1956-2006

1956-2006


Esemény részletek


1956-2006
Kolon, 2006.okt.28.-29.

AUDIÓ – Makovecz Imre és a többiek

A magyarországi események hatására 1956. okt. 28-án szimpátia tüntetésre került sor Kolonban, lakosaink Magyarországot és a forradalmat éltették, elénekelték a magyar himnuszt, ezért  az elsőfokú bíróság államellenes tevékenység bűnében 1-3 hónapos börtönre ítélte őket, a fellebviteli bíróság pedig négy lakosunkat két havi, egyet pedig egy havi börtönre ítélt, melyet letöltöttek.
Név szerint a következő öt lakosunk volt börtönre ítélve:
– Balkó József, földműves, szül. 1907. áprílis 28-án, az elsőfokú 1, a fellebbviteli bíróság 2 havi szabadságvesztésre ítélte.
– Bencz Mihály, földműves, szül. 1913. áprílis 8-án, az elsőfokú bíróság 1, a fellebbviteli 2 havi szabadságvesztésre ítélte.
– Sándor István, munkás, szül. 1909. március 5-én, az elsőfokú és fellebbviteli bíróság egyaránt 2 havi szabadságvesztésre ítélte.
– Slovák József, cipész, szül. 1919. október 6-án, az elsőfokú bíróság 3, a fellebbviteli 2 havi szabadságvesztésre ítélte.
– Vraňák Karol, földműves, szül. 1904. augusztus 4-án, az elsőfokú bíróság 2, a fellebbviteli 1 hónapig tartó szabadságvesztésre ítélte.

KÉPEK
 


 „Kolonba kellett jönnöm, hogy méltón megemlékezzek 1956-ról, köszönöm, hogy itt lehettem és gratulálok”– ezt mondta az egyik budapesti barátunk a megemlékezést követő fogadáson.
„Sok akciót szerveztél, amiért jelképesen megemeltem a kalapom, de most leveszem és fejethajtok előtted” – ezt egy koloni értelmiségi mondta.
Nem dicsekvésből idézem ezeket az elismerő szavakat, hanem azért, hogy érzékeltessem, valóban méltón megemlékeztünk 1956-ról és tisztelettel az 5 koloni bebörtönzöttről, akiket a Magyar Himnusz elénekléséért büntetett a csehszlovák hatóság. S hogy milyen kegyetlen volt az akkori kommunista rendszer?
-Bencz Mihály kettőslakodalomra készült, néhány nappal előtte eljött érte a csendőr, be kellett vonulni a börtönbe, – pár nap halasztást sem adtak neki, hogy ott lehessen lányai esküvőjén! De ennél sokkalta szörnyűségesebb dolgokat is véghezvittek a kommunista rendszer kiszolgálói!

EMLÉKEZTÜNK:

Szombaton este a „Forró ősz a hidegháborúban” dokumentumfilm vetítésével kezdődött a rendezvény.

Vasárnap délután a Zobor Hangja Vegyeskar az ünnephez illő műsorszámokkal nyitotta az 56-os megemlékezést – Tartsd meg Isten Hazánkat kérünk…

Az Irodalmi Színpad Kenet Klára, Szentirmai Jenő, Tollas Tibor és Tompa Mihály verseiből állította össze műsorát, a végén egy-egy szál virágot helyeztek el az 56-osaink fényképeihez. A közönség nagy tapssal jutalmazta a műsorokat.

A vendégek bemutatását követően a bevezetőben megemlítettem, hogy vannak olyan személyek, akik az 56-os megemlékezésről és a koloni 56-osokról lekicsinylően nyilatkoztak, sajnos…!

Sándor János beszámolt a koloni 56-os eseményről és az ezt követő megtorlásról.

Hajnal György atya 1951-el kezdte, a világviszonylatban is szinte példátlan esettel, mikor a Sztálin szobor felállítása miatt felrobbantották Budapest harmadik legnagyobb templomát, a Regnum Mariannumot.

Az 56-os forradalom vérbefojtása kapcsán XII. Pius pápát idézte:

Közömbössé válhat-e a világ, amikor annyi ártatlan vért ontanak igazságtalanul? Bárcsak Isten felkeltené tunyaságából és kiszabadítaná a zsarnoksággal való bűnrészességből a világot – kiált fel a pápa!….

Makovecz Imre: 2006. okt. 23. – …lovasroham, verés, 50 évvel a forradalom után önmagukhoz méltón ünnepeltek a kommunisták és a pesti nép. Valódi, igazi ünnep, mindenki hozta saját formáját….

Soós Miklós elsősorban a fiatalokhoz szólt, tényekről, ok-okozatról.

….1956 okt. 23-a nem volt véletlen, mert ezt egy olyan lélekromboló ördögi rendszer előzte meg, mint a bolsevizmus és kommunizmus, mikor testvért testvérnek kellett besúgni, papjaink súgták be egymást, amikor szülő nem bízhatott gyermekében, oktató a diákjában, diák az oktatójában, ez egy olyan ördögi elképzelhetetlen rendszer volt…..

…Ne felejtsük, 1956. nov. 4-én, mikor a szovjetek megtámadták Magyarországot, nem a forradalmat verték le, hanem egy Szabad Magyar Hazát!

Verebélyi Zoltán, Csajág testvértelepülésünk újonnan megválasztott polgármestere:

…akkor, mikor a nagyszüleim beszéltek ezekről az eseményekről, a nagyapám azt mondta:

csendesebben beszéljetek, erről nem szabad beszélni!

Én mint gyerek megkérdeztem: de papa, miért nem?

Unokám, ha nagyobb leszel megérted!….

…és 1989. okt. 23án, büszkén mondhatom, ott voltam az Országháznál…

Szabó József, a Magyar Köztársaság Nagykövetségének tanácsosa:

50 évvel ezelőtt egy embertelen társadalmi rendszerre és egy megszálló idegen hatalomra mondtak nemet az emberek…..

…együvé tartozunk, anyaországi magyar és határontúli magyar egy közösségnek a része…

Az 1956-os forradalom és szabadságharc …kisugárzott szerte a világba…távol Budapesttől, távol a határoktól. Itt Kolonban is ma este 5 emberre emlékeztünk, akik 8 évvel 1948 után, az itteni jogfosztottság évei után, bátran rokonszenvüket merték kinyilvánítani…ezért vagyok itt tehát, hogy köszönetet mondjak ezeknek az embereknek és köszönetet mondjak Kolon közösségének a mai megemlékezésért.


A Himnusz eléneklésével zárult a megemlékezés.

Az előadások alatt és a Himnusz éneklésekor többen nehezen tudtuk elfojtani a feltörő emóciót, de ez nem szégyen és nem gyengeség, így van rendjén.

Közösen ünnepeltünk, mert együvé tartozunk, ahogy Hajnal atya mondta.

Közösen ünnepeltünk, anyaországi, határontúli, emigráns, kormány és ellenzék, és ugyanúgy közösen a koloni megosztott magyarság, bár lélekszámban kevesen, de közösen és szívvel!

Majd mit hoz a jövő, erősebb lesz az „együvétartozás” vagy továbbra is a hatalomvágy érdekében marad a megosztottság, az anyaországban, határontúl, falvakban, városokban?!

Mit hoz a jövő a koloni és zoboralji magyaroknak, sikerül megfékezni a rohamos asszimilációt, 50 év múlva lesz ki emlékezzen?!

A Magyar Köztársaság Nagykövetsége által rendelkezésünkre bocsátott kiállítási anyag végigkalauzolt 1956-tól a rendszerváltásig.
Köszönöm mindenkinek, akik segítettek a megemlékezés megvalósításában:

elsősorban az előadóknak, a Magyar Köztársaság Nagykövetségének, a Fórum Intézetnek, Maga Györgynek és a Gímesi Alapiskola Szülői Szövetségének, Erdélyi Lászlónak, Erdélyi Eriknek és Szalay Róbertnek, Kolon községnek, a vendégeinknek, a koloni közönségnek és a koloni fiataloknak a felemelő műsorukért!


Balkó Gábor

Meghívó

Related Photo Galleries