Kincskeresők – Fokla tábor Zoboralján – Gímes, 2013. máj. 8-10.

Kincskeresők – Fokla tábor Zoboralján – Gímes, 2013. máj. 8-10.

Kincskeresők – Fokla tábor Zoboralján

A hagyományos, nyolcadszor megrendezésre került Kincskeresők tábort idén májusban Zoboralja fogadta. A helyi házigazda szervezet a Nyitra és Vidéke Célalap volt, amely egyértelműen azonosult a rendezvény céljaival.
   Az előkészítő megbeszélések során a program kezdeményezője, Szanyi Mária néprajzkutató az SzMPSz Galántai Regionális Központból kereste fel szervezetünket abból a célból, hogy régiónk egyes képviselőivel – célalapunk munkabizottsági tagjaival, iskolaigazgatókkal, pedagógusokkal – a tábor megszervezésének lehetőségeiről egyeztessen. Az egyeztetésekből végül tábor lett, hiszen úgy ítéltük meg, kiváló alkalom kínálkozik a rendezvény keretein belül arra, hogy a Nyitra-vidéket bevonjuk ebbe az értékes programba. Tágabb szülőföldjüket megismerni kívánó, a néprajzkutatás iránt elhivatottságot érző fiatalokat szívesen láttuk vendégül, és örömmel biztosítottunk számukra lehetőséget a néprajzi értékekben bővelkedő szép múltú régiónk megismerésére.
   Külön örültünk annak is, hogy a vendégiskolák (Tarczy Lajos Alapiskola, Hetény; Pázmány Péter Alapiskola, Vágsellye; Marianum, Komárom; Szenczi Molnár Albert Gimnázium, Szenc;) néprajzkutatásban már többé-kevésbé jártas tanulói mellett helyi iskoláink közül is sikerült párat (a nagycétényit és a gímesit) bevonni a feltáró munkába. Ezek megismerkedhettek az adatgyűjtés módszertanának alapjaival, így a cédulázással is, illetve az adatközlőkkel való gazdagító találkozások élményét is megtapasztalhatták. Mindez, okkal bízhatunk benne, hozzájárult a gyerekeknél ahhoz, hogy a helyi magyar közösség értékeit tudatosan ismerjék meg, esetleg kutassák, és felelősségteljesen igyekezzenek előmozdítani azok megőrzését.
   Az adatgyűjtésen túl, ami a találkozó munka részét képviselte, a szórakozva tanulásnak is jutott hely. A résztvevők szállásadója Sebő József dunaszerdahelyi pedagógus, helyi szőlősgazda, zoboralji énekeket tanított a távolabbról érkezőknek; Jókai Mária néprajzkutató, nyugalmazott pedagógus a lédeci tájházat mutatta be. A gímesi gyerekeknek és a tábor résztvevőinek együtt adatott meg az a szerencse, hogy a gyűjtéseket az iskolában bemutató napon a Határtalanul program keretén belül Gímesre látogatott móri diákokkal találkozhattak. Végül a közös kaland – a foci – sem maradhatott el. A móriakkal való találkozás érintettségüknél fogva egyes táborlakóknak még maradandóbb élmény lehetett: a lakosságcserék alkalmával a világháború után erre a magyarországi településre toloncoltak ki hetényieket.
    Összegzésül szívesen állapítjuk meg, hogy jó és hasznos volt igent mondani arra, amiben bár még tapasztalatunk nem volt, de elhittük, hogy nem csak a vendégek, hanem a vendéglátók is gazdagodnak általa: köszönjük, hogy a Kincskeresők idén minket választottak!
Gímes, 2013. máj. 8-10.

Zilizi Zoltán

"Megjelenik a Pedagógusfórum következő számában".