II. Lédeci Folklórfesztivál – 2007. okt. 19. – 20.

II. Lédeci Folklórfesztivál – 2007. okt. 19. – 20.

II. Lédeci Folklórfesztivál

2007.október 19.-20-án került megrendezésre a ll. Lédeci Folklórfesztivál.
„Nem sokaság, hanem lélek!“- lehetett volna a jelszava annak az elszánt, tenni akaró kis csapatnak, mely e nem mindennapi rendezvényt összehangolt munkával megszervezte. Céljaik a hagyományok, a népdalok, a néptánc, a szokások bemutatása, a népművészet iránti érdeklődés felkeltése a fiatalok körében, az együvétartozás érzésének az erősítése és egyben Lédec nevének az öregbítése.
A folklórfesztivál október 19.-én, pénteken este táncházzal kezdődött, melyet magyarországi vendégeink, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karáról érkezett néptánccsoport tagjai tartottak meg Szente János vezetésével. A talpalávalót a „Valkó“ zenekar szogáltatta. S hogy minden perc, pillanat ki legyen használva, s ne teljen el holmi semmitevéssel, a táncközi szünetekben a lédeciek tanították helyi népdalokra a vendégeket. Azt hiszem, hogy mindnyájan jóĺ szórakoztunk, s aki vette a fáradságot, és eljött, elégedetten távozott.
Másnap, szombat délután a helyi kultúrházban került sor a kultúrműsorra, melynek keretén belül fellépett:
– a nagycétényi „Kútyika“ Női Éneklőcsoport, amely népdalcsokrot adott elő,
– Bencz Gabriella, 7. osztályos tanuló, a kis pacsirta, ki koloni népdalokat énekelt hamisítatlan koloni tájszólásban,
– a Gímesi Hagyományőrző Csoport, amely szüreti énekeket adott elő,
– a zsérei „Zsibrice“ Hagyományőrző Csoport, amely lakodalmi szokást mutatott be,
– a Nagycétényi Férfi Éneklő Csoport bordalokat hallottunk,
– a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának a néptánccsoportja, főleg Erdélyből származó, magyarszentbenedeki, kalotaszegi, magyarpalatkai és felvidéki táncokat adott elő a „Valkó“zenekar kíséretében. A zenekar azon túl, hogy a táncosoknak húzta, még ördöngősfüzesi muzsikát is játszott.
– A fesztivál nem lett volna teljes a helybeliek nélkül. A lédeci „Hajnalkert“ Hagyományőrző Csoport vegyes-, és női kara népdalcsokrokat adott elő.
A műsor az előadók és a közönség közös éneklésével záródott. Szívmelengető érzés volt hallani, ahogy a kultúrház zengett a magyar népdaloktól, és a közönség részéről az érte kapott, szünni nem akaró tapstól.
Lédecen október 20.-a ünnep volt mindazok számára, akik szeretik, tisztelik, ápolják a múlt értékeit, az apáinktól ránk maradt örökséget.
Befejezésképpen szeretnék köszönetet mondani azoknak a derék, szülőfalujukból elszármazott támogatóinknak, akiknek a bíztató szavai, és főleg anyagi támogatásuk nélkül eme rendezvény nem valósulhatott volna meg, név szerint: JUDr. Pekár Miroslav, Fazekas Antal, Buday Imre uraknak. Támogatták ezt a rendezvényt, mert szeretik az itt élőket, szeretik szülőfalujukat, s szeretnek ide visszatérni. Legyenek követendő példa mindenki számára!

Latika Ildikó