Szent István búcsú és a Szt. István ereklye fogadása – Kolon – 2014. aug. 17.

Szent István búcsú és a Szt. István ereklye fogadása – Kolon – 2014. aug. 17.


Esemény részletek


Zoboraljai Szent István Napok – Kolon – 2014. aug. 13-17. – program

Zoboralji Szent István Napok – filmvetítés a Makovecz amfiteátrumban – Kolon – 2014. aug. 13.
Sziget – orosz film – 2006
Youtube részlet – videó

1942-ben egy náci fogolytáborban kezdődik, Anatolij az életéért könyörög, a náci tiszt kezébe adja kézi fegyverét, ölje meg parancsnokát, a fegyver eldördül, Tichon parancsnok bebukik a tengerbe, a nácik otthagyják a gyilkos foglyot, megmenekült, él…De közben a helyszínt aláaknázták, vele együtt felrobban, ortodox szerzetesek mentik meg.
A folytatás 1976-ba visz a Szigetre, itt éli fűtő szerzetesként napjait, bűntudat, vezeklés… de csodatévő tulajdonsága van, így keresi fel egy admirális, gyógyítsa meg a lányát az elmebajból, amit előre látott, és készült a halálra, mert "megölt" parancsnoka jött a lányával, aki megbocsátott neki, már nyugodtan befejezheti a földi életet, de  az Úr előtt
lesz nagyon nehéz bűnbocsánatot kérni és kapni!

Gyér érdeklődés, de megérte megnézni, az elején 2 fotót készítettem, aztán már nem is gondoltam a fotózásra, szentjános bogarak világítottak, a villámok körbe-körbe cikáztak, de megvárták míg befejeződik a film. Még jól jött volna egy félóra beszélgetés, egyes jelenetek ismétlése, mi a mondandójuk, magyarázat, Márk atya már 20x látta a filmet. Miért így kellett befejeződni a filmvetítésnek, hogy nem volt "beszélgetés", biztosan van-lesz erre is magyarázat …

Isten rendezi életünket, Ő irányítja minden léptünket, cselekedetünket, de az Isteni kézről sokszor nem veszünk tudomást, vagy ha mégis, nem értjük, miért döntött így az Úr és nem másképp, pedig ott a válasz, s ha hiszünk Istenben, akkor megtaláljuk.
De ha hitünk nem eléggé erős, akkor a Sátán veszi át az irányítást…!!!

BdG


Fotógaléria: Zoboraljai Szent István Napok – Kolon – 2014. aug. 14. – szentségimádás
A Keresztút egyes állomásai között haladva felértem a Szent István király templomhoz, a torony tövében Szent István fából faragott szobra, melyet Csajág és Kolon polgármesterei avattak a testvértelepüléssé válásuk 15 éves jubileumának alkalmából, a régi missziós keresztnél évszázados kövek, melyeket 1933-ban a templom átépítésekor beépítettek a templom bejárata előtti terület lépcsőzetébe.
Belépve a templomba homály fogad, a hívek és Márk atya áhitatos imádsága, mind több mécses ég a szertartási oltáron, bevilágítva az oltárképet, Szűz Máriát, amint a karjaiban Jézussal fogadja államalkotó királyunktól országa felajánlását, és fogadják az imánkat Szent István király, Szent Imre herceg, Árpádházi Szent Erzsébet…

BdG
Fotógaléria – Zoboralji Szent István Napok – körmenet – Kolon – 2014. aug. 15.

Facebook album ITT

Való Mihály esperes műfüves sportpálya megáldása – focitorna – kicskeresés – Kolon – 2014. aug. 16.

Egyelőre facebook album,  nem FB-sek részére készül a galéria több képpel

Facebook album ITT

Szent István-napi búcsú, ereklye fogadása – szentmise – Kolon-2014. aug. 17.

Egyelőre facebook album, a nem FB-sek részére készülnek fotógalériák…

Facebook album ITT
Magyar Himnusz Zoboralján – videó
Pénzes Brath Szilvia facebook albuma
Kolon község facebook albuma

MEGISMÉTLŐDÖTT TÖRTÉNELEM
Szent István ereklye fogadása és elhelyezése a Szent István király templomban

Bonifác pápa 1400-ban búcsújáró-hellyé nyilvánította a koloni Szent István király templomot, az esemény valószínűleg ereklye átadásával járt. Ezt igazolják az idei régészeti kutatások, a régi templom belső falán a vakolat alól kibontották azt a „lyukat”, melyben az ereklye volt elhelyezve. A viharos évszázadok alatt ez az értékes pápai ajándék elveszett, talán a törökök semmisítették meg, nem tudni, tény, hogy a koloni hívek csak néhány éve ismerhették meg a pápai rendelet létezését és tartalmát, amikor 2004-ben a Szent István-napi búcsún táblát avattak ennek emlékére.
614 évvel Bonifác pápa rendelete után megismétlődött az egyháztörténelmi esemény, Szent István király ereklyéjét fogadtuk, nem csak a koloni hívek, hanem Zobor-vidék magyarsága, sőt a tőlünk és a régióból elszármazottak közül is többen hazajöttek „Kolonba” erre a méltóságteljes ünnepre.
A plébánia előtt a Papdombon volt a gyülekező, innen indult a körmenet, elül ministránsok a kereszttel, következtek a zenészek, a hagyományőrző csoportok, több egyházi méltóság kíséretében Márk atya az ereklyével és az ünneplő hívek. 
A Zobor Hangja Vegyeskar Csáki Antal vezénylésével Kodály Zoltán: Himnusz Szent István királyhoz című művével fogadta az ereklyés körmenetet.
Az ünnepi szentmise főcelebránsa Mons. Haľko József Pozsony egyházmegye püspökhelyettese volt, Mons. Ďurčo Zoltán, Nyitra egyházmegye magyar híveinek püspöki helynöke, Licskó Bálint esperes úr Pogrányból, Jozef Švejdík ft. plébános Gímesről, s Kolon szülötte Obonya Gyula nyugalmazott plébános konccelebráltak.
Márk atya a koloni Szent István legendával kezdte a szentmisét, Mons. Haľko József püspökhelyettes úr prédikációja a Szent Jobbról szólt, az adományokat népviseletbe öltözött koloni, nagykéri, és pogrányi gyerekek, fiatalok és felnőttek vitték.
A szentmise kántora Brath László volt, az egyetemi-zoborvidéki könyörgéseket Gyepes Alfréd alsóbodoki kántor kísérte.
Végezetül Márk atya megköszönte Haľko József püspökhelyettes úrnak és a többi paptársának a részvételt, és mindenkinek a segítséget, akiket ugyan név szerint nem sorolt fel, de ezt a Jó Isten úgyis tudja.
Az ünnepi szentmise a  Pápai és a Nemzeti Himnusszal végződött, ezt követően az ereklyét a régi bejáraton keresztül bevitték a templomba, ahol először Mons. Haľko József püspökhelyettes úr és a többi papi méltóság csókolta meg, majd a hívek közül sokan.
Márk atya a Szent István ereklye megszerzésével méltó rangra emelte a koloni Szent István-napi búcsút. Elsősorban neki köszönhetjük, hogy távol a ringlispílek zajától, templomunk évszázados falai körül áhítattal és elérzékenyülve énekelhettük több százan a magyar szenteket dicsőítő énekeket, megérinthettük, megcsókolhattuk a Szent István király ereklyét, melyet Erdő Péter bíboros úr közbenjárására fogadhattuk Kolonban, és Márk atya véglegesen elhelyezte templomunkban, ahol minden hónap 20-án várja Zobor-vidék magyar híveit, hogy erőt meríthessünk hitben és magyarságtudatban Szent István királytól.
A Bórosban, a Makovecz amfiteátrumban a hagyományőrzők műsora, frissítő, gulyás, kalács, sütemény, sör, bor, üdítő volt a ráadás és zárás.
Végezetül mely falvakból voltak hagyományőrző csoportok ill. hagyományőrző viseletben: Kolon, Lédec, Gímes, Zsére, Csitár, Alsóbodok, Nyitrageszte, Pográny, Csehi, Nagycétény, Nagykér.
A zenészekről sem szabad megfeledkezni, Balkó Ferenc, Gál Jaroslav, Maga György, Macho Rudolf és Tóth Attila.

Balkó Gábor
Kolon, 2014. aug. 18.