat játszottunk (pecsenyeforgató, hosszúvárazás, fészekfogó, stb. ).

A helyi, zoborvidéki hagyományok bemutatásául megnéztük János bácsi vezetésével a tájházat, kedden pedig a kolonyiak adtak nekünk színes műsort. Fellépett a kolonyi Gyöngykoszorú hagyományőrző csoport Süttő Mónika vezetésével, a kolonyi lagzis népénekek után megérkezett a 85 éves Süttő Anna néni, a Népművészet mestere is, így sor kerülhetett az asszonyok perlekedésére. Majd közösen tanultuk meg a „Kiződőt a kolonyi bórerdő…” kezdetű népdalt, amit a helyszínen is elénekeltünk. Végül a kolonyi kisiskolások adtak elő népviseletben gyermekjátékokat, énekeltek tisztán és szépen. A hallgatóság elbűvölve érezte magát, hallva a zoboraljai élő népénekeket, amelyeket 7- 85 éves kislányok, fiatalok, asszonyok adtak elő.

Kedden este közös táncházzal búcsúztunk csángó dallamokat játszó zenészeinktől. A dunántúli ugrós alapjai alaposan kifárasztották a gyerekeket, így ezen az estén kevesebb „bogács” dobálásra és fogkrémbomba-támadásra került sor.

A második három napon Szente János egyetemista, a Bartók Néptánegyesület** tánctanára és Csíky Edit tanították a táncokat. A magyarlapádi táncok alapjait tanulhatták meg a gyerekek: a fiúk három pontot a pontozóból, a lányok a körtáncot is. Emellett magyarbődi táncot is táncoltunk. Zenészeink Dániel Réka, Vagyon Andrea, Szabó Márton, Tímár Márton voltak, szintén jórészt piliscsabai egyetemisták, zenészek. Csatlakozott hozzájuk még Radó is, a nyitrakéri hegedűs, a Derefityélő együttes zenésze.

Mindenki jól érezte magát, esténként táncházat tartottunk, játszottunk, meséltünk. Csütörtökön jó hangulatú tábori vetélkedőt rendeztünk, amelyet a „Fradi” csapat nyert meg. Annak pedig, akinek éjfél után is maradt fölösleges energiája a tánc és sport után, kicsit megfuttattuk a focipályán.

A kolonyi önkormányzat, mely az étkeztetést a Kultúrházban biztosította fagylaltra is meghívta a fiatalokat. A nagy forróságban dinnyével és barackkal is oltottuk a szomjunkat. A diákok gyakori vendégei voltak az Európa cukrászdának.

Kísérő tanárok voltak: Németh Katalin és férje Németh József Nagysallóról, Pócsik Erika Nyitracsehiről és Dr. Sipos Anna Gímesről, aki pénteken videóval szemléltetett kiselőadást tartott nekünk Zoboralja népszokásairól, a sárdózásról, villőzésről, talalajozásról és a legénybíró-választásról.

Péntek reggel az utolsó táncpróba előtt még egy kicsit közelebbről megismerkedtek a gyerekek Szent László alakjával, legendáival. Ebéd után közösen külön busszal elmentünk Nyitrára, ahol részt vettünk a Szent László templomban tartott nagymisén, Jáki Teodóz bencés atya misézett. A megemlékezés Szent László halálának 910. évfordulója alkalmából történt, ráadásul a monda szerint itt, Nyitrán halt meg a szent király. A misén felvonult és esküt tett a Szent László Lovagrend, beszédet tartott Okos Márton, a Magyarok Világszövetsége titkára. A zsúfolt templomban mintegy 500-an lehettünk és énekeltük el a magyar és székely himnuszt.

Körülbelül 30 év szünet után egy bő éven belül már harmadszor volt magyar mise Nyitra legnagyobb templomában, ami közvetve a mi érdemünk is, mivel néhány éve én kértem meg Balkó Gábort, hogy szervezze meg Nyitrán ifj. Urbán Péter orgonakoncertjét, ebből lett aztán 2004. ápr. 30-án, az EU-ba lépés előtti napon az első magyar mise a végén orgonakoncerttel, később Maga Ferenc szervezésében a Szent Lászlót tisztelők találkozója, és most Balkó Gábor kezdeményezésére és Maga Ferenc közös szervezésében volt a harmadik, Szent László halálának 910. évfordulójáról emlékezett meg Zoboralja magyarsága.

Péntek este a vacsora után tábortüzet raktunk, búcsútáncházat rendeztünk. A tábor sok élményt adott minden résztvevőjének. Hazaérkezésünk után már kaptuk is az sms-eket a gyerekektől, hogy jövőre is legyen tábor…

Nagy fába vágtuk a fejszénket, de megérte. Első alkalommal szerveztünk tábort, melynek összköltsége 511.118 Ft lett. Ez nekünk, akik még egyetemre járunk és többnyire nem dolgozunk, elég hihetetlenül hangzik.

Szeretnénk ezúton is köszönetet mondani támogatásukért a következő szervezeteknek és magánszemélyeknek: Kolon, Nyitragerencsér, Csitár, Nagycétény, Csehi és Nagysalló Önkormányzatai, Rákóczi Szövetség, Szent László Társulat, Beer Miklós váci püspök, Magyarok Világszövetsége, Ferences Rendház Margit körút, Fáber Miklós, Regéczi-Nagy László, Döbrentei Kornél, Medgyesy-Schimkli Norbert, Mede Vencel, Tarcsi Imre, valamint a családom, kedvesem, kísérő tanárok, zenészek, egyetemista barátaim, és a mise megszervezésében résztvevők.

*Magyar óvoda csak ebben a zoboraljai községben található; 1956-ban szimpátia-tüntetést tartottak, 1989. novemberében pedig gyors politikai aktivitásuk bemutatása végett, még a Panoráma tv-stábja is itt járt; énekkaruk, hagyományőrző csoportjaik aktívak, sikeresek, innen működtetik a Zoboralja honlapot, ezért döntöttünk úgy, hogy itt szervezzük meg a tábort a környékbeli gyerekeknek. is.

* *A Bartók Néptáncegyesület volt a 2003-as koloni falunapok magyarországi díszvendége.

Czibolya Gábor

2005. augusztus

Megjegyzés:

Sajnos idén gyerekhiány miatt összevonták a magyar és szlovák óvodai osztályokat.

Balkó Gábor

Képek: