Szent László halálának 910. évforulója (Nyitra 2005. júl. 29.)

Szent László halálának 910. évforulója (Nyitra 2005. júl. 29.)


Esemény részletek


Szent László emlékmise
1095 – 2005

Nyitra, 2005. július 29

"Egy északi hadjáratból hazafelé jövet súlyosan megbetegedett. Halálát érezvén, Nyitrán magához hívatta az ország nagyjait, és lelkükre kötötte, hogy az egyházat tiszteljék, a szegényeknek, árváknak gondját viseljék, és halálukig hűek maradjanak hazájukhoz és hitükhöz.
Szentségekkel megerősítve az Úr 1095. év július 29-i napján adta nemes lelkét a Teremtőnek."
(Szent László király: Szőke Gyula kanonok, 1993 Győr)

Szent László halálának 910. évfordulóján Balkó Gábor, a Kolon Polgári Társulás és Maga Ferenc, a Zoboralji Hagyományőrzők Egyesülete vezetőinek kezdeményezésére emlékező ünnepi misére került sor Nyitrán a Szent László (piarista) templomban. A megemlékezés védnökei a következő szervezetek voltak:

  • Zoboralji Falvak Regionális Társulása
  • Közép-európai Tanulmányok Kara – Nyitra
  • Magyar Királyi Szent László Lovagrend – Budapest
  • Magyarok Világszövetsége
  • Európa Club – Bécs
  • Kolon község önkormányzata
  • Zoboralji Hagyományőrzők Egyesülete
  • Fecske – Nagycsaládosok Társulata
  • Kolon Polgári Társulás.

A megemlékezésen mintegy félezer emlékező hívő volt jelen.

A szentmisét Jáky Teodóz bencés atya celebrálta. Beszédében, melyet a tőle megszokott hitbéli lelkesedéssel tartott, kiemelte, hogy Szent László értékrendje ma ugyanolyan aktuális, mint annakidején.

A Magyar Királyi Szent László Lovagrend tagjai teljes ünnepi díszben vonultak fel. Dr. Nagy László rendi kormányzó beszéde és a végén tett fogadalom mélyen meghatotta a hallgatóságot. Templomban szokatlan, spontán taps tört ki. A mise végén az idősebbek szemében csillogó könnyek is a meghatottságról tanúskodtak.

A Magyarok Világszövetségét Nádasdi István elnökségi tag és Okos Márton küldött képviselte. Utóbbi átadta Patrubány Miklós elnök üdvözletét, majd elmondta, hogy Szent László, a lovagkirály emléke összeköt bennünket a Székelyföldtől, a Tordai-hasadékon, Nagyváradon, a Magyar Alföldön át egészen ide Nyitráig és innen el egészen az Achen-i Szent László kápolnáig. Egyben Szent László azt üzeni több mint kilenc század távlatából, hogy a Kárpát-medencében és Európában is csak a keresztény gyökereken alapuló értékrend szerint van boldog élet és szeretet.
A rendezvényen közreműködött a koloni Zobor Hangja Vegyeskar, mely az alkalomhoz illő dalokat adott elő. Az énekbe a hívek egy emberként kapcsolódtak be Teodóz atya vezetésével. A templomi megemlékezés a Magyar- és Székely Himnusszal ért véget.

A Kolon Polgári Társulás fogadásán a meghívott résztvevők érdekes eszmecserét folytattak Szent László emléke ápolásának kiterjesztéséről. A Liegeben élő Nádasdi István MVSZ elnökségi tag felvetette egy hasonló megemlékezés lehetőségét a Szent Német-Romai Birodalom egykori fővárosában, az Achen-ben lévő Szent László kápolnában. A szervezéshez felajánlotta segítségét is.

Balkó Gábor főszervező tolmácsolta az épp restaurálás alatt lévő Szent László templom piarista atyáinak támogatást kérő üzenetét, melynek méltó keresztényi üzenete lehetne Közép-Európában.

Budapest, 2005. július 30.
MVSz Sajtószolgálat
www.nemzetihirhalo.hu 

.

Jáki Teodóz atya mellett Józsa Attila bősi plébános segédkezett.

A Zobor Hangja Vegyeskart Józsa Mónika, a Nyitrai Közép-európai Tanulmányok Karának tanára vezényelte.

A Zoboralji Községek Regionális Társulása és Kolon község önkormányzata adott fogadást.
Sajnos a szlovákiai magyar médiák nem szenteltek kellő figyelmet a 910-es évfordulónak, még a hirdetéseinkből is kimaradt ez a szám.

Szent László, a lovagkirály, a magyar történelem és a középkori kereszténység egyik legnagyobb alakja, ezért a médiák részéről megérdemelt volna olyan figyelmet, mint a Generációk találkozása!

Balkó Gábor

Related Photo Galleries