Esterházy János hamvainak temetése Alsóbodokon

Esterházy János hamvainak temetése Alsóbodokon

Hírek.sk: Félidejéhez érkezett az Esterházy-emlékfutás

Hírek.sk: Stafétafutás az Esterházy-emlékhelyek érintésével – készülõdés a kegyeleti megemlékezésre

Bárcsak ilyen felhajtás lett volna az ezredfordulón a Gímesi Alapiskola magyar részlege önállósulásának kezdeményezése idejében, s főleg a magyar óvodai foglalkozások hivatalosításának kezdeményezésekor, melyek megfúrása, a „hülyeség magyar óvodát kezdeményezni”, épp a Ladányi-Paulisz társaság lelkén szárad!!!
Ha csak feleakkora támogatása van a kezdeményezéseinknek, mint amiben Paulisz Boldizsár részesül 2000 óta, akkor lennének magyar óvodáink, ezáltal nem lennének az alapiskoláink végveszélyben, tavaly nem zárt volna be a zsérei alsótagozat, előtte néhány évvel a kálazi alsótagozat, nem lenne a gímesi és pogrányi AI végveszélyben, és Alsóbodokon nem csak 2 diák lenne az alsótagozatos iskolában!
Az utóbbi 8 évben 6-ban egyetlen magyar beíratott nem volt Alsóbodokon, ha jók az információim, és ebben biztosan benne van a Paulisz rancs Esterházy János központtá fejlesztése!!!
Szombaton egyáltalán nem a mártír Esterházy János gróf végakaratának a teljesítéséről lesz szó, csakis Paulisz Boldizsár akaratáról, a 90-es években pénzhiány miatt leállt turista vállalkozásának beindításáról, amire először a zoboralji magyar iskolák és magyarság megmentését használta ürügynek, azért kellett a középiskola, mert csakis erre jöhettek a millió forintok, mely iskolát Halzl József 2007-ben Esterházy díjra javasolt, ekkor mondta Ladányi, …az, hogy most az iskola megkapta az emlékdíjat, azt jelenti, hogy jó és helyes úton haladunk, a magyar középiskolával tudjuk ösztönözni a magyar szülőket arra, hogy magyar alapiskolába írassák gyermeküket, ez hazugság volt, a valóság épp a fordítottja.
A szálláshelyek elkészülte után pedig meg kell tölteni ezeket turistákkal, erre pedig kisajátították Esterházy János nevét turistacsalogatónak, vagyis Boldizsár vállakozásának lett az eszköze, kelléke Esterházy János.
S miért lehetséges mindez, mert sajnos nincs szlovákiai magyar oknyomozó újságíró, aki felfigyelt volna Zoboralja szakadékba juttatására, melyre lassan 20 éve figyelmeztetek, és megírta volna a valóságot?!
Esterházy János hamvainak temetése a valóságban Zoboralja magyarságának temetése lesz, az unokáinknak magyar siralomházat teremtett a Duray Miklós-Halzl József-Ladányi Lajos-Paulisz Boldizsár megélhetési társaság, a résztvevők pedig jelenlétükkel ezt a siralomházat hagyják jóvá, vagyis akarva-akaratlanul cinkosaivá válnak Kárpát-medence legnagyobb szélhámosságának, melyet Zoboralja magyarságával elkövettek.
Nagyon sok zoboralji nem ismeri a valóságot, hogy mi történt a rendszerváltás óta Zoboralján, főleg az ezrdeforduló óta, csak a hatalmas propaganda ébresztette fel bennük a nemzettudatot, ezért szándékoznak részt venni, a nem zoboraljiak pedig végképp nem tudják mi van Zoboralján. Vannak akiket bizonyos körülmények kényszerítenek a részvételre, de azért sokan vannak, akik ismerik a valóságot, de hallgattak és csendesen besorakoztak Paulisz és Ladányi mögé.
Mindenki felel cselekedeteiért, véleményéért, nézeteiért, én vállalom minden szavamat és tettemet, mert ezek csakis a magyarságunk féltéséből, a magyarság megmaradásáért születtek!
Ez a válaszom a másik oldal évek óta tartó, s főleg az idei és szombati szemfényvesztésére!

Egy Esterházy János idézet, jó ha ismerik, ezt választottam mottómul:
Az igazságot ki kell mondani mindig, még akkor is, ha kedvezőtlen visszhangra talál, és az igazságot minden kínálkozó alkalommal annyiszor kell hangsúlyoznunk, amíg azt mindenki tudomásul veszi.

Balkó Gábor

Facebook bejegyzésem
Hírek.sk: A legméltóbb helyszínen kezdődjön az Esterházy-emlékfutás
Esterházy János szimbolikus temetése