Meddig tűrjük?!

Meddig tűrjük?!


Esemény részletek


Meddig tűrjük?!

Valahol meg kell húzni a határt, eddig elnézőek voltunk, de most már elég. Nálam a Monitor-9 a határ, elég volt, nem tűröm, hogy az SNS-es hivatalnokok tovább keserítsék életünket, a gyerekeinkét, ott rúgjanak belénk, ahol csak akarnak, lassan már köszönetet kell mondanunk a „gondoskodásukért”!
1. A most megtörtént iskoláink és diákjaink elleni támadás ellen az MKP minden lehetséges hazai és külföldi fórumon tiltakozzon, követelve az oktatási miniszter és az Állami Pedagógiai Intézet (ÁPI) igazgatójának lemondását és hogy semmiképpen nem lehet az oktatási miniszter az SNS jelöltje!
2. A magyar iskolákat és oktatást érintő dolgokban az Oktatási Minisztériumnak és az ÁPI-nek minden esetben egyeztetni kelljen a magyar oktatási szakemberekkel, ezek belegyezése nélkül nem adhatnak ki rendeleteket, nem módosíthatják a tantervet, nem adhatnak ki felmérőket!
3. A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége petícióban követeli: – az oktatási miniszter és az ÁPI igazgatójának a leváltását, – az új miniszter nem lehet az SNS jelöltje, – 2. pontban foglaltakat. A csak szlovák földrajzi megnevezésekkel kiadott földrajzkönyvet nem vagyunk hajlandók elfogadni, követeljük a bezúzatását és új tankönyv kiadását, melyben a magyar földrajzi megnevezések is szerepelnek, A petíciót minden szlovákiai magyar köteles aláírni! Az SZMSZSZ vasárnapig fogalmazza meg a petíció szövegét és hétfőtől indulhat az aláírásgyűjtés!
4. Ha a petíció nem hoz eredményt, a következő lépés, hogy a magyar alapiskolás diákok nem vesznek részt az oktatásban mindaddig, míg ezeket a követeléseket a kormány nem teljesíti! (a diákok megjelennek az iskolában, de a tanítás szünetel a szülők felügyelete alatt)
5. Amíg a kormány nem teljesíti ezeket a követeléseket, az MKP nem szavazza meg a Lisszaboni szerződést…
Balkó Gábor
2008. febr. 7