Motesíky Árpád könyvbemutatója – JURTA Látványtár – Csehi