Nagybodogasszony-búcsú a nyitrai Kálvárián – 2013. aug. 15., 17-18.