Egy statisztika a Facebook – Felvidéki politikai vitaklubban a hozzászólásokról

Egy statisztika a Facebook – Felvidéki politikai vitaklubban a hozzászólásokról

Hogy működik egy felvidéki politikai vitaklub?

Többnyire nem a témáról szólnak a véleménycserék, hanem a nem megfelelő személy lejáratásáról, mocskolásáról a nem megfelelő véleményéért.
Ebben gyakori célpont vagyok, a szlovák-magyar szótárból kizártak és a vitaklubban is volt néhány javaslat a kizárásomra, de az egyik admin, Gyula nem hajolt meg a döntő többség /10-en :-)/ akarata előtt. Tehát még tagja vagyok a vitaklubnak, habár a 10-es döntőtöbbség talán még egy csíksomlyói misét is áldozna a kizárásomért 🙂
A petíció szervezőivel kapcsolatban sem értettünk egyet és többször az sem tetszik nekik, hogy gyakran említem Zoboralját. Igenis említem Zoboralját, kit-mit említsek, ha nem a Szülőföldemet, melyet annyira imádok, hogy bármit megtennék a megmaradásáért, és melyet a durayista szakértők 15 év alatt padlóra küldtek!
Itt a link, a petíciós aláírások idejéből, leellenőríztem, hányszor kevertem a bejegyzésembe Zoboralját:
Felvidéki Politikai Vitaklub
Egy kis statisztika, tessék leellenőrízni!!!
Az utolsó bejegyzésem válasz Haraszti Gyulának a hozzászólásához, melyben épp Ő említi Zoboralját, egyben Tóth Tibornak és Balázs F. Attilának és mindazoknak…küldtem a Halleluját pater Kellytől!!!
5 bejegyzéssel előbbre Brogyányi Mihálynak válaszolok, nincs említve Zoboralja!!!
7 bejegyzéssel időben vissza, a süket dumára és a milyen feltételekre válaszolok, Zoboralja nélkül!!!
26-al vissza, Varga Zsoltnak válaszolok a „süket dumájára“, Zoboralját elfeledtem említeni!!!
3-al vissza Pribránszky Ilonának válaszolok, Zoboralja mellőzve!!!
Ismét 3-al vissza, Németh Titusznak válaszolok Zoboralja nélkül!!!
4-el vissza, ismét Németh Titusznak válaszolok, ő volt, aki említi Zoboralját, én erre válaszoltam, tehát nem én indítottam Zoboralját!!!
2-vel vissza, Brogyányi Mihálynak válaszolok marhák szellemeskedésére, Zoboralja nélkül!!!
4-el vissza, TóthTibornak az ő szavaival válaszolok: – én pihentetem a „Zoboralja/MKP/Ladányi/Duray/…. tengelyt“, Ön/ök/ gyakrabban emlegetik, sajnos nem azért, hogy tanulnának belőle-tehát ismét csak válaszolok a Zoboraljázásra!!!
2-vel vissza nem említem Zoboralját-bejegyzésem előtt és után Tóth Tibor 2x is foglalkozik Zoboraljával!!!
2-vel vissza, nincs Zoboralja!!!
Ismét 2-vel vissza, május 14-én írom itt az első bejegyzést, említem Zoborlját. és volt miért említeni, mert a Gímesi  Alaiskola magyar részlegével megtörént keresztberakásról szólt,  és a zoboralji óvodákkal volt kapcsolatban, mert egyfelől siránkoznak a petícióval kapcsolatos passzivitásról, másfelől mindenkit támadnak, aki nem írja alá, ezért említettem Zoboralját, hogy akkor senki nem állt mellénk!!
 Aki úgy látja és gondolja, hogy Zoboralját nem szabad említeni, akik zoboraljázással vádolnak, de épp ők a zoboraljázók, gúnyból!!!
Tóth Tibor csak egy Jajjt tudott kipréselni magából, ez is válasz, csak az efféle válaszokkal a magyar közösség egy lépéssel nem jut előbbre, csakis hátra!!! Pedig a pozsonyi óvodai helyek hiányára hívom fel a figyelmet, de a pozsonyi Tóth Tibor egy gúnyos megjegyzéssel elintéz!
Ezt az összegzést napokkal ezelőtt fogalmaztam, akkor ez volt a zárszó, meghagytam:
Ezek után azt javaslom Haraszti Gyulának, velem szemben ne legyen olyan jó a szíve és ha Tóth Tibor vagy bárki indítványozza a kizárásomat, teljesítse a kérését, attól nefájjon a feje, hogy ez hasonló gyalázat lenne, mint mikor 2002. febr. 11-én kirúgtak félszáz magyart a koloni MKP-ból, ezért sem pirult el senki!
A hozzászólásokban foglaltak valós képet mutatnak a közösségünkről, a megosztottság, a mo-i politika imádata és a nem imádók letaglózása, a SZÜLŐFÖLD szeretete az ifjúságnál már nincs elsőhelyen, a helyét átvette MO, az egységes nemzet és ez a megmaradásunk szempontjából nem csak, hogy nem jó, hanem rossz!!!