Kolonban a vasárnapi szentmisén a lovagkirály Szent Lászlóra emlékeztünk és Lászlót köszöntöttünk

Kolonban a vasárnapi szentmisén a lovagkirály Szent Lászlóra emlékeztünk és Lászlót köszöntöttünk


Esemény részletek


A szentmise menete nem különbözött a többi vasárnapi misétől, minden az előírt rendben folyt, de az áldozás alatt az ének mégis más volt, más áhitatot ébresztett bennünk, tegnap volt László névnap, ezért énekeltük Szent László király Himnuszát:

Áve, égi király híve,
királyoknak gyöngye, éke,
           László, mennynek sorsosa!
Ég királyát hűn követted,
országunkat védelmezted,
           légy hazánknak bajnoka.

Menedéke magyaroknak,
Örök-társa angyaloknak,
           Égi kegynek eszköze:
Üdvözlégy, ó, kiváltságos,
híres-neves, igazságos
           jó ítélet hírnöke.

Vigadozzál, magyar nemzet,
harsonáljad, énekeljed,
           új királynak új dalod.
Boldog Várad, szálljon híred,
Növekedjék dicsőséged,
           Visszhangozzák századok.

Krisztus, földről himnusz szárnyal
hozzád, aki keresztfáddal
           magadhoz vonsz népeket.
Szentek útja te vagy égbe,
hitvallóknak dicsősége,
           Néked áldás, tisztelet.
Amen.

A szentmise végén a hirdetések előtt Márk atya előre hívta a kántorunkat, Brath Lászlót, menjen az oltárhoz, egy szép csokorral köszöntötték névnapja alkalmából.
A háttérben az oltárkép, melyen Szent István király felajánlja országát Szűz Máriának, előtte a főoltár a tabernákulummal és kereszttel, Jézus Krisztus lábai alatt pedig ott fénylik Szent István király ereklyéje és ebbe a képbe illeszkedik kántorunk névnapi köszöntése!
A végére még egy himnusz,  a Magyar szentek himnuszával /Isten hazánkért…/ fejeződött be a mai szentmise.

Isten, hazánkért térdelünk elődbe.
Rút bűneinket jóságoddal född be!
Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed,
Érdemét idézzed!

István királynak szíve gazdagságát,
Szent Imre herceg kemény tisztaságát,
László királynak vitéz lovagságát:
Ó, ha csak ezt látnád!

Szent Erzsébetből hős szeretet árad,
Margit imái vezekelve szállnak,
Minket hiába, Uram, ne sirasson
Áldott Boldogasszony!

Ránk, bűnösökre minden verés ránkfér,
De könyörögnek ők tépett hazánkért.
Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek:
Hazánkat így mentsd meg!

Kassai szentek, Vilmos püspök vére,
Álljon előtted Boldog László képe,
Károly királynak Krisztus követése,
Vezessen elédbe!

Nagyon jó érzés volt ma magyarnak lenni a koloni Szent István király templomban, nekem mindenképp, de máskor is, a magyar szentek himnuszait nem énekeljük minden misén, az éneklésük erőt és hitet ad, hogy Szent István király templomából sose hal ki a magyar áhitat!

2015. jún. 28.

BdG
Fotógaléria: a vasárnapi szentmisén a lovagkirály Szent Lászlóra emlékeztünk és Lászlót köszöntöttünk /