Elhunyt Teodóz atya

Elhunyt Teodóz atya

Beszámoló Teodóz atya temetéséről – bencések – beszéd, búcsúztató, fotógaléria ITT

Beszámoló Teodóz atya temetéséről a Csíkfalusi Csángó rádióban ITT

Magyar Kurír: Elhunyt Jáki Sándor Teodóz

Jáki Sándor Teodóz atya Fraknói Vilmos-díjat kapott

Teodóz atya gyémántmiséje – Gímes –  2012. máj. 9.

Teodóz atya Bíró László kíséretében Kolonban – 2012. febr. 27.

Magyar Királyi Szent László Lovagrend küldöttsége tiszteleg
Teodóz atya felravatalozott koporsójánál

A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PRÉZES APÁTJA
ÉS A SZENT MÓR BENCÉS PERJELSÉG PERJELE 
A HOZZÁTARTOZÓK NEVÉBEN IS FÁJDALOMMAL,
DE ISTEN AKARATÁBAN MEGNYUGODVA TUDATJA,
HOGY SZERETETT RENDTÁRSA

JÁKI SÁNDOR TEODÓZ O.S.B.
életének 84., szerzetességének 69. évében,
a betegek szentségével megerősítve,
2012. január 8-án hazatért Mennyei Atyjához.
Temetése január 12-én, szombaton, Pannonhalmán lesz
a Bazilikában 14.30 órakor kezdődőgyászmisét követően
a Boldogasszony-kápolna kriptájában helyezzük örök nyugalomra.

Elhunyt rendtársunk 1929. május 12-én született Győrött.
A noviciátust 1944. december 14-én kezdte meg. 1950. május 14-én tett ünnepélyes fogadalmat,
majd 1952. június 27-én pappá szentelték.

A rendi létszámkorlátozás miatt 1952-54 kántor Mezőtúron, 1954-56 kántor Sopronban, 1956-59 kántor és diákotthoni prefektus Győrött, 1959-60 kántor Sopronban. 1958-ban Győrött zeneiskolai zongora és szolfézs tanári, majd 1961-ben  a Budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán középiskolai ének-zenetanári és karvezető diplomát szerzett.
1961-2007 a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium énektanára, karvezetője, valamint a győri Bencés Templom karnagya.
1967-1991 a Budapesti Nyári Kántorképző tanfolyam tanára is.
1968-1991 a Győri Hittudományi Főiskolában a Musica Sacra és a beszédtechnika tanára,
1969-1991 a győri székesegyházi Palestrina Kórusát, majd a győri Bencés templom kamarakórusát vezette.         
Hosszú évekig foglalkozott a magyar egyházi népénekek gyűjtésével. Néprajzos munkája során az életében jelentős szerepet játszó Moldva és szűkebb hazája Győr-Moson-Sopron megye mellett bejárta a Székelyföldet és az al-dunai székelyek falvait is a Délvidéken. Elkötelezett munká-jáért több kitüntetésben részesült. Életművének elismeréseként 2012-ben a Fraknói Vilmos-díjat is odaítélték neki.

Az Úr irgalmát éneklem mindörökkön-örökké. (89. zsoltárból)


+BÚCSÚ TEODÓZ ATYÁTÓL+
Teodóz atyában kedves Tanítványok, Barátok!

Halotti beszéd az örök Zarándok énekével:

A 2010-es máriapócsi osztálytalálkozós zarándoklat anyagából a ma esti virrasztására állította össze
Kondás Sándor sac. (Gy74).

Virrasszunk együtt az örök magyar bencés Zarándok, Teodóz atyáért a film megtekintésével, alatta a Vele való együtt énekléssel, imádkozással.

Dr Endrédy Csanád Soproni Bencés Diákszövetség