Estreházy János emlékdíj és a díjazottak

Estreházy János emlékdíj és a díjazottak

Estreházy János emlékdíj és a díjazottak

Számomra eléggé elszomorító, hogy olyan személyeket tüntettek ki Esterházy János díjjal, akik erre egyáltalán nem méltóak, és ezt jól tudják a Rákóczi Szövetség vezetői, akkor mire kellett ez a díjátadás?!
A díjazottak 2000-ben sikeresen befejezték Zoboralja leigázását, de a teljes személyi tisztogatás csak később, 2002 februárjában a koloni MKP megszüntetésével fejeződött be, mely a parlamentbejutás biztosításához kellett..
Minden magyarlakta településen sikerült megosztaniuk a magyarságot, és ezért a zoboraljiak díjazása nem más, mint Esterházy János nevének megcsúfolása!

2003. január 31-én Csáky Pál miniszterelnökhelyettes adta át a félévi bizonyítványokat Zsérén, a nyilatkozatából:
Szeretnénk átfogó képet kapni a zoboraljai helyzetről, az elemzés két-három héten belül megvalósulhatna, és márciusban találkozót hívnánk össze. A kormánytagok, államtitkárok, parlamenti képviselők, valamint az érintett községek polgármesterei és pedagógusai vitatnák meg, mi lehet a zoboralji iskolák számára az optimális megoldás.
Az elemzésről nem tudok, de 4 hónap múlva megtapasztaltuk az eredményt, a gímesi önkormányzat MKP-s képviselői 2003. június 2-án a magyar igazgatóság létrehozása ellen szavaztak! Az Új Szó egy hétig jegelte a beszámolómat:
"A gímesi iskola sorsa",
az MKP szervei pedig teljesen ignorálták az esetet!
A Ladányi Lajos parlamenti képviselő által vezetett MKP megtalálta az „optimális megoldást” a Gímesi Alapiskola magyar tagozata számára!
Gímesen nem kell különálló magyar alapiskola!
Gyalázat!

Részlet a 2007. március 31-én lezajlott MKP Országos Kongresszushoz címzett Nyílt levelemből:
A kiválasztottak középiskolát alapítottak, mikor alig van zoboralji gyerek. Nem középiskolára volt és van szüksége Zoboraljának, hanem magyar óvodásokra és alapiskolásokra, az alapiskoláink megmentésébe kellett volna befektetni a sok tíz milliót, a középiskolásainkat segíteni, hogy magyar szakmunkásképzőben, szakközépiskolában vagy gimnáziumban folytassák tanulmányaikat. Az mit sem zavarja a zoboralji nemzetmentőket és a pártfogóikat, hogy így sok magyar alapiskolás elveszik, s ezt még növeli a megosztottság következtében a magyarságtól elfordulók száma! De „érdemeikért” sorozatban kapják a díjakat, hiszen el kell hitetni, hogy jó befektetés a középiskola, többszörös lovagok, legutóbb Esterházi díjat vett át a két iskolaalapító.
Részlet az MKP kongresszusa utáni levelemből:
Csáky Pál vagy Bugár Béla az elnök, nem teszek különbséget kettejük között, elnök és alelnök, mindketten felelősök a zoboralji eseményekért, felelősök azért, hogy olyan személyt juttattak pozícióba Zoboralján, akinek kijelentése felér egy hazugsággal, és ezért még díjazták is. Az Esterházy-díj átadása utáni beszédében a következőket mondta:
az, hogy most az iskola(az alsóbodoki magánközépiskoláról van szó) megkapta az emlékdíjat, azt jelenti, hogy jó és helyes úton haladunk. A magyar középiskolával tudjuk ösztönözni a magyar szülőket arra, hogy magyar alapiskolába írassák gyermeküket.
Jellemző rá, nincs szégyenérzete kiállni a hallgatóság elé akkor, mikor saját falujában már harmadik éve nincs magyar beíratott és idén volt a legkevesebb beíratottunk Zoboralján! Tehát ez lenne az a jó és helyes út?! Az ilyenből én nem kérek, mert ez az út a végzet!
Ha látja Esterházy János, kik kapták a nevével fémjelzett díjat Zoboraljáról, nem hiszem hogy örül ennek!
Ladányi Lajos friss MKP országos elnökségi tag sokat eláruló véleménye a kongresszus után:
Nekünk, zoboraljaiaknak a magyarságunk megmaradásáért folytatott küzdelmünk már a túlélésről is szól, és e tekintetben hiányt éreztünk az MKP politizálásában.
Bevallása szerint az MKP keveset tett Zoboralja túléléséért! Erről szólnak a fórumok (kettőt sikerült likvidálnia), erről már többször írtam, legutóbb a Nyílt levélben -, akkor  pedig mit keres ilyen személy az MKP-ban, hisz Zoboralján Ladányi és a választottjai kezében az MKP és minden járási szervezet, miért nem tettek a túlélésért?!
S méghogy hiányérzete van az újdonsült országos elnökségi tagnak? Talán azért, mert nem tudott teljesen elhallgattatni, és így a nyilvánosság tudomására jut dicső menetelése Zoboralja eluralásáért!
Most akkor melyik kijelentése igaz?!
Az utóbbi! Az MKP Ladányival az élen nagyon keveset tett a zoboralji magyarság megmentéséért, ellene annál többet, de a párt és a médiák glóriát tettek az  iskolaalapítók fejére, a médiákban csak dicshimnuszok jelenhettek meg, a sok díj, cím, lovagrend arra kellett, hogy ellensúlyozzák a fórumokon megjelent írásokat, melyek a zoboralji valóságról szóltak, az iskolaalapítók gátlástalan hengerléséről, melynek eredménye a megosztottság, az iskoláink leépülése, Zoboralja haldoklása! Az elmúlt 15 év főprogramja részükről Zoboralja eluralása volt, bármi áron! Sikerült nekik a volt ügyvezető alelnök és további szlovákiai és magyarországi közéleti személyek segítségével, s hogy mi ennek az eredménye?
Zoboralja túlélési esélyei nullához közeliek!
Ebben a 15 évben több kár érte a zoboralji magyarságot, mint a kommunizmusban, s nem a szlovákok, a cseh-szlovák állam okozta, hanem a magyarok, az ügyeskedő megélhetési magyarok! Amíg vezetőink féligazságokkal, hazugságokkal, magamutogatással és öntömjénezéssel próbálják igazolni „rátermettségüket”, mikor a magyarság érdekeinek képviselete (védelme?!) csak ürügy a vagyonszerzésre, a hatalom megszerzésére vagy megtartására, s míg ehhez nemzetmentőink a pártban és a magyar médiáknál segítőkre találnak, addig nagyon nehéz lesz változtatni, de akarni kell és én bízok abban, hogy képesek vagyunk változtatni! Meg kell tisztítani a közéletet a kalandoroktól, a karrierista törtetőktől. A médiáknak nem ködösíteni, hanem feltárni kell a valóságot, még fontosabb, hogy meg kell nevezni az okokat, de legfőképp az "okozókat", akiknek köszönhető a széthúzás, NÉVVEL, mégha fájdalmas is leírni az igazságot!!! Csak így tudunk változtatni, csak így szerezzük vissza az "IGAZSÁG" szó valódi értelmét, mert mostanáig az első betű nagyon eltörpült vagy teljesen eltűnt a szó elejéről, és akkor mi maradt nekünk?!
Elveszítettünk 15 évet, amit nehéz lesz pótolni, de meg kell próbálni, csak ahhoz meg kell nevezni az okokat és okozókat, ezekből tanulva cselekedni, másképp tovább zuhanunk a szakadékba!
Az egekig magasztalt Zoboralji Vállalkozói Magán-Szakközépiskola nem segíti a túlélésünket, ennek az alapítása semmi más, mint ügyeskedés, milliós vagyonszerzés a zoboralji magyarok megmentése ürügyén! Az Alsóbodokra befolyó milliókkal megfékezhettük volna a rohamos asszimilációt Zoboralján, ha nem magánvállalkozás finanszírozására érkeznek a milliók, hanem az óvodák és óvodások, az alapiskolák és alapiskolások és a középiskolásaink lettek volna a sok tízmillióból támogatva!
Sokan jól megélnek az iskoláink és a magyarság megmentése címén határon innen és túl!

Kolon, 2007. május 4.
Balkó Gábor
www.zoboralja.sk   

Mottó:
Az igazságot ki kell mondani mindig, még akkor is, ha kedvezőtlen visszhangra talál, és az igazságot minden kínálkozó alkalommal annyiszor kell hangsúlyoznunk, amíg azt mindenki tudomásul veszi.
Esterházy János