Hol terem A MAGYAR ELSŐS?

Hol terem A MAGYAR ELSŐS?

Ad: Vrabec Mária – Hol terem A MAGYAR ELSŐS?
Kezembe került a Vasárnap 6. száma (2008. febr.8.), benne egy aktuális cikk a beíratásokról. Ez egy jó cikk, melyben a riportalanyokon keresztül megismerjük a beíratásokat befolyásoló tényezőket, miként próbálják az egyes iskolákban megnyerni a szülőket a magyar iskolának. Példaként olvashatunk a nagyszombati szlovák anyukáról, aki természetes dolognak tartja, hogy a gímesi iskola magyar részlegébe íratta gyerekét, amiről magyar férjével már a házasságuk előtt megegyeztek! 
Vrabec Mária Zoboralja egyetlen hivatásos újságírója, jó tollú, igen termékeny, az olvasókat évek hosszú során lenyűgözi írásaival-riportjaival. Mindezen pozitívumok ellenére én nagyon neheztelek rá, mivel ezt a tehetségét nem állította a zoboralji magyarság megmentésének érdekébe! Hasonló cikkek sorával lehetett volna nevelni a régió magyarságát az őseink iránti tiszteletre, a zoboralji magyar iskolák és közösség iránti felelőségre, erősíteni az identitásunkat! Sajnos az elmúlt egy – másfél évtizedben Vrabec Mária Zoboralját érintő írásaival nem a közösséget szolgálta, hanem a karrierista törtetőknek segített a hatalom megszerzésében, akik Zoboralját a megsemmisülés határára vezették, volt-e ebben tudatosság részéről, erről vitázhatunk, de az tény, hogy a szakadék alján vagyunk! 
Az ezredfordulón az említett Gímesi Alapiskola magyar részlegének szülei külön magyar igazgatóság létrehozását kérvényezték, amit sajnos nem sikerült elérniük, és nagyon sajnálatos, hogy az újságírónő egyetlen mondatban nem állt a kezdeményezők mellé, sőt! S mikor két sikertelen kísérlet után – 1999-ben kicsúsztunk a határidőből, 2000-ben a szlovák többségű iskolatanács ellenzésére hivatkozva nem hagyta jóvá a járási elöljáró – 2003-ban harmadik nekifutásra a gímesi önkormányzat MKP képviselői is  a magyar igazgatóság ellen szavaztak, Vrabec Máriának egyetlen szava nem volt az ilyen felháborító cselekedetre, de a szlovákiai magyar média, az MKP és a többi országos szervezet is hallgatott! Irigylem a Via Novát, a beíratási körútjuktól hetekig hangos volt a média és minden országos szervezet támogatásukról biztosította az MKP ifjúsági csoportját, minket mindezek cserbenhagytak, sőt egyesek ellenünk dolgoztak! Ha a gímesi szülők kezdeményezése kellő támogatást kap a médiában és az MKP-nál, akkor most nem 65 diákja van a magyar részlegnek, hanem minimum 70 diákja lenne a Gímesi Magyar Tannyelvű Alapiskolának!
Ladányi Lajos tavaly olyan kijelentést tett az Esterházy díj átvételekor(milyen érdemekért kapta?!), hogy „jó és helyes úton haladunk, a magyar középiskolával tudjuk ösztönözni a magyar szülőket arra, hogy magyar alapiskolába írassák gyermeküket.”, egy hónapja a Pátria rádióban már azt mondta, hogy a beíratottak száma elérte a kritikus határt, ami alá már nem mehetünk, de a beíratottak létszáma az utóbbi években stabilizálódott. Mi változott meg néhány hónap alatt?! Lényegében semmi, csak Lajos igazmondásával van gond, a jó és helyes út a szakadék aljára vezetett, a középiskola ösztönző hatását nem érezni (az alapítóknak a valóságban nem is ez volt az elsődleges céljuk) és sajnos a kritikus határ is megdőlt, Zoboralja 3 felsőtagozatos és 3 kisiskolájába idén 18 gyereket írattak be, még két gyerek kérdéses volt, de a szülők inkább a szlovák iskola felé kacsingattak – nem hivatalos adat, örülnék ha nem lenne igaz!
Lajosék a rendszerváltás óta jelen vannak a járási közéletben, 1995-ben hatalmukba vették a járási Csemadokot (majd mi megmutatjuk…), 2000 óta pedig egész Zoboralja fennhatóságuk alá tartozik. Lajos 2002-ig Duray asszisztense, aztán 4 évig parlamenti képviselő, tehát 8-10-15 évük volt arra, hogy megfékezzék az iskoláink leépülését, de épp az ellenkezője történik, a szakadék aljára juttatták Zoboralját!
Nem értem Duray Miklóst és az MKP-t, akik ezt a személyt nevezték ki a szlovákiai magyarok nemzetstratégiáját kidolgozó egyik csoport – a szórványműhely  – vezetőjének! Ez felelőtlenség részükről, talán nem tudnak Zoboraljáról, hogy kockára teszik a szlovákiai magyarság létét?!
Ha meg akarjuk menteni Zoboralját, akkor sürgősen radikális változásoknak kell bekövetkezni, első lépésben meg kell tisztítani a járási közéletet. Egyetlen napot sem szabadna tovább eltűrni funkcióikban az olyan vezetőket, akik a megsemmisülés határára vezették Zoboralja magyarságát!
Ne feledjétek: vétkesek közt cinkos aki néma!

Balkó Gábor
2008. február 18.

Az igazságot ki kell mondani mindig, még akkor is, ha kedvezőtlen visszhangra talál, és az igazságot minden kínálkozó alkalommal annyiszor kell hangsúlyoznunk, amíg azt mindenki tudomásul veszi.
Esterházy János