FELTÁMADÁSI MENET 2011 – Nyitra, 2011. máj. 8.

FELTÁMADÁSI MENET 2011 – Nyitra, 2011. máj. 8.

FELTÁMADÁSI MENET 2011
Hét éve indult első útjára az Árpád-kori motívumú szárnyas kereszt, mely Balatontól Csíksomlyóig áthalad Kárpát-medence magyarlakta területein. Zoboralján negyedszer fogadtuk a Feltámadási jelvényt, harmadízben a nyitrai Szent László király templomban. A szentmise főcelebránsa Ďurčo Zoltán magyar püspöki helynök volt, Pati Ferenc – Károly atya és Andrusko Gyula papnövendék segítették.
A feltámadási jelvényt Zoboralja nevében a nagycétényi magyar alapiskolába beíratott Kucsera Noémi és családja vette át – a jövőben is egy magyar iskolába beíratottat és családját illeti meg ez a megtisztelő feladat.
A kazahsztáni és ausztráliai magyarok után idén moldvai csángók voltak a vendégeink, Balázs Damián tanuló verssel köszöntötte az anyákat, Antal Krisztína tanuló pedig szentes énekkel, Márton Attila lészpedi tanítóbácsi a csángó oktatást ismertette.
Tavalyhoz képest lényegesen kevesebben voltunk, mivel több községben Anyák napját ünnepeltek, elsőáldozás, bérmálás volt, és több csoport Dunaszerdahelyen majálisozott, így a tavalyi 14 szalag helyett idén 6 egyházközösség szalagja kíséri el kéréseinket a Csíksomlyói Szűzanyához:
Aha, Nagykér, Nyitragerencsér, Kalász, Kolon, Pográny és a lészpedi csángók, akik elsőként tűzték szalagjukat a feltámadási jelvényre.
Három himnusz eléneklésével zárult az egyházi ünnepély – Zoboralja Himnusza, Székely Himnusz és Nemzeti Himnusz – szerettem volna, ha a magyar alapiskolásainkból alakuló kórus énekelte volna a himnuszokat, idén nem sikerült megvalósítani, remélem jövőre bemutatkozhat a “Zoboralji Alapiskolások Kórusa”.
Köszönet mindazoknak, akik segítettek a feltámadási menet megvalósulásában, Remény, Vasárnap, tisztelendő atyák, polgármesterek, iskolák, a Szent László templom, kántor, ministránsok, szülők.
Balkó Gábor

Moldvai csángók Zoboralján:
Két éve annak, 2009. áprilisában harmadmagammal egy szórványegyesítő konferencián szórványegyesítő konferencián vettem részt Kolozsváron, a feltámadási menet pedig lehetőséget kínált az “egyesítésre”, így a kazahsztáni és ausztráliai magyarok után moldvai csángók mutatkoztak be a nyitrai Szent László király templomban.

Plakát
A 2011. ÉVI (VII.) FELTÁMADÁSI MENET MEGHÍVÓ LEVELE
PÜSPÖKI ERKÖLCSI TÁMOGATÁSOK

FELTÁMADÁSI MENET ZOBORALJÁN 2008
FELTÁMADÁSI MENET ZOBORALJÁN 2009
FELTÁMADÁSI MENET ZOBORALJÁN 2010

Videók
Kodály Zoltán emléktáblájának koszorúzása

STV-Správy-Hírek – 4:29-től a nyitrai feltámadási menet

Related Photo Galleries