“Beállok rózsám katonának” – Az 1. Világháború eseményei – Zobor-vidéki katonák története

“Beállok rózsám katonának” – Az 1. Világháború eseményei – Zobor-vidéki katonák története


Esemény részletek


Varga Szilvia facebook albuma

Mivel néhány éve Zoborvidék történetével is foglalkoztam, összegyűjtöttem több fényképet, naplót, képeslapot az itteni katonák történeteiről az 1. világháborúban, holnap-holnapután ezt kamatoztatom Zoborvidék három alapiskolájában – Nagycétényben, Pogrányban és Gímesen
Dejiny Podzoboria sú jednou z mojich srdcových záležitostí, už niekoľko rokov mám vo svojom archíve aj niekoľko denníkov, fotografií, pohľadníc a iných pamiatok "našich" vojakov z 1. sv. vojny, preto som sa odvážila prijať pozvanie KOS v Nitre a odprednášať o týchto udalostiach pre deti v troch ZŠ Podzoboria s vyučovacím jazykom maďarským – vo Veľkom Cetíne, Pohraniciach a Jelenci…

Mgr. Pintérné Kazán Beáta Phd facebook oldaláról