Esterházy János emlékérem Paulisz Boldizsárnak

Esterházy János emlékérem Paulisz Boldizsárnak

Paulisz Boldizsár az első zoboraljai személy, aki az Országházban az elnöki emelvényről köszöntötte a díjátadó résztvevőit és köszönte az emlékérmet.
A tudósítások a díjátadásról :
Felvidék.ma: Esterházy János emlékérmet kapott Marek Jedraszewski krakkói érsek és Paulisz Boldizsár
Felvidék.ma: Marek Jedraszewski és Paulisz Boldizsár kapta az Esterházy-emlékérmet
Hírek.sk: Esterházy János-díjat kapott Paulisz Boldizsár
Hírek.sk: A felvidéki magyar közösség szolgálatában – átadták az Esterházy János-emlékplakettet – VIDEÓ
Az ÉREM MÁSIK OLDALA pedig alább:
Közelegnek a mo-i választások, az ottani csetepatéba nem avatkozok, csakis akkor, ha rólunk van szó, minket, határon túli magyarokat érint. És már eltökéltem, hogy nem reagálok Paulisz Boldizsárral kapcsolatos hírekre, a lényeget leírtam a Felvidék Csíksomlyójában, sőt kívánom, hogy Alsóbodok legyen Felvidék Csíksomlyója, már nagyobb kárunk nem lehet belőle, de úgy, mint néhány napja Gubík jelenlétéről, most is muszáj leírni a véleményemet.
Mi is történt Budapesten?
Esterházy János szülőföldje, Zoboralja a magyar hírcsatornák top híre lett, köszönve Paulisz Boldizsárnak.
Boldizsárt ismét kitüntették, az Országház elnöki emelvényéről köszöntötte az őt ünneplőket és köszönte a díjazását..
Jelen volt a határon túli magyarok megmentőinek díszes társasága és sok vendég.
„Budai László (méltatásának) utolsó szavait már szinte elnyelte a tapsvihar, s amikor a kitüntetett oda lépett az érmet átnyújtó Martényi Árpádhoz és Csáky Csongorhoz, az egész terem önkéntelenül és egyszerre felállt, úgy köszöntötte ütemes tapssal Alsóbodok fiát.“ – idézet a Felvidék.ma-ból.
Hogy mindenki megértse minek is szólt a tapsvihar:
Zoboralja szakadékba juttatásának, ennek tapsoltak, örültek úgy a végrehajtók, Halzl József és az MKP, mint az asszisztenseik, Molnár Imre és még sokan.
Kivéreztették Esterházy János szülőföldjét, 2017. szept. 16-án Alsóbodokon Zoboralja magyarságának volt a temetése, nem pedig a szülöttjének – bővebben Felvidék Csíksomlyója.
És emlékeztetem úgy az Esterházy János emlékbizottságot, Halzl Józsefet, az MKP-t és mindenkit, 11 éve, 2007-ben, Esterházy János halálának 50. évfordulóján kapott kitüntetést Paulisz Boldizsár középiskolája az emlékbizottságtól. Akkor még szerényebb körülmények között a Magyarság Házában, de hasonló „kulisszákkal és kellékekkel”, akkor is voltak méltatások, tapsvihar. Ladányi Lajos iskolalapító társ a köszönő beszédében többek között ezt mondta:
„… az, hogy most az iskola megkapta az emlékdíjat, azt jelenti, hogy jó és helyes úton haladunk. A magyar középiskolával tudjuk ösztönözni a magyar szülőket arra, hogy magyar alapiskolába írassák gyermeküket.“
Ezt a szemenszedett hazugságot merte kimondani Esterházy János 50 éves jubileumán, mert a valóság épp a fordítottja volt, az ezredfordulós 40 beíratottból 2007-ben 23 lett, a 460 alapiskolásunkból pedig 280.
Akkor javasoltam is az emlékbizottságnak, hogy oszlassák fel ezt a gittegyletet, de mint látjuk, még mindig működnek és az értékrendjük is ugyanaz, de míg 2007-ben csak haldokoltak az iskoláink, mára már a kihaláshoz közeli állapotba kerültek, de szerintük ezért kitüntetést érdemel Paulisz Boldizsár.
Az Esterházy János rendezvények csakis a megélhetési magyarok elterelő műveletei Zoboralja magyarságának szakadékba juttatásáról és elhantolásáról, s főleg a turistacsalogatók reklámjai a szálláshelyek megtöltésére!
A Duray Miklós-Halzl József-ladányi Lajos-Paulisz boldizsár társaság “jó és helyes úton haladásának” a következménye, hogy az alaipskoláink véveszélybe kerülte, a két iskolaalapító szülőfalujában elfogytak a magyar beíratottak, Kálazon már talán 15 éve, Alsóbodokon pedig az utóbbi 8 évből 6-ban nem volt egyetlen magyar beíratott, jelenleg is csak 2 diákkal működik Paulis Boldizsár falujában a magyar alsó tagozatos iskola, miközben Alsóbodokon az utóbbi két népszámláláson Kolon után a második legkisebb magyar veszteség volt. A magyarok elfordulása a magyar iskolától a turistacsalogató építések kezdetének időszakára esik, valószínűsíthető a negatív hatásuk a beíratásokra!
Tehát egyáltalán nem volt miért kitüntetni sem 2007-ben a középiskolát, sem most Boldizsárt, ezzel legitimálni a középiskolát, eladni sikeres projektként az Esterházy turistacsalogatót!
És ezeket a hazugságokat, Kárpát-medence legnagyobb szélhámosságát, amit elkövettek Zoboralja magyarsága ellen, javasolta Halzl József kitüntetésre!
Teli van a szájuk Esterházy János szellemiségével, de ha lejönne a mennyből, ostorral verné ki ezt a megélhetési társaságot nem csak Zoboraljáról, hanem egész Felföldről, mint Jézus a kufárokat a templomból.
Mert Esterházyék magyar óvodákat alapítottak a szlovenszkói magyarlakta településeken, így Zobor-vidéken is, Kolonban biztosan működött néhány évig, de a DHLP társaság épp az ellenkezőjét tette, megakadályozta a magyar óvodai foglalkozások hivatalosítását, „hülyeség magyar óvodát alapítani” – Ladányi 1999, ezért nincs ÉLŐ Zoboralja, mert haldokolnak az iskoláink!
Szégyen és gyalázat, hogy léteznek ilyen személyek, akik Zoboralja szakadékba juttatását hamis dicshimnuszokkal túlharsogják, aktívan vagy passzívan benne vannak a kivégzésünkben, a történelem majd a valós érdemeik szerint fogja őket értékelni, de ez már az utódainkat, a magyar siralomházban élő zoboralji magyarokat nem fogja kárpótolni!

Bugár Béla, látod hova jutott Boldizsár?!
Ahova Téged már talán turistaként sem engednek be, pedig elsősorban Neked köszönheti, hogy ez megtörténhetett.
Mert, ha Te az ezredfordulón tisztességesen kivizsgálod a panaszainkat, akkor nem a koloni MKP alapszervezet majd félszáz VÉTLEN tagjába rúg bele Duray szervezésében az Országos Etikai Bizottság, hanem Duray Miklósba és társaságába, és akkor nincs Paulisz középiskola, turista paradicsom és Esterházy Jánosból nem lenne turistacsalogató kellék, de vannak magyar óvodák, és az alapiskoláink nem lennének most végveszélyben!
De mivel kivizsgálás helyett szabad kezet hagytál Duraynak Zoboralján az „oszd meg és uralkodj“ programjának, 5 év múlva Te is követtél minket, igaz ugyan, Téged nem rúgtak ki az MKP-ból, ezt a botrányt nem vállalták Durayék, de valahogy sikerült kiűzni.
Csak egy kis pionír vagy Boldizsárhoz képest, vagy inkább csak úttörő.
Sokak előtt nemzetáruló vagy, Boldizsár pedig nemzetmentő, már ki tudja, hányadik kitüntetését kapja, Kövér László, Áder János, aki még személyesen is meglátogatta, pedig Boldizsár és társasága elpusztítottak egy régiót, és Rólad ilyen magyar pusztításról nem tudok, de mégis a pusztítót tapsolják és tűzik ki a metálokat a mellére, nem Neked.
Nagy hibát követtél el 2002. febr. 11-én, amikor MKP elnökként nem a megegyezett megbeszélésre jöttél közénk, a panaszaink meghallgatására, hanem beszegődtél Duray Miklós postásának, hoztad a hírt a megszüntetésünkről!
Balkó Gábor
2018. márc. 21.

Megjegyzés:
A facebookos bejegyzésemet kissé módosítottam:
a zoboralja.sk oldalon
saját oldalam
Kapcsolódó írásaim:
Áder János Alsóbodokon
Felvidék Csíksomlyója