Feltámadási menet Zoboralján – 2010

Feltámadási menet Zoboralján – 2010

Feltámadási menet – 2010
Tavalyhoz képest több szalag, többen voltunk, ami jó jel.
Köszönet Ďurčo Zoltán püspöki helynök úrnak, vendégeinknek, polgármestereinknek és mindenkinek, de legfőképpen Zoboralja magyarságának, akikkel megtelt a Szent László templom.
FELTÁMADÁSI MENET ZOBORALJÁN 2008
FELTÁMADÁSI MENET ZOBORALJÁN 2009


Képek: Maga Ferenc
Meghívó és ismertető

Feltámadási menet – 2010

Nagypénteken hatodik alkalommal indul útjára a feltámadási jelvény,
mely Balatontól Csíksomlyóig áthalad Kárpát-medence magyarlakta
területein, hirdetve a Feltámadott Krisztussal való szövetségünket. Az
útvonal eszmeileg egy szívet rajzol a Kárpát-medencébe, az egyik ága
Zamárdiból, a másik ág Tihanyból indul, az idei útvonal egy középső
ágat is hajtott. A Feltámadási menet pünkösdkor úgy ér véget, hogy a
madéfalvi és a csíkszentkirályi kereszt népe felviszi a feltámadási
jelvényeket a Kis-Somlyó nyergében zajló nagymisére, ott az oltár előtt
egyesítik őket, s az újra egyesült jelvényt a csíksomlyói közösség
viszi le a plébániatemplomba a csángó misére, ebben a templomban őrzik
minden esztendő szalagjait.
Az Árpádkori szárnyaskereszt egyben az
együvétartozás szimbóluma, fontos, hogy minél több magyar közösség
érezze, egy nemzet vagyunk, ne a megosztottság tizedelje sorainkat,
hanem az együvétartozással erősödjünk és gyarapodjunk, amire legnagyobb
szükségük a szórványban élőknek van.
Zoboralja másodízben fogadja
Nyitrán az Árpád-kori motívumú szárnyas keresztet, melyre a résztvevő
egyházközösségek 1-1 szalagot kötnek. Idén a távoli ausztráliai
magyarok szalagja is felkerül a keresztre, megtisztelve ezzel a  szerte
a világban élő magyar testvéreinket.
Első alkalommal
Nyitragerencsér, Alsócsitár, Kolon, Nyitrageszte, Pográny és Kálaz
egyházközösségei erősítették fel szalagjukat, a kálazi templom
elhagyásakor a jelenlévő hívek sorbanállva csókolták a keresztet, csak
így engedték útjára.
Tavaly már a nyitrai piarista templomot
választottam helyszínül, hogy mindannyiunkat megérintsen a letűnt
századok történelme, mivel a templom a lovagkirály nevét viseli, aki
1095-ben itt Nyitrán halt meg, – a következő egyházközösségek tették
fel szalagjukat: Felsőaha, Kálaz, Kolon, Nagycétény, Nyitra,
Nyitrageszte, Nagykér, de több mint 10 község neve került be az
emlékkönyvbe, tehát tavalyhoz képest megkétszereződött a települések
száma, melyek eljutottak Csíksomlyóra.
2010. aprilis 18-án, vasárnap
délután 14:30 órai kezdettel ismét a nyitrai Szent László templomban
(piarista) lesz lehetőségük a magyar egyházközösségeknek felerősíteni
szalagjukat a feltámadási jelvényre, a szentmisét sok-sok év után
először végzi magyar vikárius Ďurčo Zoltán esperes személyében, aki
vidékünk szülöttje.
A templom 13:30-tól nyitva. 
A szalagot felerősíteni szándékozó magyar egyházközösségek a részletek iránt a balkog@zoboralja.sk címen érdeklődhetnek.
Balkó Gábor


Feltámadási menet – plakát – pdf

Feltámadási menet – plakát – rtf

A 2010-i Feltámadási menet tájékoztató levele

A 2010-i Feltámadási menet stációi, útvonala

Erkölcsi támogatások

LUX TV híradó – szlovák nyelvű videó –
KRÁTKE SPRÁVY (23.4.2010) – 2´ 30´´ – 4´28´´

Hálás köszönet a LUX TV munkatársainak, hogy 7 év után az archívumukban megkeresték és megadták az url linket a videóra ellenszolgáltatás nélkül, vannak segítőkész EMBEREK, akik tiszteletet érdemelnek!

Feltámadási menet – 2010 – videók

Feltámadási menet – 2010 – Bevonulás, Ďurčo Zoltán vikárius úr fogadása, Farkas Zsolt plébános – Garam kövesd

Feltámadási menet – 2010 – Soós Miklós – 1

Feltámadási menet – 2010 – Soós Miklós – 2

Feltámadási menet – 2010 – Kelemen Csaba – Templom és iskola

Feltámadási menet – 2010 – Balkó Gábor – 1

Feltámadási menet – 2010 – Balkó Gábor – 2

Feltámadási menet – 2010 – Szalagok felerősítése

Feltámadási menet – 2010 – Ďurčo Zoltán vikárius úr – 1

Feltámadási menet – 2010 – Ďurčo Zoltán vikárius úr – 2

Feltámadási menet – 2010 – Mise – 1

Feltámadási menet – 2010 – Mise – 2 – szentáldozás

Feltámadási menet – 2010 – Székely Himnusz

Feltámadási menet – 2010 – Zoboralja Himnusza

Feltámadási menet – 2010 – Nemzeti Himnusz

Feltámadási menet – 2010 – Kivonulás

Kelemen Csaba – Magyar vagyok – 1

Kelemen Csaba – Magyar vagyok – 2

Fotók: Feltámadási menet – 2010 – bevonulás/iskola
Fotók: Feltámadási menet – 2010 – mise/áldozás
Fotók: Feltámadási menet – 2010 – szalagok felerősítése
Fotók: Feltámadási menet – 2010 – kivonulás

Related Photo Galleries