Nagyboldogasszony búcsú a nyitrai Kálvárián – 2015. aug. 15-16.