Címer- és zászlóavatás Nyitragesztén (2000.08.25.)

Címer- és zászlóavatás Nyitragesztén (2000.08.25.)

2000. augusztus utolsó hétvégén a Nyitragesztei Önkormányzat a millennium jegyében címer – és zászlóavatási ünnepséget tartott. Pénteken, 2000. augusztus 25-én a község felújított központi keresztjének újraszentelésére került sor. Az 1930-ban felállított és a millenniumra felújított keresztre új tábla került az eredeti szöveggel és e fölé a millenniumi tábla a következő szöveggel:

MILLENNIUM 2000
Felújíttatta Geszte
hívő népe

A keresztet és a táblát a község plébánosa szentelte újra, majd az önkormányzat megkoszorúzta az emlékhelyet. A polgárok, akik szép számban vettek részt e bensőséges ünnepen, elhelyezték a keresztnél virágaikat.
A gesztei Önkormányzat az ünnep alkalmából PRO GUEZTE (Gesztéért) díjat alapított, amelyet azon polgárainak ítél oda, akik különösen sokat tesznek a község társadalmi, kulturális, sport életének ill. fejlesztésének érdekében. Két díszpolgárt is avatott az Önkormányzat. Az egyik Belány Ferenc tanár, a falu szülöttje, aki 1933-ban Budapestre, majd Franciaországba ment tanulmányait végezni. Bár francia állampolgár, hét nyelven beszél és szinte az egész világot bejárta, mindig e kis zoboralji falut tartotta igazi otthonának. Gyakran látogat haza és ha elmegy, viszi községünk jó hírét a nagyvilágba.
Nyitrageszte díszpolgára lett továbbá Licskó Bálint esperes úr, községünk tisztelt és közkedvelt lelkiatya.
Vasárnap, aug. 27-én ünnepi szentmise keretében, a gyönyörűen feldíszített templomban, a község szimbólumainak felszentelésére került sor. A címer: piros mezőben 4 ezüst sáv fölött aranykorona.
Délután gazdag kultúrműsor emelte az ünnep jelentőségét. Először a gesztei ifjúság műsora hangzott el, majd színes folklórdélutánra került sor, amelyben felléptek a pogrányi, koloni, kalászi folklórcsoportok, a hazai női éneklőcsoport, amelyet az említett PRO GUEZTE díjjal tüntetett ki az önkormányzat, valamint a változatosság kedvéért, az alsóbodoki fúvószenekar. A műsor lelkes közös énekléssel ért véget.
Nyitrageszte polgárai büszkék arra, hogy ünnepüket megtisztelték jelenlétükkel olyan közismert személyiségek, mint Csáky Pál a Szlovák kormány alelnöke, aki emlékezetes ünnepi beszédével emelte az esemény fényét., A. Nagy László és Fehér Miklós képviselő urak, László Béla az MKP járási elnöke, Laczika István a Nyitrai Járási Hivatal elöljáró-helyettese a környező falvak polgármesterei és más fontos meghívott vendég, akik mind-mind hozzájárultak ünnepünk méltó lefolyásához. Köszönet jár továbbá mindenkinek, aki akár anyagi akár kétkezi munkával hozzájárult az ünnep zavartalan és sikeres lebonyolításához. A Nyitragesztei – Önkormányzat nevében
Gál Erzsébet , polgármester