Szent László tisztelőinek találkozója – Nyitra, 2007. júl. 27.

Szent László tisztelőinek találkozója – Nyitra, 2007. júl. 27.


Esemény részletek


Szent László tisztelőinek IV.találkozója

"Egy északi hadjáratból hazafelé jövet súlyosan megbetegedett. Halálát érezvén, Nyitrán magához hívatta az ország nagyjait, és lelkükre kötötte, hogy az egyházat tiszteljék, a szegényeknek, árváknak gondját viseljék, és halálukig hűek maradjanak hazájukhoz és hitükhöz. Szentségekkel megerősítve az Úr 1095. évének július 29-i napján adta nemes lelkét a Teremtőjének", írja a nagy királynak szentelt könyvében Szőke Gyula kanonok.

MEGHÍVÓ

BESZÁMOLÓ

EMLÉKMISE

Bencés kolostor romjai
Szent László forrás – 22:25-től


A nyitrai Szent László (piarista) templom


A templom előtti Ciril és Metód tér


Szent György Lovagrend


Galgóczi Rudolf esperes Zselízről a Szent László ereklyével


Szent István, Szent László és Szent Erzsébet ereklyéi


Jáki Teodóz atya


Tóth leányok – Kolonyi Gyöngykoszoró


Szent László Lovagrend


Szent György Lovagrend

Képek: BG