Jáki Sándor Teodóz atya Fraknói Vilmos díjat kapott

Jáki Sándor Teodóz atya Fraknói Vilmos díjat kapott

Jáki Sándor Teodóz OSB Fraknói-díjat kapott

A Fraknói-díjat évente két magyar állampolgár, valamint egy magyar nemzetiségű polgár kaphatja meg. A díjátadásról a Magyar Kurír szerkesztőségét az Endrédy Csanád Bencés Diákszövetség tájékoztatta.
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere nyújtotta át az elismerést november 20-án a minisztérium Akadémia utcai épülete tükörtermében.
A miniszter a kiemelkedő teológiai, filozófiai, az egyháztörténelem területén vagy a magyar vallási élet megújulásáért és a teológia oktatásának fejlődéséért végzett kimagasló munkájáért Zsidó János plébánosnak, Jáki Sándor Teodóz bencés szerzetesnek és Bitskey István irodalomtörténész professzornak adományozta a Fraknói Vilmos-díjat.

Jáki Sándor Teodóz OSB győri bencés tanár, vallási néprajzkutató, a soproni Endrédy Csanád Bencés Diákszövetség elnöke.
 „… a jó úton maradás egyik eszköze a népi vallásosság megőrzése is, annak sajátságos kifejezőeszközeivel, amely összetartja a közösséget. Az összetartó közösség pedig bátrabban halad előre a jó irányba” – mondta Jáki Sándor Teodóz, aki éltes korában még mai is élen jár többek között Győr-Szigeten a húsvét vasárnap reggeli Jézus-keresésben, a karácsonyi békesség-ostyahordásában, valamint a csángó-, a székely-, a felvidéki- és délvidéki magyarok apostolkodásában, népi vallásosságuk megőrzésében, tovább éltetésében. „Mindenkinek azt mondom, hogy ne kezdjen el a csángókkal foglalkozni, mert nem tudja abbahagyni” – vallja a gyémántmisés bencés szerzetes.

Magyar Kurír – 2012. nov. 16.
Magyar Kurír – 2012. nov. 21.

Fraknói Vilmos-díjban részesült Zsidó János  Fél község esperesplébánosa