Feltámadási menet Zoboralján 2017

Feltámadási menet Zoboralján 2017Hírek.sk: Nyitrán újra fogadták a Feltámadási keresztet – videó
Magyar Kurír: A kőbányai Szent László-templomba érkezett a feltámadási menet
Felvidék.ma: A kőbányai Szent László-templomba érkezett a feltámadási menet
Tegnap Budapesten a kőbányai Szent László templomban lezárult a 4-lépcsősre tervezett Feltámadási menet Zoboralján első lépcsője, s valószínű több nem is lesz.
Ünnepélyes bevonulás, a szalagok feltevése után Csámpay Péter és Maga Ferenc átadták a feltámadási keresztet és a Szent László zászlót, az ünnepi mise és litánai végén a Fidelitas Vegyeskar énekese, Csámpay Péter a helyi kántor orogonakíséretével elénekelte Zoboralja Himnuszát, vagyis mi zártuk az ünnepüket. Mivel nem a kántor hangját hallották, fel-felnéztek a kórusra, kié az ismeretlen hang. Néhány énekes szórólapot szétadtam, mégis tudják hol található Zoboralja, kijövetelkor az egyik rámutatott a hátoldalán lévő Himnuszra, “gratulálok”. Az agapén is voltak érdeklődők a Himnuszunk iránt.
Ismét köszönom a Fidelitasnak és Csámpay Péternek a közreműködését, ugyanúgy Maga Ferencnek. Balkó Róbertnek, Kolon polgármesterének pedig köszönöm az utazás biztosítását.
Balkó Gábor, 2017. máj. 7.
A Kőbányai Szent László templomban – FB fotók
Fišer Rađovan fotói az FB-n
Okos Márton barátunk a Feltámadási menet népszerűsítése mellett nem feledkezik meg Zoboraljáról sem, kösz Marci!
Mátraverebély-Szentkút: Szent László-évi Feltámadási menet- május 7.
Magyar Kurír: Hagyományokkal az anyanyelvi oktatásért – Nyitrára érkezett a feltámadási menet
Felvidék.ma: Nyitrára érkezett a feltámadási menet
Varga Szilvia FB albuma
Fidelitas FB fényképes bejegyzése
A Feltámadási menet Zoboralján 2017 FB albuma
A Pogrányi Magyar Tannyelvű Alapiskola FB fényképes bejegyzése
A köszönőlevelek és emléklapok átadása nagykéren az Újévi Táncházon
Köszönöm Zatyko Vendinek a videót


A rendezvény moderálva lesz, a szalagokat felszólításra lehet majd feltenni a keresztre, ezért a szándékukat írják meg e-mailben a balkog@zoboralja.sk címre legkésőbb 2017. ápr. 23-ig, a részletekről szintén e-mailben.

Mivel meghirdetett Szent László év van, ebből az alkalomból lehetőséget adunk községeinknek és testvértelepüléseiknek a Feltámadási menet szalagjával kinyilvánítani együvé tartozásukat.
Az egyházaknak, iskoláknak, egyházi és civil szervezeteknek, rózsafüzér társulatoknak, Mária Légiónak, hagyományőrzőknek, énekkaroknak, borászoknak, vadászoknak és egyéb civil szervezeteknek ugyanúgy lehetőséget adunk feltenni szalagjaikat, ezáltal támogatják Zoboralja magyarságának egységét, és megerősítik a zarándokkönyvbe beírt és a rendezvény végén elimádkozott „zoboraljai könyörgéseket” a megmaradásunkért, melyeket majd a Csíksomlyói Szűzanya előtt a zarándokaink ismét elimádkoznak.
A Feltámadási menet zarándokkönyvébe bekerül az énekes szórólap, néhány fotó és a könyörgéseink, melyeket a szalagot feltevők a misét és rendezvényt követő fogadáson saját aláírásukkal megerősítik.
A Nyitrán és Csíksomlyón megáldott szalagokat egy másik rendezvény alkalmával megtiszteltetésből a zobor-vidéki magyar közösséghez tartozókként visszakapják.

A megmaradási rendezvénysorozat megvalósításának anyagi fedezetéhez kérjük a jó szándékú emberek támogatását. Az adományaikat a nagykéri SzMSzSZ számlájára küldhetik:
IBAN: SK97 5200 0000 0000 0753 5307
Tüntessék fel „FM 2017-18”
Előre köszönjük a támogatásukat!

Related Photo Galleries