Kettős jubileum Zsérén (2001.06.24.)

Kettős jubileum Zsérén (2001.06.24.)

XI. Csengő énekszó (2001.06.1- 2.)

A Gímesi Alapiskola Gyermekkara, és a Zoboralja Zsérei Női Kar hangversennyel emlékeztek meg megalakulásuk 30. illetve 10. évfordulójáról. Simek Viktor pedagógus – karnagy vezetése alatt sok sikeres szereplésük volt idehaza és külföldön. Ezen a kellemes vasárnap délutánon a jubiláns énekkarok mellett fellépett a Gímesi Menyecskék Éneklőcsoportja, melyet szintén Simek Viktor irányít. Az alapiskola két diákja zongora-feldolgozásokkal tette színesebbé a műsort. Emlékeztetőül e két jubileumra emlékplakettet kaptak az énekkarok és a karnagy. A műsort a három énekkar és a közönség közös éneke zárta.

További sok sikeres szereplést és jubileumot kívánunk az énekkaroknak.

Ahhoz, hogy a Gyerekkar további kerek évfordulókat megérjen, a legfontosabb, hogy legyen magyar diák, magyar iskola. Ezért mindent meg kell tennünk, hogy ne hagyjuk elveszni iskoláinkat!

BG