FŐNYEREMÉNY – a komáromi MKP kongresszus után

FŐNYEREMÉNY – a komáromi MKP kongresszus után

FŐNYEREMÉNY – a komáromi MKP kongresszus után


Az MKP közgyűlése előtt felkínáltam néhány szerkesztőségnek a Nyílt levelet, egyedül a BUMM nem utasította el, ugyanígy volt a „Pacsirta-Magyar Csillagok“ felhívással. Ez utóbbinál nem értem, miért nem lehetett leközölni, néhány telefonos szavazaton múlott a kis népdalénekes-tehetség továbbjutása a Duna TV-ben!

A közgyűlés óta naponta történik valami, ezért már többször belejavítottam a kongresszust követő napon leírt cikkembe.

 Megtörtént, amire kevesen számítottak, az MKP közgyűlése úgy döntött, hogy elnököt cserél, de ettől sokkal többet sikerült elérniük a változtatásra hangolt választottaknak, lényegesen megváltozott az MKP elnöksége, ennek következménye, hogy először mondott le magyar parlamenti képviselő!
A párton belüli ütközetnek ki a győztese és ki a vesztese?
Kiről szólt ez a csata, a pártról, egyes funkciókról, vagy rólunk is, a nem egész félmillió szlovákiai magyarról?
Szerintem nem rólunk szólt és nem értünk volt a közgyűlés, hanem a hatalomról szólt, melyen egy harmadik személy tábora döntötte el a csata kimenetelét!
És vége már harcnak, vagy csak ez volt a kezdet? Nehogy hasonló lefolyása legyen, mint Zoboralján, a győztes mindent visz, beskatulyáznak minket, lesznek jók és jobb magyarok, vagy egyszerűen vesztesek, rosszak, ellenségek, akiket el kell taposni. A zoboralji tapasztalatok szerint a jólszavazók most jutalomban részesülnek, a többiek, főként azok, akitől tartani kell a győzteseknek, büntetve lesznek. A csúcson már megtörtént a jutalmazás, például a zoboralji mindenest beszavaztatták az országos elnökségbe, de már előtte az MKP javaslatára ő lett a Szülőföld Alap egyik szakkollégiumának állandó szlovákiai tagja! Elég szomorú, hogy az MKP ennél a személynél nem talált jobbat ilyen fontos funkcióba!
Mivel érte el az ügyvezető alelnök, hogy a védence lett az MKP jelöltje a Szülőföld Alapban? És mivel érte el a zoboralji mindenes a volt ügyvezető alelnök, a kongresszus óta stratégiai alelnök atyai gondoskodását?! 
A nyitrai puccs óta a Zoboralját érintő támogatások nagy része a Ladányi-Paulisz páros érdekeltségeibe folyt, és elérték, hogy az új támogatási rendszer bevezetésével sem változik a helyzet Zoboralján, hiszen Ladányi személyesen felügyel a támogatások elosztására!
A kongresszus előtt „Nyílt levélben“ beszámoltam a nyitrai járásban történtekről a pártegyesüléstől kezdve, időrendben leírtam a fontosabb állomásokat, melyek Zoboralja eluralásához vezettek, aminek következménye, hogy minden zoboralji településen megosztott a magyarság. A GYŐZTESEK elhintették a gyűlölködés magvait, aki nem hűséges alattvaló, az csakis ellenség lehet. Megneveztem a főszereplőket illetve a főszervezőket, de sajnos a levelem nem jutott, nem juthatott el a címzettekhez, mert ha elolvasták volna beszámolómat, talán nincs elnökcsere (hiszen csak 8 küldöttön múlott), és akkor az elnökség sem ilyen felállású.
Csáky Pál vagy  Bugár Béla az elnök, nem teszek különbséget kettejük között, elnök és alelnök, mindketten felelősök a zoboralji eseményekért, felelősök azért, hogy olyan személyt juttattak pozícióba Zoboralján, akinek kijelentése felér egy hazugsággal, és ezért még díjazták is. Az Esterházy-díj átadása utáni beszédében a következőket mondta:
az, hogy most az iskola(az alsóbodoki magánközépiskoláról van szó) megkapta az emlékdíjat, azt jelenti, hogy jó és helyes úton haladunk. A magyar középiskolával tudjuk ösztönözni a magyar szülőket arra, hogy magyar alapiskolába írassák gyermeküket.
Jellemző rá, nincs szégyenérzete kiállni a hallgatóság elé akkor, mikor saját falujában már harmadik éve nincs magyar beíratott és idén volt a legkevesebb beíratottunk Zoboralján! Tehát ez lenne az a jó és helyes út?! Az ilyenből én nem kérek, mert ez az út a végzet!
Ha látja Esterházy János, kik kapták a nevével fémjelzett díjat Zoboraljáról, nem hiszem hogy örül ennek!
Ladányi Lajos friss MKP országos elnökségi tag sokat eláruló véleménye a kongresszus után:
Nekünk, zoboraljaiaknak a magyarságunk megmaradásáért folytatott küzdelmünk már a túlélésről is szól, és e tekintetben hiányt éreztünk az MKP politizálásában.
Bevallása szerint az MKP keveset tett Zoboralja túléléséért! Erről szólnak a fórumok (kettőt sikerült likvidálnia), erről már többször írtam, legutóbb a Nyílt levélben -, akkor  pedig mit keres ilyen személy az MKP-ban, hisz Zoboralján Ladányi és a választottjai kezében az MKP és minden járási szervezet, miért nem tettek a túlélésért?!
S méghogy hiányérzete van az újdonsült országos elnökségi tagnak? Talán azért, mert nem tudott teljesen elhallgattatni, és így a nyilvánosság tudomására jut dicső menetelése Zoboralja eluralásáért!

Most akkor melyik kijelentése igaz?!
Az utóbbi! Az MKP Ladányival az élen nagyon keveset tett a zoboralji magyarság megmentéséért, ellene annál többet, de a párt és a médiák glóriát tettek az  iskolaalapítók fejére, a médiákban csak dicshimnuszok jelenhettek meg, a sok díj, cím, lovagrend arra kellett, hogy ellensúlyozzák a fórumokon megjelent írásokat, melyek a zoboralji valóságról szóltak, az iskolaalapítók gátlástalan hengerléséről, melynek eredménye a megosztottság, az iskoláink leépülése, Zoboralja haldoklása! Az elmúlt 15 év főprogramja részükről Zoboralja eluralása volt, bármi áron! Sikerült nekik a volt ügyvezető alelnök és további szlovákiai és magyarországi közéleti személyek segítségével, s hogy mi ennek az eredménye?

Zoboralja túlélési esélyei nullához közeliek!
Ebben a 15 évben több kár érte a zoboralji magyarságot, mint a kommunizmusban, s nem a szlovákok, a cseh-szlovák állam okozta, hanem a magyarok, az ügyeskedő megélhetési magyarok! Amíg vezetőink féligazságokkal, hazugságokkal, magamutogatással és öntömjénezéssel próbálják igazolni „rátermettségüket”, mikor a magyarság érdekeinek képviselete (védelme?!) csak ürügy a vagyonszerzésre, a hatalom megszerzésére vagy megtartására, s míg ehhez nemzetmentőink a pártban és a magyar médiáknál segítőkre találnak, addig nagyon nehéz lesz változtatni, de akarni kell és én bízok abban, hogy képesek vagyunk változtatni! Meg kell tisztítani a közéletet a kalandoroktól, a karrierista törtetőktől. A médiáknak nem ködösíteni, hanem feltárni kell a valóságot, még fontosabb, hogy meg kell nevezni az okokat, de legfőképp az "okozókat", akiknek köszönhető a széthúzás, NÉVVEL, mégha fájdalmas is leírni az igazságot!!! Csak így tudunk változtatni, csak így szerezzük vissza az "IGAZSÁG" szó valódi értelmét, mert mostanáig az első betű nagyon eltörpült vagy teljesen eltűnt a szó elejéről, és akkor mi maradt nekünk?!

Elveszítettünk 15 évet, amit nehéz lesz pótolni, de meg kell próbálni, csak ahhoz meg kell nevezni az okokat és okozókat, ezekből tanulva cselekedni, másképp tovább zuhanunk a szakadékba!

Az egekig magasztalt Zoboralji Vállalkozói Magán-Szakközépiskola nem segíti a túlélésünket, ennek az alapítása semmi más, mint ügyeskedés, milliós vagyonszerzés a zoboralji magyarok megmentése ürügyén! Az Alsóbodokra befolyó milliókkal megfékezhettük volna a rohamos asszimilációt Zoboralján, ha nem magánvállalkozás finanszírozására érkeznek a milliók, hanem az óvodák és óvodások, az alapiskolák és alapiskolások és a középiskolásaink lettek volna a sok tízmillióból támogatva!

Sokan jól megélnek az iskoláink és a magyarság megmentése címén határon innen és túl!
Miért nem kaptunk bebocsátást Bugár Bélához?
Mert a zoboraljai hírek már megtisztítva kerültek az asztalára, féligazságokba és hazugságokba csomagolva:

semmi probléma nincs Nyitrán, csak a volt MPP-sek akarnak mindent uralni, s ezért kell rendet teremtenünk! És ha más csatornán keresztül mégis eljutottak hozzá panaszaink, miért is hitt volna nekünk, egy dicső múlttal rendelkező személy szavahihetőségét nem kérdőjelezheti meg, főleg ha ezt az egyént régi dicsősége sérthetetlenné teszi?!

Bugár Béla nagy hibát követett el, amiért nem hallgatta meg alapszervezetünket, ha 2000 novemberében kivizsgálásra kerülnek panaszaink, akkor 2002. február 11-én nem hozta volna a hírt a megszüntetésünkről, hanem ellenkezőleg, a megszüntetésünket megszervező egyén lett volna kizárva a pártból. Csakhogy ezt nem tehette Bugár Béla, mert még elindít egy lavinát, mely a dicső múltú országos vezetőt is elsodorta volna, s  ezt hogy magyarázza meg a választóknak, akik nem látnak a kulisszák mögé?! 

Bugár Béla magának köszönheti vereségét, s az, hogy nem vállalt funkciót az elnökségben és a képviselői mandátuma lejárta után kivonul a politikából nem mentség arra, ami ennek a közgyűlésnek lesz a következménye! Csak egy dolgot említek, Ladányi 2010-ben nagy valószínűséggel elfoglalja Bugár Béla képviselői helyét a parlamentben – ő aztán főnyeremény a szlovákiai magyaroknak!

De megérdemeljük, ha a tisztességes többség továbbra is hallgat, így soha nem kerül az „!“ a helyére, marad a GAZSÁG, s ahol ez a nyerő – a folytatást Önökre bízom!

Még a megszüntetésünkhöz:

-az alapszervezetünk megszüntetéséről többlépcsős kivizsgálás után az országos kongresszusnak kellett volna dönteni, csakhogy nem volt semilyen kivizsgálás! Nem a kongresszus, hanem az Országos Etikai Bizottság döntött a megszüntetésünkről aznap délelőtt, mikor megtudták, hogy meghívásunkra Bugár Béla ellátogat Kolonba! Nem egy nappal, vagy egy héttel előtte, hanem aznap – nélkülünk, ellenben a helyünkbe lépő szervezet képviselve volt!

-az alapszervezet elnökét kellett volna felelőségre vonni, de ehhez ki kellett volna vizsgálni, miért nem utaltam át a járási elnökségnek a tagdíj 20%-át, csakhogy ebből akkor az következhetett, hogy minden alapszervezetet meg kellett volna szüntetni a nyitrai járásban! Ladányinak nem ez volt a célja – lojális alapszervezet, lojális vezetőkkel és tagsággal!

-a megszüntetésünk után senki nem kérte tőlem a koloni alapszervezet bélyegzőjét!

-hivatalosan írásban nem kaptunk értesítést a megszüntetésünkről, csakis szóban Bugár Bélától!

A megszüntetésünk szabályellenes volt, ezért érvénytelen, s ha ez így van, akkor milyen legitimitása van Ladányinak és a nyitrai járási MKP-nak?!

Tehát, akik változtatni mentek Komáromba az MKP kongresszusára ne feledjék, a 2000-es nyitrai puccs és a koloni alapszervezet megszüntetésének kivizsgálásával kell kezdeni a megújulást és megtisztulást!

Kolon, 2007. áprílis 12.
Balkó Gábor
www.zoboralja.sk   

Az igazságot ki kell mondani mindig, még akkor is, ha kedvezőtlen visszhangra talál, és az igazságot minden kínálkozó alkalommal annyiszor kell hangsúlyoznunk, amíg azt mindenki tudomásul veszi.
Esterházy János