Karalapítás Nyitrán (2003.11.28.)

Karalapítás Nyitrán (2003.11.28.)

Karalapítás Nyitrán

Nyitrán, 2003. november 28,-án ünnepi keretek között megnyitották a Nyitrai Konstantín Egyetemen a Közép-európai Tanulmányok Karát, számunkra a magyar kart. A kar alapítása az MKP 1998-as programjára épült, mely része volt az 1998-as kormányprogramnak, továbbá a 2001. 1. 24-i, 58-as kormányrendeletre, amelyben ez áll: "A Kormány javasolja a Nyitrai Kostantín Egyetemnek önálló egyetemi kar megalapítását pedagógusok, kulturális és népművelő szakemberek képzésére magyar nyelven a lehető legrövidebb időn belül". A kar lényegében az egyetem három karán létező magyar szekciók öszevonásával alakult meg. A Közép-európai Tanulmányok Karának fő küldetése a tanító és tanárképzés a magyar tannyelvű alap- és középiskolák számára. Az alsótagozatos tanítóképzés mellett a felső-tagozatos és középiskolai szak tanárképzésnél 17 tantárgy lesz magyarul oktatva, melyek szabadon párosíthatók. Továbbá nem tanári tanulmányi programok indításával olyan szakembereket képez a nemzetiségileg vegyesen lakott területek önkormányzatai és intézményei számára, akik meg tudnak felelni az európai integrációs feltételeknek. A magyar hallgatói bázist a magyar szekciók kb. 6 – 700 hallgatója alkotja majd. Az egyetemen 55-60 magyarul oktató pedagógus van, ezek alkotják majd a kar oktatói közösségét. A karalapítást követően volt az Apáczai Csere János Egyetemi Szakkollégium megnyitója, melyet az Apáczai Közalapítvány támogatásával a nyitrai református egyházközség épített. Pokorny Zoltán, a Fidesz exminisztere, a református istentisztelet utáni beszédében méltatta úgy a magyar kar létrejöttét, mint a Selye János Egyetem alapítását.

BG