Jókai Mária 70 éves

Jókai Mária 70 éves

A Zoboralja és a Nyitra-vidék kincsgyűjtője
Jókai Mária hetvenéves

A kiváló énekes, mesemondó, előadóművész, Écsi Gyöngyi nyilatkozta a közelmúltban a vele készült beszélgetésben a televízióban: nem az a gond, ha az ember más kultúrákban is megmerítkezik, azokkal is megismerkedik, hanem az, ha a saját gyökereivel nincs tisztában. Ha nem tudja, honnan jött és hová tartozik. Mert valahová tartozni kell. Ezért is szép és tiszteletre méltó a néprajzkutatók munkája, akik életüket a gyökerek kutatásának szentelik, gyűjtik a múltból ránk maradt értékeket, azokat, amelyek egy idő után talán a feledés mély kútjába hullanának.
Ilyen fáradhatatlan értékmentő a hetvenedik születésnapját ünneplő Jókai Mária is, aki közel fél évszázada foglalkozik Zoboralja és Nyitra vidéke hagyományainak őrzésével. Gyűjtéseinek eleinte főként hagyományőrző és iskolai folklórcsoportok látták hasznát, hiszen számukra készített összeállításokat. Később ezt a gazdag néprajzi anyagot könyv alakban az olvasóknak is átnyújtotta. Az AB-ART Kiadó gondozásában láttak napvilágot kötetei: a Hamvazószerdától Szent Ivánig Nyitra vidékén, a Szent Ivántól Kisasszonyig, a Mária-naptól Márton-napig, az András-naptól farsangig – azaz a Nyitra vidékének népszokásait egy kerek esztendő vetületében mutatja be. „Mivel az évek során összegyűjtött anyag elég tetemes, s úgy vélem, az egész területen eléggé alapos munkát végeztem az elmúlt közel negyven év alatt, nem érzem szerénytelenségnek, hogy a gyűjtés eredményei napvilágot lássanak, már csak azért sem, mert tudomásom szerint erről a területről nem jelent még meg átfogó, összefoglaló közös publikáció, bár külön-külön falvanként a kis falumonográfiákban mindenhol kitérnek a hagyományokra, szokásokra is” – írta a sorozat első kötetének előszavában Jókai Mária. Emellett Zoboralji gyermekjátékok címmel a térség hagyományos gyermekjátékait is közreadta. Méry Margittal együtt ő volt a szerkesztője a Szlovákiai magyar népviseletek című népművészeti albumnak is. És még folytathatnánk a sort számos tanulmányával, amelyek különböző szaklapokban jelentek meg.
A Párta, Párta – Zoboralji lakodalmas című összeállítása 1980-ban elnyerte a Tavaszi szél… országos döntő nagydíját, majd nagylemezen is megjelent. A lakodalmas feldolgozásáért és színreviteléért Jókai Mária 1985-ben Kecskeméten UNESCO-díjat kapott a zoboralji csoporttal. Munkásságáért 2000-ben Életfa-díjat kapott, 2002-ben pedig Csáky Pál kormányalelnök ezüstplakettel tüntette ki.
Sok erőt, jó egészséget, sok sikert kívánunk neki a gyűjtőmunkában, valamint a hagyományőrző csoportok irányításában. (m)
http://www.ujszo.com/clanok.asp?vyd=20070119&cl=178133

KÖSZÖNTJÜK