Zoboralja Női Kar – Zsére

Zoboralja Női Kar – Zsére

A    Zsérei  Z O B O R A L J A  Női  Kar a facebookon

A Zoboralja zsérei női kar 1991 januárjában alakult Dr. Simek Viktor pedagógus, karnagy vezetésével. A kórust a névválasztásban a szülőföld iránti szeretet és hagyományainak tisztelete motiválta.

A kamarakórus-szerű női kart a családi harmónia hatja át és köti össze. Fellépései száma évente meghaladja a húszat. Gyakran szerepel a Zoboralji régió községeiben rendezett hangversenyeken, énekel a környék templomaiban. Rendszeresen részt vesz a Galántai Kodály Napokon, a Szlovákiai Magyar Felnőtt Énekkarok Országos Minősítő Versenyén, továbbá különböző nemzetközi fesztiválon mind Szlovákiában, mind Magyarországon. Társrendezője volt a XXV. Bárdos Lajos Zenei Hetek rendezvényeinek Zoboralján. A női kar működése alatt bronz, háromszor ezüst és háromszor arany minősítést ért el.

A kórus műsorában egyaránt találhatók egyházi és világi művek, népdalfeldolgozások, régi mesterek művei, valamint 20. századi alkotások. A női kar szólistája és krónikása Simek Veronika. Karnagya 2002-ben megkapta a Magyar Kultúra Lovagja megtisztelő címet.

Nagyobb rendezvényeink

2005-ös év az első CD-hanghordozónk bemutatójával kezdődött. A rendezvényen a komáromi GAUDIUM vegyes kar és a Csitári Menyecskekórus közreműködött.

Elismeréssel és tisztelettel emlékezünk meg azokról a kiváló személyiségekről, akik tevékenysége településünkkel is kapcsolatban volt.
2006. november 11-én Bartók Béla zeneszerző és népdalgyűjtő születésének évfordulóját ünnepeltük, aki száz évvel ezelőtt járt községünkben. Tiszteletére emléktáblát helyeztünk el a helyi kultúrház előcsarnokában. A ZOBORALJA zsérei női kar előadásában elhangzott a Szlovák és Magyar Himnusz, majd Bartók Béla kórusműve a Bolyongás.

2006-ban ünnepeltük fennállásunk 15. évfordulóját. Ez alkalomból ünnepi rendezvényen mutattuk be a DALOLÓ ZOBORALJA című kiadványt, ami a 35 éves zsérei kórusmozgalomról szól.

2007. június 30-án énekeltünk a Magyar Kultúra Lovagja III. Nemzetközi Találkozóján. Ekkor kaptunk meghívást a Magyar Kultúra Lovagrend lovagavató ünnepségére.

2007. szeptember 8-án a zsérei Falunapok keretén belül egyházi énekkari találkozót szervezetünk a Szent Miklós-templomban. Vendégeink voltak az újvári ENTHEA női kar, a somorjai HÍD vegyes kar és a Csitári Menyecskekórus.

Ugyanez év szeptember 14 – 16-án vendégszerepeltünk a Kelet-Balatoni Kistérségben.

2008. január 22-én Budapesten az Uránia Filmszínházban megszervezték a XII. Magyar Kultúra Napja Gálát. A kitüntetettek között volt Szíjjártó Jenő, szlovákiai magyar zeneszerző, karnagy, zenepedagógus és népdalgyűjtő. Posztumusz kitüntetését felesége, Nagy Ilona vette át. Zdenko Mikula, szlovák zeneszerző pedig az Egyetemes Kultúra Lovagja elismerést vette át. Számunkra mindkét zeneszerző különösen kedves, több kórusművük kötődik vidékünkhöz. Z. Mikula pedig két kórusművet is alkotott zsérei népdalokból énekkarunk részére.
A csodálatos gálán mi, a női kar, karnagyunk Simek Viktor vezényletével elénekeltük Szíjjártó Jenő népdalfeldolgozását a Három Zobor vidéki népdalt és a Magyar Himnuszt, majd a Szózatot.

2008. június 22-én a Zsérei Önkormányzat és a ZOBORALJA zsérei női kar kopjafát állított Szíjjártó Jenő emlékére. A zsérei Szent Miklós-templom előtti téren megrendezett ünnepségen részt vett Szíjjártó Jenő családja, a Magyar Kultúra Lovagrend lovagjai, zenészek, népművelők és sokan mások. A kopjafát a zeneszerző özvegye, Nagy Ilona leplezte le, majd a helyi plébános, Maga Péter atya áldotta meg. A rendezvényen a ZOBORALJA zsérei női kar és a Csitári Menyecskekórus énekelt.

2009-ben énekkarunknak 23 fellépése volt.
Énekelt a Kerületi Énekkari Fesztiválon Mocsonokon,  majd Nagycétényben  és  Tapolcsányban. Magyarországon Mezőtúr, Csepreg és Zalaegerszeg város vendége volt.

Részt vett a Gímesi Alapiskola 50 éves jubileumi ünnepségén.

A zsérei falunapok rendezvénysorozatán hangversenyt adott, és megemlékezett Szíjjártó Jenő zeneszerzőről.  Közös fellépést szervezett a komáromi GAUDIUM vegyes karral, a kéméndi GYÖNGYÖSBOKRÉTA tánccsoporttal és a Csitári Menyecskekórussal.

Jeles egyházi ünnepeken és egyéb évfordulókon rendszeresen hozzájárul a szentmisék ünnepi hangulatához.

Decemberben karácsonyi hangversenyt adott Pográny községben.

2010-es évet színvonalas rendezvénnyel kezdtük. Február 7-én a Zsérei Harmónia Polgári Társulás és a ZOBORALJA zsérei női kar szervezésében került sor a ZOBORALJI SZÍNEK a zsérei  népviselet  Simek  Viktor  festészetében című könyv bemutatójára a zsérei kultúrházban. A műsort a zsérei Zsibrice Hagyományőrző Csoport, a Csitári Menyecskekórus és a ZOBORALJA zsérei női kar biztosította. Eredeti népviseletben léptünk a közönség elé, eredeti népdalokat és népdalfeldolgozásokat énekeltünk.

ZOBORALJA  zsérei  női  kar eddigi jelentősebb fellépései:

 • Balatonfüred, Dorog, Esztergomi Bazilika
 • Esztergom – Szent Péter és Pál templom /Paskai bíboros misézett/
 • Mariacel /Ausztria/, Nyitrai Kálvária , Tapolcsány – megyei  énekkari  fesztivál
 • BÁRDOS LAJOS HETEK – Budapest /nemzetközi énekkari fesztivál/
 • BÁRDOS LAJOS HETEK szervezője Zsérén
 • Senica – énekkari  fesztivál
 • Eger – minősítési énekkari találkozó
 • Dunaszerdahely – jubileumi énekkari találkozó
 • Bényi román stílusú templom, Párkány – templomi hangverseny
 • Kistapolcsány – Európa Club találkozója
 • Nyitra – református templom
 • CD – felvétel
 • Budapest – Rákóczi ünnepség
 • Komáromi Duna Mente Múzeum, Tiszti Pavilon
 • Pozsony – megemlékezés Szíjjártó Jenő zeneszerző – karnagyról, népdalgyűjtőről a mkl-ról
 • Zselíz – megemlékezés Szíjjártó Jenőről és Csontos Vilmos-ról
 • Zsére – kopjafa állítás Szíjjártó Jenőnek
 • Budapest – Uránia Filmszínház, a Magyar Kultúra Napja Gálája

Vendégszereplések: Ipolyság, Negyedi falunapok, Jató, Rišňovce, Mezőtúr, Zalaegerszeg, Csepreg, Neszmély, Papkeszi, Királyszentistván, Balatonalmádi, Balatonkenese

További  énekkari  fesztiválok :  Vágtornóc, Pográny, Nagycétény, Kalász, Nyitracsehi, Nyitrageszte, Nyitragerencsér, Nagykér, Hájske, Mocsonok, Járok, Alsóbodok, Kolon, Gímes, Lédec, Felsőkirályi, Csitár, Érsekújvár, Nagyfödémes, Sókszelőce.

Karácsonyi  hangversenyek, tárlatnyitók, ünnepségek  Zsérén  és  Zoboralja  községeiben.
Több ízben közreműködés a szentmisén és istentiszteleten.

Kapcsolat:
Maga Marianna
Postacím:      951 74 Žirany 442
Tel.:       +421-37-6318-328
Mobil:  +421-904-307430
E-mail: mariannamagova@gmail.com