Kikért szól majd Alsóbodokon a Ferenc pápa által megáldott harang?

Kikért szól majd Alsóbodokon a Ferenc pápa által megáldott harang?

ma7: Akikért a harang szól

Sajnos ismét nem tudom megállni szó nélkül, pedig már írtam, hogy visszafogom magamat az Esterházy János Zarándokközpont, vagyis a turistaközpont nagyüzemi módba fejlesztésével kapcsolatban.
De azért visszafogtam magamat, mert Ferenc pápa harang áldására nem válaszoltam, pedig már mondhatom kész volt a szöveg, és Boldizsár halálával kapcsolatos dicshimnuszokra sem válaszoltam, de odacsatoltam az érem másik oldalát, egy régebbi írásom, a Felvidék Csíksomlyója linkjét, mint Zoboralja kórképét.
Az egyikre ezt a választ kaptam Farkas Annától:
Úgy sajnálom magát, Balkó Gábor. Minden írásából fröcsög a gyűlölet, a rosszindulat. Csak meg ne ártson.

A válaszom:
1 hónap múlva válaszolok Önnek és mindenkinek, aki engem illet hasonló bejegyzésekkel, ennyi gyászt szánok Boldizsárnak!

Az ígért 1 hónap gyász rég letelt, az “Akikért a harang szól” is több mint egy hónapja látott napvilágot, s bár van egy mondás, halottakról jót vagy semmit, egyesek szerint ezt úgy kellene használni, hogy halottakról igazat vagy semmit, és én nem hazugságot írok, minden szavamért és tettemért vállalom a felelősséget, mert ezek csakis magyarságunk féltéséből születtek és születnek, a zoboralji valóságról írok, tényekről, nem úgy a Farkas Anna-félék.
Tisztelt Farkas Anna, senkitől sem kértem sajnálatot, mert én még mondhatni magyar közösségben élem le életemet, de az unokáink Zoboralján már magyar siralomházban fognak élni, ha nem történik csoda és nem áll ossze egy mentőcsapat, akik nincsenek megfertőzve a DHLP vírustól, és nem szolgái a DHLP nemzetmentő társaságnak a forintfüggőségük miatt. Akik nem tudnák mit rejt a DHLP rövidítés, Zoboralja pusztulása főbűnösei neveinek kezdőbetűit: Duray Miklós-Halzl József-Ladányi Lajos-Paulisz Boldizsár, de ugyanolyan mértékben bűnös a magyar média, az újságírók, köztük a zoboralji tudósítóval.
Magyar szokás szerint ugyanazt kellene kívánnom Annának és a hasonlóan gondolkodóknak és nyilatkozóknak, mint egy közmondásunkban van, ha megdöglött a kecském, dögöljön meg a szomszédé is, vagyis egy Zoboralját, de a valósat, nem azt, melyet Ön ismer és védelmez. De én nem e szerint a közmondás szerint élek, hanem épp figyelmeztetek azokra az okokra, melyek Zoboralját a pusztulásba juttatták, és az okozókra, hogy mások tanuljanak a mi hibáinkból, mert Zoboralja asszimilációs minta, itt minden megtalálható ami a történelem süllyesztőjébe juttatja a magyarságot!
De kérdezem Önt, itt él Zoboralján, ha azt merészeli írni, hogy minden írásomból fröcsög a gyűlölet, a rosszindulat, személyesen ismerjük egymást, honnan veszi a bátorságot, hogy ismeretlenül igaztalan vádakkal illet?!
Boldizsár halála utáni hírekben olvastam, rengeteget tett Zoboraljáért, miközben Zoboralja az ezredforduló óta, vagyis az uralkodásuk alatt a szakadékba jutott, mert oda juttatták, tehát az idézett állítással nem mondtak igazat a laudációkat összeállítók, hazudtak, mint 2007-ben a jó és helyes utukkal, mely hazugságot Esterházy emlékdíjjal jutalmazta az Esterházy Emlékbizottság.
S ha csak a személyemnek ártottak volna álnemzetmentő tevékenységükkel, biztosan nem foglalkoztam volna a középiskola alapításával, aminek eredménye a rancs felvirágoztatása volt turista paradicsommá, a következménye pedig az alapiskoláink pusztulása, ez pedig a végzet, a történelem süllyesztője.
Épp ez az, hogy egy közösség volt átverve, és nem kicsit, hanem nagyon, ezért mutatom az érem másik oldalát!
Tehát a mondást nem szegem meg, mert a valóságról írok, de megszegem az elhatározásomat, hogy már nem foglalkozok az Esterházy János Zarándokközponttal, de csakis kényszerből teszem, mivel a cikkekben féligazságokat és valótlanságokat olvasok, ezért kell megmutatni az érem másik oldalát, Kárpát-medence legnagyobb szélhámosságát, amit egy magyar közösségen véghezvittek megmentése ürügyén!

Cikk idézet:
Az Akikért a harang szól nevet viselő rendezvényen megszólal majd az a harang is, amelyet a nemrégiben elhunyt Paulisz Boldizsár indíttatására Ferenc pápa szentelt fel.

Paulisz Boldizsár Óév búcsúztató emlékeire és újévi terveire válaszoltam a Felvidék Csíksomlyója írásomban, válaszként ebből idézek:
PB: A 2018. szeptember 15-én zajló következő püspöki főmisén szeretném, ha megszólalnának Esterházy János lelki üdvéért azok a harangok, melyeket az ő tiszteletére szeretnék öntetni és elkészíttetni…

BG: Ezt nagyon jó ötletnek tartom, már tavaly is szólni kellett volna a lélekharangnak, de már idén sikerül és a harangzúgással tudatjátok, hogy Zobor-vidékéről évente eltávozik úgy 250 magyar lélek, miközben csak 100 gyerek születik a magyar iskolák részére, de nem egy éven, hanem lassan 10 év kell ennyi magyar születéséhez.
És ez a Ti érdemetek, hogy magyarok helyett szlovákok születnek, mert csak saját megélhetésetekkel voltatok elfoglalva, ezen kívül semmi sem érdekelt Benneteket, csakis a pénz és a hatalom.
A magyar óvodákba, óvónőkbe, alapiskolákba, pedagógusokba, középiskolásainkba, egyetemistáinkba, szülőkbe és gyerekeikbe kellett volna befektetni a Zoboraljára érkező forintok nagy részét, hogy a magyar alapiskoláink sokkalta jobb minőségűek legyenek a szlovák iskoláknál, hogy ezáltal minden magyar család, de vegyes család is a jobb minőségű magyar iskolát válassza csemetéjének.
Boldizsár ezt miattatok nem lehetett megvalósítani, de kongjanak, zúgjanak a harangok!
Emlékeztető a 2008-as beíratásokról:

Ballada a zoboralji iskoláról

A harangok elkészültek, az egyik a pápa áldásával fogja hirdetni a Zarándokközpont rendezvényeit.
A 2008-as ballada 19 beíratottról szól, már csak a fele volt a középiskola alapítása évében beíratottaknak, de egy évvel a ballada megszületése előtt a beíratottak számának megfelezéséért, az alsóbodoki középiskolát Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke Esterházy díjra javasolta, amit Esterházy János halálának 50 éves évfordulóján Budapesten a Magyarság Házában vettek át az iskolaalapítók.
Ekkor hazudta Ladányi Lajos a kivetített mártír poltikus képe és ország-világ előtt, hogy jó és helyes úton haladunk. A magyar középiskolával tudjuk ösztönözni a magyar szülőket arra, hogy magyar alapiskolába írassák gyermeküket.!
Most ennek a számnak is örülnénk, mert azóta tovább csökkent a magyar családok magyar iskolaválasztása, 2016-ban már csak 9 család választotta 11 gyerekének a magyar iskolát, 2017-ben pedig szintén csak 11 beíratottunk volt, az idei évről egyelőre nincs tudomásom, de biztos nincs okunk örömre.
Az ezredforduló óta, ahogy épültek és szépültek a Paulisz létesítmények, úgy mentek össze az iskoláink és fogyott a magyarságunk, mert a Paulisz komplexumba ölt milliók nem a magyar iskolák és magyarság megmaradását szolgálták, az iskolalapítók magyarságmentése csak ürügy volt a pénzcsapok megnyitására, melyek a 90-es évek közepén kiszáradtak.
Az óvodaalapító és iskolamentő Esterházy Jánosból pedig tiszteletük jeléül turistacsalogatót csináltak!

Cikk idézet:
A Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnában Bíró László püspök celebrál szentmisét, amelyen megszólalnak az emlékharangok. Köztük a Ferenc pápa által megáldott Esterházy János-emlékharang is, amelynek búsan zúgó hangja Paulisz Boldizsárt, a zarándokközpont alapítóját, Esterházy János nagy tisztelőjét és követőjét kísérte utolsó útjára.

A válaszom idézet a Felvidék Csíksomlyójából:
PB: Azt a pillanatot őrzöm meg szívemben, amikor a temetés szertartásaként az urnát családja, valamint 3 ország püspöke és másfél ezres tömeg kíséretében helyezhettük el az alsóbodoki Szent Kereszt Felmagasztalása Kápolnában.

BG: Boldizsár itt a földön még a pápát is meg lehet téveszteni, ismert Bezák érsek esete, akit nem is világi ügyeskedők végeztek ki, hanem egyházi méltóságok, a pápát ezek informálták Bezák érsekről, hasonló a helyzet Esterházy János családjával, a püspökökkel, egyházi méltóságokkal és nagyon sok magyarral Zobor-vidéken és általában.“

Boldizsár újévi kívánságai és tervei ismertetése után még egy fél év sem telt el, és íme, Ferenc pápa személyesen áldotta meg a Zarándokközpont kápolnájának Esterházy harangját, Boldizsár valóban nem ismert lehetetlent.
Vajon, ha Ferenc pápa ismerte volna a zoboralji valóságot, akkor is megáldotta volna a harangot?!

Esterházy János végakarata

PB: Számomra szeptember 16-a volt a legemlékezetesebb nap, amikor gróf Esterházy János halála után 60 évvel teljesülhetett az ő végakarata.

Abban nincs kétségem, hogy számodra ez volt a legemlékezetesebb nap, hiszen 20 éve még a rancson csak egy félkész szénatároló volt, két évtizeddel később pedig már több Esterházy turistacsalogató létesítmény várja a turistákat, és aki nem ismeri az elmúlt 20 éves hengerléseteket, azok közül is sokan így érezhetik, főleg akiknek elhullajtottatok valamilyen morzsákat.
nem érti mitől van bennem ez a gyűlölet.
És senkit nem gyűlölök,és nem is irigyellek, mint egyesek a védelmedben fejemre olvassák, mert ha irigy lennék, már rég megölt volna, mert sok ügyes, jól menő vállalkozó van Zobor-vidéken, de egy nagyon lényeges különbséggel, ők nem a magyar iskolák és magyarság megmentése ürügyén jutottak sokmilliós támogatásokhoz, ha egyáltalán kaptak valahonnan a vállalkozásuk fejlesztésére.

Ismét idézek a Hírek.sk-ban megjelent intejúból a Felvidék Csíksomlyója írásomban:
Paulisz Boldizsár teljesítette Esterházy kívánságát, hogy a szülőföldjén leljenek örök nyugalomra...
És egy másik idézet a ma7 beszámolójából a harang megáldása után: Ferenc pápa személyesen áldotta meg a felvidéki Esterházy János Zarándokközpont harangját
A gróf hamvait végakaratához híven 2017 szeptemberében sikerült hazahozni Zoboraljára, és végső nyugalomra helyezni a kápolna alatt kialakított barlangszerű helyiségben.

Vagyis már régóta azt sulykolják az olvasókba, hogy Boldizsár Esterházy János végakaratát teljesítette, erre válaszként ismét a Felvidék Csíksomlyójából idézek:

Boldizsár, egyáltalán nem a mártír gróf végakarata teljesült, hanem csakis a Te akaratod, sikerült egy amerikai álom turista paradicsomot létesítened a családodnak, melyhez elsősorban Esterházy Jánost használtad és használod turistacsalogató kelléknek.
S ha volt is valamilyen végakarata a mártír grófnak, biztosan nem az, hogy Alsóbodokon egy vállalkozó telkén legyen eltemetve, hanem Nyitraújlakon a szülei mellett, de ha mégis Alsóbodokot húzták ki a kalapból a döntéshozók, akkor az iskola falán kellene hirdetni egy emléktáblának, hogy a magyar iskola ügyében volt személyesen Alsóbodokon, de kihúzhatták volna Kolont is, itt még magyar óvodát is alapított az 1940 körüli években.
Tehát nem a vadász Esterházyt kell tisztelnünk, hanem a magyar iskolamentőt és óvodaalapító, de ekkor egyes iskolák falain kellene hirdetni egy emléktáblának az iskolamentését, vagy óvodalapítását.
De Neked már régi álmod lehetett az Esterházy János turista központ, gondolom már a kollégium épületeinek építése közben ez járt a fejedben, ezért nem volt részetekről igyekezet méltó emlékhelyet létesíteni Esterházy János szüleinek Nyitraújlakon.

És Alsóbodokon nem a gróf hamvait helyezték végső nyugalomra, ez derül ki a cseh börtönfelügyelőség vezetőinek nyilatkozatából, és Csáky Pál úgy a mírovi megemlékezés után, mint aug. 11-én, öt héttel az Esterházy temetés előtt a szimbolikus kifejezést használta:
Bár azt örvendetesnek tartja, hogy Esterházy szimbolikus maradványait a családja épp Alsóbodokon készül elhelyezni…
Hírek.sk: A legméltóbb helyszínen kezdődjön az Esterházy-emlékfutás!

Nos én egyáltalán nem tartottam örvendetesnek, hogy a Paulisz rancsot a felvirágoztatása után felszentelt zarándokhelyé avatták, Esterházy Jánosból pedig turistacsalogatót csináltak, s mindez Zoboralja iskoláinak és magyarsága megmentésének ürügyén történt. A 2000-ben alapított középiskola volt az első szög Zoboralja koporsójába, melyet sok kisebb nagyobb szög követett, ezek összességének következménye Zoboralja rohamos pusztulása, melynek megállításához mind kevesebb reményt fűzök, mert hiányzik a közös akarat, ami elengedhetetlen a megmaradásnál, mert a közösség régőta látja valóságot, hogy a saját véreink árulnak el kisebb, nagyobb koncért, amit sikerül elcsípniük…!
Tehát a kérdés, kikért szól majd a Ferenc pápa által megáldott harang, mert a

A pápai harangáldás utáni válaszomat, melyet aztán még sem közöltem, ezzel zártam:
De mindezek ellenére mielőbbi gyógyulást kívánok Boldizsárnak!
Sajnos azóta eltávozott az örök életbe – Béke poraira!
de a harangok érte is szólnak majd…

Kikért szól a harang

Kolon-Aradi vértanúk….

Engesztelő szentmisét mutatnak be Alsóbodokon

ma7 • 2018. október 06., 17:12 Az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület és a Pázmaneum Társulás minden hónapban engesztelő szentmisét szervez az alsóbodoki Szent Kereszt Felmagasztalása Kápolnában, melyet Esterházy János boldoggá avatásáért ajánlanak fel.


minden első szerdán

Ülésezett a Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága

Kedden délután került sor az Országház Esterházy János nevét viselő üléstermében a Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának – mely a törvényhozás nemzetpolitikával foglalkozó önálló állandó bizottsága – soron következő ülésére. Az ülést Pánczél Károly elnök nyitotta meg. Megnyitó szavai, illetve a napirendi pontok elfogadása után elsőként a Magyarország 2017. évi központi…

Potápi Árpád János külön kitért a jelentős beruházásokra is, és elcsatolt országrészenként egy-egy példát ismertetett: Erdély – a Kolozsvári Református Kollégium felújítása, Felvidék – az alsóbodoki Esterházy János Emlékhely kialakítása!!!