Kisgyerekes családok kirándulása a zsitvaújfalusi búcsújáróhelyen – 2017. jún. 17.