Elhunyt Sándor János

Elhunyt Sándor János

Hálásan köszönjük rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek  és mindazoknak, akik elkísérték utolsó útján drága szerettünket Sándor Jánost, s részvételükkel enyhítették mély fájdalmunkat

A gyászoló család

Kolon, 2012. máj. 27.


Tisztelt gyászoló család, gyászoló faluközösség, gyászoló Zoboralja!

Nehéz lenne felsorolni, amit János bácsi a faluért, a magyarság megmaradásáért a kultúráért, és az énekkarunkért tett, hiszen az énekkar az ő kezdeményezése nélkül ma nem állhatna itt. A kezdetektől, 1970-től élete utolsó napjáig nemcsak támogatója volt énekkarunknak, hanem lelkes tanácsadója, szurkolója is. Amíg egészsége engedte, mindig lejött közénk, minden fellépésen ott volt, s nagyon örült úgy a régi, mint a fiatal karnagyoknak, akiket szeretettel és jó szívvel buzdított. Lelkünkben nagy hálával, de fájó szívvel búcsúzunk tőle. Az egyik kedvenc énekével, az Esti dallal köszönjük meg János bácsi felbecsülhetetlen  munkáját.
Egyénisége, jókedve, lelkesedése köztünk, énekeinkben és szíveinkben  örökké megmarad.
Adjon a jó Isten boldog Feltámadást neki!
Szeretetünk kifejezésének jeleként felsorakozott a zsérei és a koloni énekkar:

Erdő mellett estvéledtem
Subám fejem alá tettem.
Összetettem két kezemet,
Úgy kértem jó Istenemet:

Én Istenem adjál szállást,
Már meguntam a járkálást,
A járkálást, a bujdosást,
Az idegen földön lakást.

Adjon Isten jó éjszakát.

2012. máj. 25. – koloni temető

Tóth Attila
Zobor Hangja Vegyeskar


A koloni Zobor Hangja Vegyeskar és a zsérei Zoboralja Női Kar Dr. Simek Viktor vezénylésével Kodály Zoltán: Esti dalával köszöntek el "János bácsijuktól", megható búcsúzás 1-1 fehér szekfű a sírbahelyezett koporsóra az énekkarosoktól…igaza volt László Bélának, még halálával is összefogta a zoboralji magyarság zömét.

BG


Fájdalommal tudatjuk ismerősökkel, barátokkal és mindazokkal,
akik ismerték, szerették és tisztelték
a koloni és zoboralji magyar kulturális élet egyik meghatározó személyiségét,
hogy a szeretett férj, apa, nagyapa és após
Sándor János
2012. máj. 25-én, életének 82. évében örökre itt hagyott bennünket.
Szeretett halottunktól 2012. máj. 27-én, vasárnap 16.00-kor
veszünk végső búcsút a koloni temető ravatalozójában.

Örök világosság fényeskedjen neki!

A gyászoló család


2011. júl. 3. – a 40 éves Zobora Hangja Vegyeskar alapító tagja


Sándor János
1929. 10. 25. – 2012. 5. 25.

Önkéntes néprajzgyűjtő, helytörténész. Az 1940-es években a pozsonyi magyar gimnáziumba járt, tanulmányait a háborús események szakították félbe. Később gazdálkodó, munkás, Kolon község helyi nemzeti bizottsági elnöke (1954–1957), a helybeli mezőgazdasági szövetkezet segédkönyvelője (1958–1960), raktáros (1960–1977), majd a Csemadok Nyitrai JB titkára (1977–1990).
„…abban az időben egy kitűnő ember, Sándor János volt a Csemadok titkára a Zoboralján, aki nemcsak kiválóan tudta szervezni a teendőket, hanem egyúttal remekül ráérzett mind az itt élő, mind a főiskolásokként itt tartózkodó fiatalok közösségteremtő igényeire. Nemcsak összefogta a zoboralji magyarság zömét, hanem az aktívabbakat egyre újabb ötletekre is motiválta.(László Béla – Új Szó – 2011. aug. 23.)“
Szülőfaluja és szűkebb régiója, Zoboralja kulturális életének szervezésével, néphagyományainak gyűjtésével és helytörténetével foglalkozott.
A koloni Csemadok(1949), Falumúzeum(1970) és a Zobor Hangja Vegyeskar(1971) alapító tagja.
Tevékenységéért több elismerésben részesült.
Kolon község díszpolgára – 1998
A szlovákiai magyar helytörténészek Pátria díja – 2005

Könyvei:
Kolon. Egy falu a Zoboralján (1996, 2004)
Falusi huncutságok Zoboraljáról (2006)
Zoboralja dióhéjban – Templomok, emlékek, emlékezés (2009)

A Koloni Visszhang búcsúztatója