Zsérei Zsibrice Hagyományőrző Csoport

Zsérei Zsibrice Hagyományőrző Csoport

A Zsérei ZSIBRICE Hagyományőrző Csoport a facebookon ITT

Húsz éves a zsérei Zsibrice Hagyományőrző Csoport


Az EU parlamentben Bauer Edittel

Húsz év egy ember életében nem kis idő. Húsz év alatt felnőnek gyermekeink, megváltozik a körülöttünk lévő világ. Változik az életünk, változunk mi magunk, de nem változnak a körülöttünk lévő értékek – nem változnak, csak lassan elvesznek, a feledés homályába merülnek, ha nincsenek olyan lelkes emberek, akik fáradságot, időt nem sajnálva viszik tovább őseik örökségét, kultúráját. Ezeket az embereket és ezt a hagyományvilágot gyűltünk össze itt ma megünnepelni.

Községünk népzenéje, népdalai Bartóknak és Kodálynak köszönhetően az egyetemes magyar kultúra részévé váltak. Az éneklés szeretete, a hagyományok tisztelete késztette még a 70-es évek elején lakosaink egy részét arra, hogy Simek Viktor vezetésével énekkart alapítsanak. Ők voltak azok, akik először vitték színpadra a zsérei lakodalmast és a sárdózást. Simek Viktor neve mellett azonban meg kell említenünk még Vanyo Gergely bácsi nevét is, aki sajnos már nincs közöttünk, de az ő lelkes munkájának is köszönhető, hogy nem merültek feledésbe községünk népszokásai. Az ő munkásságuknak köszönhetően vált lehetségessé 1977-ben Tv-felvételt készíteni a zsérei sárdózásról, ami az egyedüli még élő népszokásunk azóta is. Ebben már segédkezett Maga Ferenc is, aki aztán 1986-ban gyűjtései alapján színre vitte a legénybíró-választást. Az ő segítőtársai Bencz György és Bús József voltak, akik sajnos fiatalon, egy év leforgása alatt hunytak el, hagytak itt bennünket.

1987-ben már a járás legjobb folklórcsoportjai közé tartozott a Zsibrice Hagyományőrző Csoport, így meghívást kapott a Zselízi Országos Népművészeti Fesztiválra. Ettől kezdve a csoport sikert sikerre halmozott.

Maga Ferenc feldolgozásában előadták a lakodalmason, a sárdózáson és a legénybíró-választáson kívül a tollfosztást, a legénycíhelést és a Szent Iván-napi tűzugrást. Képesek voltak egész estét betöltő műsort előadni, amire úgy gondolom, kevés példa volt és van.  A hazai fellépések mellett a csoport tagjai gyakran szerepeltek külföldön, több éven keresztül résztvevői voltak a budapesti Szent István- napi rendezvénysorozatnak, ahol a Budai Várban napi több előadást is tartottak. Itt érte őket az a megtiszteltetés, hogy a Mátyás-templom előtti színpadon való szereplés közben üdvözölte a csoport tagjait II. János Pál pápa, aki éppen akkor Budapesten tartózkodott. Szent István-napi rendezvényen jártak több alkalommal Bécsben is, a Szent István dómi istentisztelet után itt is többször felléptek. Külföldi útjaik közül azonban a legemlékezetesebb a romániai Mákófalván eltöltött 3 nap volt. Azt a vendégszeretet, kedvességet, amivel csoportunkat fogadták, nem lehet elfelejteni. Köszönjük nekik.

Csoportunkról több TV-felvétel is készült. A hazai STV magyar adásán kívül a magyarországi Duna TV is többször felvette megelevenített szokásainkat.

A 90-es évek második felétől a csoport vezetését Gál Janka vette át, majd 2000-től Bencz Ilona.

Ebben az időben bővült a csoport repertoárja a bokrétavarrás, a dunnavivés és az aratás szokásának bemutatásával.

A csoport tagjainak tevékenysége nem merül ki a színpadi szerepléssel. Fontosnak tartják felkutatni még azokat a népdalokat, melyeket már csak az idősebbek ismernek, és igyekeznek azokat másokkal is megismertetni. A csoport jelenlegi vezetőjének, Bencz Ilonának nagy szerepe van ebben.

Sajnálatos módon ez alatt a húsz év alatt nem csak a jóból és szépből volt részük a csoport tagjainak. Veszteségek is érték, hisz tragikus gyorsasággal kellett elbúcsúzniuk három oszlopos taguktól, Földesi Ferenctől, Bezányi Istvántól és Varga Györgytől. Ezúton is köszönjük a sok szép együtt töltött évet.

A fellépések felsorolása nagyon hosszú időt venne igénybe, így csak az utolsó, a 2007-es év eseményeit ismertetném részletesebben.

  • a csoport tagjaiból alakult női éneklőcsoport részt vett a Bíborpiros szép rózsa országos népzenei verseny járási selejtezőjén, ahol dicséretben részesült és tovább jutott a regionális fordulóba
  • Zselízen a Népművészeti Fesztiválon és Dunaszerdahelyen  a Nemzetiségek Művészeti Fesztiválján a Virágba szőtt álmok című lakodalmi szokásokat bemutató műsor társszereplőiként léptek fel
  • Szent István-napi rendezvényeken Veszprémben és Bécsben szerepeltek
  • a környező falvak közül Csehin, Kolonban és Lédecen szerepeltek és természetesen itthon a falunapi rendezvényen
  • november 3-án a csehországi Ostraván élő magyarok meghívásának tettek eleget
  • és a végére hagyva, amire a csoport tagjai a legbüszkébbek, a Strassburg-i fellépés, amikor az EU Parlamentben mutathatták be népviseletünket, népdalainkat, népzenénket és táncainkat.

Maga Judit