Böjte atya gondolatai és Zoboralja

Böjte atya gondolatai és Zoboralja

Az alábbi cikkből idézek: Ki a terrorista?

„Mérgemben sírva, sajgó ujjakkal tanultam meg tisztelni mások munkáját.
A nagy igazságot: magunkat szándékaink alapján, másokat tetteik alapján ítéljük meg!“

Ezt teszem 1997 óta, azóta a SZÁNDÉKOM a zoboraljai magyar iskolák és magyarság megmentése KÖZÖS ERŐVEL, másokat pedig CSAKIS A TETTEIK ALAPJÁN ítélem meg, a magánéletükkel sose foglalkozom, főleg az olyan tetteik alapján, melyek miatt Zoboralja és iskolái a szakadékba jutottak, mert ezeket a tetteket érzékelem, és nem a “sikereket”, amiről oly gyakran olvasni a médiában!!!
Tehát a SZÁNDÉKOM, illetve amit teszek, nem magánérdekből teszem saját dicsőségemre és meggazdagodásomra, csakis a közösségért teszem, a magyar iskolák megmaradásáért és felvirágoztatásáért. Ez annyiban magánérdek, hogy azt próbálom megakadályozni, hogy az unokáim „magyar siralomházban” éljék le életüket a szülőföldjükön, de a többi unokát ugyanúgy érinti!
Érdekes lenne elbeszélgetni erről Böjte atyával, mit mondana, mit javasolna?!

Böjte atyával 4 éve kezet szoríthattam és beszélhettem a nyitrai Szent László emlékmise után Kolonban, a facebookon erről ezt írtam:
„Csaba atya “integrálta” Nyitra vidéke és a távolabbi vidékek magyarjait, feladta a leckét Zobor-vidéknek, ennyi zoboraljinak kell lenni minden alkalommal a lovagkirály templomában, lehet gondolkozni, hogy lehet ezt teljesíteni! Kolonban kértem Csaba atyát, egy évre jönne el közénk összerázni a közösséget, sajnos nem vállalta, megértem, nem vállalhatja…de egy év nem is biztos, hogy elég lenne a szétzilált, megosztott Zoboralja konszolidálására!
2013. júl. 26-án JÓ VOLT MAGYARNAK LENNI a nyitrai Szent László király templomban!“
dsc_0372
Tovább fűzve a gondolatot Böjte atyával kapcsolatban, az ezredfordulós nagy hengerlés idejében Ő sem rúgott volna labdába Zoboralján, ebben biztos vagyok, vagy meghajolt volna a gátlástalan törtetők előtt, vagy eltapossák mint sok közéletben önzetlenül tevékenykedő értékeket teremtő zoboralji személyt.

A Zoboralja portálon ezt írtam: „Böjte Csaba atya “integrálta” Nyitra-vidék és távolabbi vidékek magyarságát a nyitrai Szent László király templomba, ennyi magyar talán 100 éve sem volt a piarista templomban!“
Így igaz, előtte és utána is lényegesen kevesebben gyűltünk össze a Lovagkirály emlékmiséjén, tehát sokan csak megmutatták magukat, vagyis magamutogatás céljából jöttek, itt vagyunk, mi vagyunk Zoboralja és Felvidék vezérei, és ennyi, se előtte, se utána nem volt fontos nekik Szent László királyra emlékezni!!!
Most pedig a Szent László emlékévben ismét parádéznának a zoboraljai magyarok Szent László emlékmiséjén!
Megélhetési magyarok, EL A KEZEKKEL A ZOBORALJAI MAGYAROK SZENT LÁSZLÓ EMLÉKMISÉJÉNEK SZERVEZÉSÉTŐL!!!

Még egy gondolat Böjte atya kapcsán, idézek a facebook bejegyzésemből:
„Csaba atya “integrálta” Nyitra vidéke és a távolabbi vidékek magyarjait, feladta a leckét Zobor-vidéknek, ennyi zoboraljinak kell lenni minden alkalommal a lovagkirály templomában, lehet gondolkodni, hogy lehet ezt teljesíteni!“
Hogy lehet ezt teljesíteni?
Akarni, hinni, bízni és tenni kell érte, és imádkozni, remélem Szent László király és Csíksomlyói Szűzanya meghallgatják imáinkat és „integrálják“ Zoboralja magyarságát, meghallgatják „könyörgéseinket“, melyek évek óta elhangzanak a Szent László király templomban és eljutnak a Csíksomlyói Szűzanyához a Feltámadási keresztre feltett szalagjaink kíséretében.
De elsősorban rajtunk múlik, a „Feltámadási menet a magyar iskolák megmaradásáért” és a „Szent László emlékmise” közösségépítő és erősítő szándékkal indult, lehetőségek, amelyeket nem igen használunk ki.
Az idei Feltámadási menetbe ismét új elem kerül, a beíratott családok mellett a végzős alapiskolás diákjaink szalagjai is felkerülnek a feltámadási jelvényre. De az összes zobor-vidéki község szalagjának is ott a helye a kereszten, és minden egyházi érdekeltségű szervezetnek, rózsafüzér társulatnak, Mária Légiónak, minden helyi civil szervezetnek, Csemadoknak, szülői szövetségnek, hagyományőrzőknek, énekkaroknak, borászoknak, vadászoknak, focistáknak.
Tehát az integrálódás lehetősége adott, elsősorban rajtunk múlik, mennyire vagyunk képesek megtölteni a Szent László templomot, vagy a Szent Emmerám székesegyházat!
dsc_0245
A napi imához:
én naponta imádkozom Zoboralja és iskolái megmaradásáért, az imáimnak egyelőre a megmaradásunkban nincs látható eredménye, de mégis van eredménye, mert a sok kudarc, keresztberakás, szélmalomharc miatti elkeseredésemben eddig még mindig mellettem érezhettem a Jó Istent, segített nem feladni a küzdelmet, pedig nagyon sokszor padlón voltam, de segített felállni.
Egy ideje jobban odafigyelek a miértekre, például tavalyelőtt lemondtam a karácsonyi koncertek szervezéséről, ezt a lépésemet engedte a Jó Isten, de tavaly már nem engedte a Feltámadási menet főszervezését átpasszolni, s mi állhatott az Isteni szándék mögött, hogy csakis a Feltámadási menet szervezésére összpontosítsak. És megsúgta, mivel lehetne gazdagabbá tenni a rendezvényt, vagyis ötleteket ad. Tavaly már minden beíratott feltette saját szalagját, melyek eljutottak a Csíksomlyói Szűzanyához és egy emléklap kísértében örök emléknek visszakapták az identitástudatuk ébrentartására.
Tehát a szimpla Feltámadási menetet, mikor első alkalommal 2008-ban a templomokba vittük a keresztet, az évek során az Isten sugallta ötletekkel saját igényeinkhez alakítottuk. A második évben bevittük a Szent László király templomba, 2011-ben már egy magyar iskolába beíratott gyerek és szülei vették át a Feltámadási jelvényt, tavaly pedig már az összes beíratott feltette szalagját. Már 3 lépcsős rendezvény lett, szalagok feltevése, Csíksomlyó, szalagok átvétele, és idén ismét tovább lépünk, egy koncerttel zárjuk, melyen minden szalagot feltevő kap egy CD-t vagy DVD-t a feltámadási rendezvények fotóival és videóival, ezt augusztus végén szeretném, amit közösen iskolák, polgármesterek, vállalkozók és szervezők megvalósíthatnánk.
Sajnos idén még nem sikerül, hogy a végzős diákok és pedagógusok vigyék Csíksomlyóra a feltámadási jelvényt a szalagokkal, jövőre mindenképp sikerülni kell a tervnek, KÖZÖS AKARATTAL nagyon sokat elérhetünk küzdelmünkben az unokáink életerős magyar közösségéért.
Tehát ezért nem engedte a Jó Isten lemondanom a Feltámadási menet szervezéséről, mert ezek a közösségépítő és identitáserősítő elemek valószínűleg nem kerültek volna bele egy másik szervező forgatókönyvébe, és még azért, hogy további tapasztalatokat gyűjtsek a szervezéskor, és a sok-sok tapasztalat elemzése után döntsek. Ha a mérlegen a negatív tapasztalatok állandóan lenyomják a poritívakat, akkor el lehet gondolkozni a feladáson, de még mindig csak elgondolkozni, mert tenni az unokáinkért akkor is kell, ha a közösséget nem lehet semmivel és semmi áron INTEGRÁLNI és KÖZÖS AKARATRA bírni!
Mélyen tisztelt Zoboraljai magyarok!
INTEGRÁLÓDJUNK a Feltámadási menet a magyar iskolák megmaradásáért rendezvényein és a Szent László király emlékmiséjén, néhány közösség erősítő lehetőség, melyek segíthetik a haldokló Zoboralja felébredését!
Befejezésül egy összehasonlítás, Böjte atya 1993-ban nyitotta a dévai gyermekvédelmi központot, az első iskolanaptól mostanig közel 5 000 gyermeket fogadtak be, jelenleg 82 helyen 2800-nál is több gyereket nevelnek, gondoznak!
Zoboraljának jelenleg kb. 500 gyereket-diákot-fiatalt kellene „gondozni“, ami a Zoboraljai Magyarok Autonóm Közössége projekt megvalósításával megoldható lenne, ehhez csakis közös akaratra van szükség, vagyis rajtunk múlik Böjte atya sikerének lekoppintása és átformálása saját igényeinkre.

Balkó Gábor
Kolon, 2017. febr. 22.


Böjte atya bejegyzése a facebookon – 2013. júl. 27.

Varga Szilvia facebook albuma – Feltámadási menet 2016
A Feltámadási menet facebook oldala

Related Photo Galleries